Duyuru

Duyurular

 • Mart 15, 2024 İSTİHDAMA YÖNELİK LİSANS BURS PROGRAMI

  Uluslararası İmam Hatip Liselerinin 12. sınıfında okuyan uluslararası öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimi aldıktan sonra kendi ülkeleri öncelikli olmak üzere Maarif Okullarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Bu program ile anadili yanında hem Türkçe hem de uluslararası bir dili konuşabilen, alanında iyi yetişmiş, Türk kültürünü tanımış, Türkiye Maarif Vakfının ideallerini kavramış nitelikli bir kadro ile insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. PROGRAM KAPSAMINDA BURSİYERLERE SAĞLANACAK DESTEKLER İstihdama Yönelik Lisans Burs Programına kabul edilen bursiyerlere lisans eğitimleri süresince sağlanacak imkanlar: Aylık öğrenim bursu Aylık konaklama bursu Sağlık sigortası desteği Üniversite harcı desteği Yılda bir kez ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti Maarif Aday Öğretmen Eğitim Programı   ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Türkiye’deki Uluslararası İmam Hatip Liselerinden birinde son sınıf öğrencisi veya 2023 yılı mezunu olması Lise diploma notunun en az 75 ve üzeri olması Sabıka kaydının olmaması Başvuru sahibinin 21 yaşından gün almamış olması En az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olması   BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Türkiye’de bir eğitim fakültesinde eğitim görmeyi ve mezuniyet sonrası Maarif okullarında 5 yıl çalışmayı kabul etmek Tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde üniversite eğitimine devam etmek Lisans eğitimi süresince Vakıf tarafından belirlenen akademik başarı düzeyini sağlamak Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına uymak, ülkedeki davranış ve kültür kurallarına uygun olarak olumlu davranışlar sergilemek   Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2024Bilgi ve iletişim: ogrenci@turkiyemaarif.org...

 • Ocak 19, 2024 Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024

  Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.Program BilgileriGerçekleştirilecek eğitim programı; kurumsal oryantasyon ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini kapsamaktadır. Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. FırsatlarBaşarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.Başvuru ŞartlarıTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Mezuniyet ve TecrübeÜniversitelerin işletme, iktisat, maliye vb. lisans bölümlerinden mezun olmak yahutMuhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans bölümünden mezun olmak ve en az 2 (iki) yıl Muhasebe alanında tecrübe sahibi olmak,Tercihen;Yurt dışında çalışma engeli bulunmamak,Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,Yabancı dil bilgisine sahip olmak.Başvuru İşlemleriBaşvurular 19/01/2024 – 18/02/2024 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların;Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesindeki ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları,Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretleyerek başvurularını tamamlamaları,Adımda: İlanda istenen belgeleri basvuru@turkiyemaarif.org adresine pdf olarak göndermeleri gerekmektedir. İstenen Belgeler:Adayların,Diploma aslı ya da onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan Lisans Mezun BelgesiAday tarafından oluşturulan özgeçmiş *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. SınavSınav içeriği ve tarihi ile ilgili bilgilendirme başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir. MülakatPrograma dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, puan sıralamasına göre mülakata davet edilecektir.Sınav neticesinde mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve saati e-posta yoluyla bildirilecektir.   Diğer HususlarProgramın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık olarak burs verilecektir.İlan ve program kapsamındaki sorularınızı basvuru@turkiyemaarif.org adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. ...

 • Ocak 19, 2024 Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı - 2024

  Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı-2024 Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Program BilgileriGerçekleştirilecek eğitim programı; kurumsal oryantasyon ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini kapsamaktadır.Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. FırsatlarBaşarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir. Başvuru ŞartlarıTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Üniversitelerin örgün eğitim veren fakültelerinden mezun olmak,İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Fransızca veya Rusça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 55 eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Fransızca veya Rusça) eğitim veren lise veya lisans bölümlerinden mezun olmak,Devlet veya özel eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıl öğretmenlik yahut en az 2 (iki) yıl okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak,Tercihen;Yabancı dil bilgisi yeterli ve konuşması akıcı olmak,Uluslararası Akreditasyon Sistemleri ve Müfredat uygulamaları konusunda deneyim sahibi olmak,Uluslararası eğitim kurumlarında tecrübe sahibi olmak,Yurt dışı çalışma deneyimine sahip olmak,Adayların;Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesindeki ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları,Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretleyerek başvurularını tamamlamaları,Adımda: İlanda istenen belgeleri kariyer@turkiyemaarif.org adresine pdf olarak göndermeleri gerekmektedir. İstenen Belgeler:Adayların,Diploma aslı ya da onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan Lisans Mezun BelgesiYabancı dil belgesi,Aday tarafından oluşturulan özgeçmiş *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. SınavSınav içeriği ve tarihi ile ilgili bilgilendirme başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.MülakatMülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının %85’i ile yabancı dil puanının %15’i alınarak yapılacaktır. Programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, puan sıralamasına göre mülakata davet edilecektir. Sınav neticesinde mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve saati e-posta yoluyla bildirilecektir. Diğer HususlarProgramın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık olarak burs verilecektir.İlan ve program kapsamındaki sorularınızı kariyer@turkiyemaarif.org adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. ...

 • Eylül 01, 2023 Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

  Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 20 katılımcı alınacaktır. Program Bilgileri Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf Merkezinde ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinin yanı sıra Yabancılara Türkçe Öğretimi Alan Programı da düzenlenecektir. Program teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşacak ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. Fırsatlar Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar çerçevesinde başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Başvuru Şartları • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans düzeyinde mezun olmak, • 01/01/1983 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.                Tablo 1. Branş TablosuMezun Olduğu Bölüm/Alan/ProgramTürkçe ÖğretmenliğiTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiTürk Dili ve EdebiyatıÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları BölümüTürk HalkbilimiDil BilimiSınıf ÖğretmenliğiOkul Öncesi ÖğretmenliğiBaşvuru İşlemleri Başvurular 01/09/2023 – 17/09/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. *Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen Belgeler: Adayların, 1. Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge), 2. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı), 3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı), 4. Özgeçmişini,Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 17/09/2023 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.Sınav Sınav iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Türkçe Alan Bilgisini kapsamakta ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır ve adayın ilgili başlıklarda kompozisyon yazması beklenecektir. Mülakat Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, çoktan seçmeli soruların toplam puanının %50’si ile kompozisyon puanının %50’si alınarak yapılacaktır. Sıralama puanına göre programa alınacak kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. Diğer Hususlar a) Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir. b) Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. c) Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir. d) Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir. PROGRAM KATILIM BURSU • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince destek bursu verilecektir. SIK SORULAN SORULAR Eğitim dili nedir? • Programın dili Türkçedir. Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek? • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir. Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı? • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır. Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek? • Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir. Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak? • Katılımcıların Başarı Belgesi almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir. Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı? • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır. BİLGİ ALMA Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür. Başvuru için tıklayın ...

 • Ağustos 11, 2023 II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Aralık Ayında İstanbul’da Düzenlenecek

  Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde kurulan Balkan Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde üniversitelerle iş birliği içerisinde her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır. İlki 7-9 Eylül 2022 tarihlerinde Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 2023 yılında da Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde 13-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Önemli Tarihler - Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 3 Kasım 2023 - Kabul edilen bildirilerin ilanı 13 Kasım 2023 - Özet kitapçığı ilanı 30 Kasım 2023 - Sempozyum 13-15 Aralık 2023  - Tam metinlerin son hallerinin gönderilmesi 29 Aralık 2023 - Bildiri kitabının basımı 2024 Detaylı Bilgi İçin Tıklayın I. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı için Tıklayın2. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumunun bildiri özetleri kitabı için tıklayın...

 • Ağustos 04, 2023 Maarif Uzman Yardımcısı Alım İlanı

  Türkiye Maarif Vakfının Merkez birimlerinde görevlendirilmek üzere 25 Maarif Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Başvuru Şartları: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4. Üniversitelerin örgün eğitim veren ve aşağıda belirtilen dört yıllık bölümlerin birinden mezun olmak; • Teknik Eğitim, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümü, • Mezun olunduğunda formasyon eğitimi alınarak öğretmenlik yapılabilecek bölümler, • İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği bölümleri. 5. 01/01/1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak, 6. İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce ve Rusça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce ve Rusça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak, Başvurularda Tercih Sebebi: Aşağıda belirtilen hususlar, ilgili alanlarda adayların seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır. 1. Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik, Eğitim Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak, Başvuru İşlemleri: Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları, Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar’ kısmına ilanda belirtilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. İstenen Belgeler; Adayların, 1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini, 2. Yabancı dil belgesini, 3. Özgeçmişini, 4. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini, Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Tarihi: Başvurular; 04/08/2023 – 20/09/2023 tarihleri arasında 20/09/2023 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.Sınav: Genel Kültür ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir. Mülakat: Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının yüzde 85’i ile yabancı dil puanının yüzde 15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, istihdam edilecek personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav ve Mülakat Tarihi: Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir. Diğer Hususlar: 1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır. 2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. 3. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programına tabi tutulurlar. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür. İLANA BAŞVUR ...

 • Haziran 23, 2023 Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi İş Birliğiyle 30 Öğrenciye Tam Burs Verilecek

  Uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın en büyük 5. eğitim kurumu haline gelen Türkiye Maarif Vakfı, Katar Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolüyle öğrencilere Katar’da eğitim alma sağlıyor. İmzalanan protokol kapsamında, 30 öğrenciye Katar Üniversitesi tarafından lisans eğitimi için tam burs verilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayan burs programı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerin lise diploma notunun 100 üzerinden en az 85 olması, B1 düzeyinde Arapça bilmeleri, üniversitelerin burs vereceği bölümler için belirlediği kriterleri sağlamış olmaları, 22 yaşından gün almamış olmaları, sabıka kaydının bulunmaması ve burs sözleşmesini imzalayarak eğitime kesintisiz bir şekilde devam etme taahhüdünde bulunmaları gerekiyor. Öğrencilerin burs programına kabul edildikleri takdirde; tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde akademik başarı kriterini sağlayarak okulu belirtilen sürede bitirmeleri, Katar Üniversitesi bünyesinde öğrenci istihdamı dışında bir yerden burs almamaları veya ücretli bir işte çalışmamaları, Katar Üniversitesince belirlenen kurallara uymaları, yasalara saygı göstermeleri, ülkedeki kurallara ve kültüre uygun olarak profesyonel davranışlar sergilemeleri, herhangi bir kronik sağlık sorunlarının bulunmaması ve tercih ettikleri bölümler için Katar Üniversitesinin belirlediği koşulları sağlamaları gibi yükümlülükleri bulunuyor. Burs kapsamında öğrencilere; üniversite eğitimleri için tam burs, üniversite yurdunda ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti tahsis edilecek. Öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesinden Arap Dili, Siyaset ve Planlama Geliştirme, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Medya, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Sosyoloji; İslami İlimler Fakültesinden İslami Araştırmalar, Akaid ve Davet Çalışmaları, Fıkıh ve Ulusal Fıkıh, Kuran ve Sünnet; İktisadi Bilimler Fakültesinden Muhasebe, İktisat, İşletme ve Pazarlama; Eğitim Fakültesinden Özel Eğitim, Beden Eğitimi ve Bilimsel eğitim bölümleriyle Hukuk Fakültesine başvuru yapabilecekler. Başvuru için tıklayın....

 • Haziran 22, 2023 Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

  Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Program Bilgileri Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Muhasebe Personeli ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; Kurumsal Oryantasyon, Mali İşler ve Muhasebe Alan Uzmanlığı, İletişim, Yönetişim, Planlama, Mevzuat (ulusal ve uluslararası) konu gruplarının da yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı hafta içi her gün ve tam gün (6 ders saati) olarak toplamda 2 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. Fırsatlar Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Bu kapsamda muhtemel bir görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir. Başvuru Şartları • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. • Üniversitelerin İktisat, Siyasal Bilgiler ve benzeri Fakültelerinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden yahut 2 (iki) yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ön lisans bölümlerinden mezun olmak, • En az 2 (iki) yarıyıl Muhasebe dersi almış olmak yahut belgelendirmek koşuluyla en az 2 (iki) yıl Muhasebe alanında tecrübe sahibi olmak, • Tercihen Muhasebe Programlarından en az birini kullanabiliyor olmak. Başvuru İşlemleri Başvurular 22/06/2023 – 23/07/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları, 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. • Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. • Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemeli ve başvurularını bu şekilde gerçekleştirmelidirler. • Eksik belge, bilgi ile veya koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen Belgeler: Adayların, 1. Diploma aslı ya da noter onaylı örneği ile E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge), 2. Lisans Transkriptini, 3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı), 4. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı), 5. Özgeçmişini (sistemden bağımsız kendi oluşturduğu), Pdf halinde, sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sınav Sınav; Mesleki Bilgi ve Yabancı Dil (İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Arapça) olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Sınav Puanı; Mesleki Bilgi p, Yabancı Dil 0 etkili olacak şekilde hesaplanacaktır. Sınav tarihi ve yeri, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta yoluyla iletilecektir. Mülakat Sınav puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. Diğer Hususlar • Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir. • Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. • Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir. • Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir. • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır. Program Katılım Bursu • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince iaşe ve ibatelerini karşılamaya yönelik burs verilecektir. ...

 • Mayıs 10, 2023 Öğretmen Adayları İstihdama Yönelik Yüksek Lisans Bursluluk Programı

  Türkiye Maarif Vakfı, İstihdama Yönelik Yüksek Lisans Bursluluk Programı kapsamında eğitim fakültelerinden yeni mezun olmuş, başarılı, uluslararası öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri süresince (1 yıl) desteklemeyi, mezuniyetleri sonrasında başta vatandaşı oldukları ülke olmak üzere faaliyette bulunduğu ülkelerdeki Maarif Okullarında istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Başvuru kriterlerini karşılayan, teknik elemeden ve mülakattan başarı ile geçen adaylar, Vakfımızın iş birliği protokolünün bulunduğu Marmara Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına yönlendirilmektedir. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bilimsel değerlendirme sınavından ve mülakatından başarıyla geçen adaylar bursluluk programına kabul edilmektedir. Başvurusu kabul edilen ve yüksek lisans eğitimlerine başlayan bursiyerler • Eğitim bursu • Konaklama bursu • Senelik devlet sağlık sigortası • Okul harcı • Senede bir defa ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti ile desteklenmektedir. Marmara Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 1 senelik (2 dönem) ders yükümlülüğü bulunmaktadır. Burs programına kabul edilen adaylar, Türkiye Maarif Vakfı’nın hazırladığı oryantasyon ve gelişim programına katılmalıdır. İstihdam süreçleri, adayların mezuniyetleri sonrası yetkinlik durumlarının değerlendirilmesi ve açık pozisyonlara göre İnsan Kaynakları Dairesi tarafından yürütülecektir. Başvuru Şartları • Eğitim fakültesi (öğretmenlik), psikoloji, pedagoji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olmak • En az C1 düzeyinde Türkçe yeterliğine sahip olmak • Adli sicil kaydının olmaması (Uluslararası öğrencilerin ve mezunların başvuruları kabul edilmektedir.)BİLGİ:1. Halen yüksek öğrenimine devam eden lisans son sınıf öğrencileri zorunlu alandaki diploma yükleme alanına öğrenim belgelerini yükleyeceklerdir.2. Halen yüksek öğrenimine devam eden lisans son sınıf öğrencileri not ve transkript dökümü yükleme alanına bir önceki dönemin notunu ve not dökümünü yükleyeceklerdir. ...

 • Aralık 14, 2023 2. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu

  Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tiran New York Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen "2. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" başladı.İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Vakıf olarak Türkçe öğretimine büyük önem verdiklerini, Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumunun da bunun bir göstergesi olduğunu; bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyuma ilginin arttığını ifade etti.Sempozyumu kurumsallaştırarak her yıl farklı ülkelerde devam ettirmeyi düşündüklerini belirten Akgün, Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vakfın, kurulduğu 2016 yılından bu yana Asya'dan Afrika'ya, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Avustralya'ya kadar 67 ülkede ofis açtığını, 107 ülkede resmî temaslarını devam ettirdiğini anlatan Akgün, 52 ülkede 460 eğitim kurumuyla yerli eğitim anlayışlarını uluslararası alanda Türkiye adına devam ettirdiklerini kaydetti.Akgün, uzmanlık alanlarının K12 kapsamında örgün eğitim olduğunu ve anaokulundan lise sona kadar eğitim faaliyeti yürüttüklerini dile getirdi. Birçok ülkede açtıkları eğitim merkezleri vasıtasıyla farklı ihtiyaçlara da cevap vermeye çalıştıklarını dile getiren Akgün; Avrupa, Balkanlar ve Asya-Pasifik bölgelerinde yoğunlaşan 21 ayrı eğitim merkezinde Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürü ve medeniyetinin tanıtımına yönelik kurslar açarak öğrencilerin akademik gelişimine destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Bunun yanında farklı ülkelerdeki üniversiteler bünyesinde Türkiye Araştırmaları Merkezlerine ya da Türkoloji bölümlerine aktif destek verdiklerini belirtti. Akgün, Türkçe'nin öğretilmesi, Türk kültürü ve medeniyetine dair değerlerin dünyaya doğru bir şekilde anlatılmasının önemli olduğunu belirterek Vakfın bu amaç doğrultusunda Türk Kültürü ve Medeniyeti Müfredatının hazırlandığını ifade etti."BALKANLAR ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR COĞRAFYA" Prof. Dr. Akgün, Balkanlar'ın önem verdikleri, büyük ve kıymetli bir coğrafya olduğunu, Vakfın bu coğrafyada açtığı eğitim kurumlarıyla faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti. Balkan ülkeleriyle uzun ve ortak bir tarihî tecrübelerinin olduğunu dile getiren Akgün, şöyle devam etti: "Osmanlı Devleti, Türklerin olduğu kadar tüm Balkan halklarının da ortak devleti sayılır. Balkanlar ile Anadolu arasındaki bu köklü tarihî ilişkilerin bir sonucu olarak Türk ve Balkan milletleri arasında inanç, dil, kültür, edebiyat, sanat, zanaat, folklor, mimari ve musiki gibi çeşitli alanlarda etkileşime dayalı ortak bir üretim ve birikim hasıl olmuş, bu sayede ikili münasebetler sıkı bir şekilde günümüze kadar devam etmiştir." Akgün, Balkanlar'da açılan Türk okullarına değinerek, şunları kaydetti: "Bazen Türk okulları vasıtasıyla gittiğimizde, 'Türkler Balkanlar'a geri mi dönüyor?' tartışmaları oluyor. Hayır, Türkler Balkanlar'dan hiç gitmedi ki. Dil, kültür ve insani bağlarla hep oradaydık. Onlar da buradaydı. Bazen konuşuyoruz, Türkiye'de Arnavutluk'tan çok Arnavut, Bosna'daki Boşnaklardan çok Boşnak olduğu söylenir. Onlar buradaydı, biz de oradaydık, hiç gitmedik ki. Bazen siyasi olarak ilişkiler zayıflayabilir ama halktan halka, gönülden gönle, kültürel ilişkiler hep devam etti.""TÜRKÇE, ÖĞRETİLMESİ GEREKEN BİR DİL" Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de 2002'de kurulan ve 2018'de Türkiye Maarif Vakfına katılan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.TDK Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Gök ise dünya dili olma yolunda ilerleyen Türkçenin son yıllarda yabancı dil ve ikinci dil olarak öğretiminin de önem kazandığını belirtti.Açılış konuşmalarının ardından, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın başkanlığındaki oturumda Prof. Dr. Mustafa İsen ile Prof. Dr. Tuba Durmuş "Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türk Edebiyatı" başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Prof. Dr. İsen konuşmasında, Türk edebiyatının tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.“SEMPOZYUMA 20 FARKLI ÜLKEDEN ARAŞTIRMACILAR VE AKADEMİSYENLER KATILIYOR” İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde "Kültürel Etkileşim" temasıyla düzenlenen sempozyumla, Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında Balkanlar'a yönelik çalışan bilim insanlarının bir araya getirilmesi, kültürel bağlamda ortaya konulan eserlerin, çalışmaların ve etkileşimlerin tespit edilmesi, yapılan araştırmaların değerlendirilerek kamuoyunun istifadesine sunulması amaçlanıyor. İlki Arnavutluk'ta gerçekleştirilen sempozyuma Hırvatistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar katılıyor. Sempozyumda, "Anadolu'dan Balkanlar’a Kültürel Etkileşim", "Dil ve Edebiyatta Kültürel Etkileşim" başlıklı oturumların yanı sıra Balkan Türkologları, eserler özelinde yapılan edebiyatta kültürel etkileşim incelemeleri, Balkan dillerinde yaşayan Türkçe kelimeler, Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve ritüeller gibi konuların inceleneceği oturumlar gerçekleştirildi....

 • Aralık 08, 2023 Türk Maarif Ansiklopedisi Yayımda: Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Armağan

  Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir armağan olarak kamuoyuna tanıtıldı. Türk eğitim tarihine dair bilimsel metotlarla hazırlanan bu kapsamlı eser, Türkiye'nin eğitimdeki zengin mirasını yansıtıyor.Ansiklopedi, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası yüzü Türkiye Maarif Vakfı ve akademik birikimin referans kaynağı TÜBA'nın önderliğinde, uzman yazar ve akademisyenlerin katkılarıyla oluşturuldu. Toplam 1200 maddeyi kapsayan ve şu ana kadar 1134 maddesinin yazımı tamamlanan bu eser, Türk eğitim geleneğine ışık tutacak önemli bir kaynak niteliğinde.Prof. Dr. Birol Akgün ve Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in önderliğinde yürütülen bu proje, küresel eğitim anlayışına katkı sağlamak ve Türkiye'nin kültürel mirasını korumak amacıyla hayata geçirildi. İlk cildi www.turkmaarifansiklopedisi.org.tr adresinde yayımlanan ansiklopedi, beş ciltten oluşacak ve tamamlandığında basılı olarak da erişime sunulacak.Bu önemli çalışma, Türkiye'nin eğitim ve kültürel hayatına büyük katkılar sunması bekleniyor. Ansiklopedinin tanıtımı, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bir toplantı ile yapıldı. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Prof. Dr. Azmi Özcan'in liderlik ettiği bilim kurulu, bu kapsamlı eserin hazırlanmasında kritik rol oynadı.Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi, hem Türkiye'nin eğitim mirasını korumak hem de gelecek nesillere bilgi aktarımı yapmak için büyük bir adım olarak görülüyor.Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi'nin iş birliğiyle, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi, Türkiye'nin eğitim ve kültür mirasına adanmış bir eser olarak kamuoyuna sunuldu. Toplantıda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ansiklopedinin önemini vurguladılar.Prof. Dr. Birol Akgün, pandemi döneminde başlayan bu projenin, Türkiye'nin eğitim alanındaki geniş birikimini toplamayı amaçladığını belirtti. Akgün, eğitim ve öğretimin okuldan ibaret olmadığının altını çizerek, ansiklopedinin Türkiye'nin kültürel içerikli yayınlar yapma çabasının bir parçası olduğunu ifade etti.Akgün, ansiklopedilerin bir hafıza ve aynı zamanda geleceğe ilişkin tahayyül olduğunu belirterek, "Tüm bunları yaparken amacımız tarih boyunca Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş büyük bir milletin ahfadı olarak bizler, yurt dışında hizmet verirken eğitim öğretim alanında milletimizin geliştirmiş olduğu ve bizim tevarüs ettiğimiz büyük bir birikime dayanarak ve güvenerek yaptığımızın farkındayız. İstedik ki bu birikimi, külliyatı derleyip toparlayalım ve bilim camiasının hizmetine sunalım. Bu amaçla TÜBA ile işbirliği yaptık, ülkemizin tecrübeli bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. 3 yıldır neredeyse her hafta birlikte bu büyük esere kafa yorduk. Bugünkü eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise ansiklopedinin Türkiye'nin derin köklerine ve kültürel mirasına ışık tuttuğunu söyledi. Şeker, ansiklopedinin hem bir miras hem de gelecek kuşaklara bırakılacak bir hediye olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ansiklopedinin yoğun ve titiz bir gayretin mahsulü olarak ortaya çıktığına işaret ederek, "Bu çalışma, birikimin toplandığı, mirasımızın derlendiği ama gelecek kuşaklara bırakmak üzere güzel bir hediye olarak hazırlanmış oluyor. Bizler süreçte ön açıcı olmaya çalıştık. Türkiye'nin kökleri, derinlikleri, geçmişte yaşanmış ve geleceğe ışık tutacak kültürünün kayda geçmiş olması çok değerli. Aramızdan ahirete göç eden Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hocamızın çok değerli katkıları oldu, onu da anmadan geçemeyiz." diye konuştu.Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Azmi Özcan, Türk Maarif Ansiklopedisinin Türklerin ilim ve irfan alanındaki varlığını belgeleyen önemli bir eser olduğunu belirterek “Hikayem, bir telefonla başladı. Bilim kurulu, bana görevi verdi. Türk ilim ve irfan tarihinde önemli bir yere sahip bu ansiklopediyle tarihe yatırım yaptık. Türk kültürünün değerlerini korumaya ve bu kavramları Türkleştirmeye özen gösterdik. İSAM bize bilgilerini açtı, kendilerine teşekkür ederim. Türk maarifini yaşatmak ve tedbir almak için bu çalışmada yer aldık.” diye konuştu.İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, ise projenin hikayesini anlatarak, ansiklopedinin Türkiye Maarif Vakfı'nın küresel eğitim hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.Program Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin ansiklopediye dair detaylı sunumuyla tamamlandı.Türk Maarif Ansiklopedisi, toplam 1200 maddeden oluşuyor ve ilk cildi dijital ortamda erişime açıldı. Tamamlandığında beş ciltten oluşacak olan ansiklopedi, eğitim alanında Türkiye'nin uluslararası alandaki katkılarını da gözler önüne seriyor. Eğitim ve kültür hayatımıza önemli katkılar yapması beklenen bu eserin, gelecek kuşaklara aktarılacak değerli bir kaynak olması hedefleniyor....

 • Ekim 12, 2023 Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının yeni binası törenle açıldı

  Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, başkent Tiflis'teki yeni okul binasının açılışı yapıldı. Tiflis'in Saburtalo semtindeki Lisi Gölü'nün kenarında yer alan binanın açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nodar Papukaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, TMV Başkanı Birol Akgün ve Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilli Beka Odişaria katıldı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan yeni kampüste, İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Akgün, TMV olarak Gürcistan'da 2017'den itibaren faaliyet gösterdiklerini söyledi. TMV'nin, 52 ülkede bulunan 450 eğitim kurumunda toplam 52 bin öğrencisiyle uluslararası arenada kaliteli eğitim vermeye devam ettiğini belirten Akgün, Tiflis'teki okullarının yeni binaya taşınmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci de Türkiye'nin Gürcistan'la tarihi ve akrabalık bağların olduğunu ifade ederek, "Gürcistan bizim için çok önemli bir dost ülkedir." dedi. TMV'nin faaliyetlerinin Gürcü-Türk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hizmet ettiğini kaydeden Yelkenci, eğitimli bir toplumun dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. TMV'nin yarın Gürcistan'ın Marneuli kentinde yeni bir okulun açacağı bilgisini paylaşan Yelkenci, dünya genelinde TMV okullarının sayısının artması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin eğitim alanında çok zengin tecrübeye sahip bir ülke olduğunu belirten Yelkenci, Gürcü tarafıyla bu tecrübeleri paylaşmak için de işbirliği sürdüreceklerini ifade etti. Büyükelçi Orbay da dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren TMV'nin, Gürcistan'da eğitim alanında önemli yatırım yaptığını belirtti. Türkiye'nin Gürcistan'da birçok alanda yatırım yaptığını, Gürcistan'ın parlak geleceğine inandığını kaydeden Orbay, TMV'nin faaliyetlerinin de doğrudan Gürcistan'ın geleceğine yapılan yatırım olduğunu bildirdi. "TMV uluslararası okullarının her aşaması, uluslararası standartlara uygun"Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Papukaşvili de açılış programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek okulun yeni binasının oldukça güzel olduğunu kaydetti. Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alanda güçlü ilişkiler olduğu için eğitim alanında da yakın işbirliği yapıldığını aktaran Papukaşvili, TMV'nin kaliteli eğitim verdiğini belirterek, "TMV uluslararası okullarının her aşaması, uluslararası standartlara uygun." dedi. Milletvekili Ercan da açılışı yapılan okul binasının yeni bir eğitim yuvası olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Türkiye Maarif Vakfının güçlü desteğiyle bu okulda başlayacak olan eğitim süreci, geleceğimizi mimarlarını yetiştirecek ve kültürel anlamda köprüler kuracaktır." ifadesini kullandı. Eğitimin insanların dünya görüşünü şekillendiren ve geleceği inşa eden bir anahtar olduğunu ifade eden Ercan, yeni okul binasının aynı zamanda bilgilerin, değerlerin ve hayallerin birleştiği bir merkez olacağını dile getirdi. Milletvekilli Odişaria, Gürcistan'daki faaliyetlerinden dolayı TMV yönetimine teşekkür etti. Türkiye ile Gürcistan'ın arasında güçlü bağlantıların mevcut olduğunu vurgulayan Odişaria, "Burada özelikle belirtmek isterim ki, tecrübeli ve bölgesel lider olan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile dostane ilişkilere büyük önem veriyor." şeklinde konuştu. TMV'nin çok kısa süre içinde kaliteli bir okul binasını eğitim sürecine açtığına dikkati çeken Odişaria, "Hatırladığım kadarıyla Gürcistan'ın yeni tarihinde böyle güzel bir okul binası inşa edilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu. TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan da TMV'nin, Gürcistan'da giderek artan faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Programa, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve diğer davetliler katıldı....