Duyuru

Duyurular

 • Ağustos 11, 2023 II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Aralık Ayında İstanbul’da Düzenlenecek

  Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde kurulan Balkan Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde üniversitelerle iş birliği içerisinde her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır. İlki 7-9 Eylül 2022 tarihlerinde Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 2023 yılında da Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde 13-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Önemli Tarihler - Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 3 Kasım 2023 - Kabul edilen bildirilerin ilanı 13 Kasım 2023 - Özet kitapçığı ilanı 30 Kasım 2023 - Sempozyum 13-15 Aralık 2023  - Tam metinlerin son hallerinin gönderilmesi 29 Aralık 2023 - Bildiri kitabının basımı 2024 Detaylı Bilgi İçin Tıklayın I. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı için Tıklayın...

 • Eylül 01, 2023 Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

  Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 20 katılımcı alınacaktır. Program Bilgileri Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf Merkezinde ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinin yanı sıra Yabancılara Türkçe Öğretimi Alan Programı da düzenlenecektir. Program teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşacak ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. Fırsatlar Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar çerçevesinde başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Başvuru Şartları • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans düzeyinde mezun olmak, • 01/01/1983 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.                Tablo 1. Branş TablosuMezun Olduğu Bölüm/Alan/ProgramTürkçe ÖğretmenliğiTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiTürk Dili ve EdebiyatıÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları BölümüTürk HalkbilimiDil BilimiSınıf ÖğretmenliğiOkul Öncesi ÖğretmenliğiBaşvuru İşlemleri Başvurular 01/09/2023 – 17/09/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. *Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen Belgeler: Adayların, 1. Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge), 2. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı), 3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı), 4. Özgeçmişini,Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 17/09/2023 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.Sınav Sınav iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Türkçe Alan Bilgisini kapsamakta ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır ve adayın ilgili başlıklarda kompozisyon yazması beklenecektir. Mülakat Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, çoktan seçmeli soruların toplam puanının %50’si ile kompozisyon puanının %50’si alınarak yapılacaktır. Sıralama puanına göre programa alınacak kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. Diğer Hususlar a) Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir. b) Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. c) Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir. d) Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir. PROGRAM KATILIM BURSU • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince destek bursu verilecektir. SIK SORULAN SORULAR Eğitim dili nedir? • Programın dili Türkçedir. Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek? • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir. Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı? • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır. Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek? • Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir. Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak? • Katılımcıların Başarı Belgesi almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir. Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı? • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır. BİLGİ ALMA Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür. Başvuru için tıklayın ...

 • Ağustos 04, 2023 Maarif Uzman Yardımcısı Alım İlanı

  Türkiye Maarif Vakfının Merkez birimlerinde görevlendirilmek üzere 25 Maarif Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Başvuru Şartları: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4. Üniversitelerin örgün eğitim veren ve aşağıda belirtilen dört yıllık bölümlerin birinden mezun olmak; • Teknik Eğitim, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümü, • Mezun olunduğunda formasyon eğitimi alınarak öğretmenlik yapılabilecek bölümler, • İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği bölümleri. 5. 01/01/1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak, 6. İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce ve Rusça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce ve Rusça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak, Başvurularda Tercih Sebebi: Aşağıda belirtilen hususlar, ilgili alanlarda adayların seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır. 1. Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik, Eğitim Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak, Başvuru İşlemleri: Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları, Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar’ kısmına ilanda belirtilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. İstenen Belgeler; Adayların, 1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini, 2. Yabancı dil belgesini, 3. Özgeçmişini, 4. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini, Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Tarihi: Başvurular; 04/08/2023 – 20/09/2023 tarihleri arasında 20/09/2023 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.Sınav: Genel Kültür ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir. Mülakat: Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının yüzde 85’i ile yabancı dil puanının yüzde 15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, istihdam edilecek personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav ve Mülakat Tarihi: Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir. Diğer Hususlar: 1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır. 2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. 3. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programına tabi tutulurlar. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür. İLANA BAŞVUR ...

 • Haziran 23, 2023 Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi İş Birliğiyle 30 Öğrenciye Tam Burs Verilecek

  Uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın en büyük 5. eğitim kurumu haline gelen Türkiye Maarif Vakfı, Katar Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolüyle öğrencilere Katar’da eğitim alma sağlıyor. İmzalanan protokol kapsamında, 30 öğrenciye Katar Üniversitesi tarafından lisans eğitimi için tam burs verilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayan burs programı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerin lise diploma notunun 100 üzerinden en az 85 olması, B1 düzeyinde Arapça bilmeleri, üniversitelerin burs vereceği bölümler için belirlediği kriterleri sağlamış olmaları, 22 yaşından gün almamış olmaları, sabıka kaydının bulunmaması ve burs sözleşmesini imzalayarak eğitime kesintisiz bir şekilde devam etme taahhüdünde bulunmaları gerekiyor. Öğrencilerin burs programına kabul edildikleri takdirde; tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde akademik başarı kriterini sağlayarak okulu belirtilen sürede bitirmeleri, Katar Üniversitesi bünyesinde öğrenci istihdamı dışında bir yerden burs almamaları veya ücretli bir işte çalışmamaları, Katar Üniversitesince belirlenen kurallara uymaları, yasalara saygı göstermeleri, ülkedeki kurallara ve kültüre uygun olarak profesyonel davranışlar sergilemeleri, herhangi bir kronik sağlık sorunlarının bulunmaması ve tercih ettikleri bölümler için Katar Üniversitesinin belirlediği koşulları sağlamaları gibi yükümlülükleri bulunuyor. Burs kapsamında öğrencilere; üniversite eğitimleri için tam burs, üniversite yurdunda ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti tahsis edilecek. Öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesinden Arap Dili, Siyaset ve Planlama Geliştirme, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Medya, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Sosyoloji; İslami İlimler Fakültesinden İslami Araştırmalar, Akaid ve Davet Çalışmaları, Fıkıh ve Ulusal Fıkıh, Kuran ve Sünnet; İktisadi Bilimler Fakültesinden Muhasebe, İktisat, İşletme ve Pazarlama; Eğitim Fakültesinden Özel Eğitim, Beden Eğitimi ve Bilimsel eğitim bölümleriyle Hukuk Fakültesine başvuru yapabilecekler. Başvuru için tıklayın....

 • Haziran 22, 2023 Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

  Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Program Bilgileri Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Muhasebe Personeli ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; Kurumsal Oryantasyon, Mali İşler ve Muhasebe Alan Uzmanlığı, İletişim, Yönetişim, Planlama, Mevzuat (ulusal ve uluslararası) konu gruplarının da yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı hafta içi her gün ve tam gün (6 ders saati) olarak toplamda 2 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. Fırsatlar Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Bu kapsamda muhtemel bir görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir. Başvuru Şartları • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. • Üniversitelerin İktisat, Siyasal Bilgiler ve benzeri Fakültelerinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden yahut 2 (iki) yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ön lisans bölümlerinden mezun olmak, • En az 2 (iki) yarıyıl Muhasebe dersi almış olmak yahut belgelendirmek koşuluyla en az 2 (iki) yıl Muhasebe alanında tecrübe sahibi olmak, • Tercihen Muhasebe Programlarından en az birini kullanabiliyor olmak. Başvuru İşlemleri Başvurular 22/06/2023 – 23/07/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları, 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. • Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. • Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemeli ve başvurularını bu şekilde gerçekleştirmelidirler. • Eksik belge, bilgi ile veya koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen Belgeler: Adayların, 1. Diploma aslı ya da noter onaylı örneği ile E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge), 2. Lisans Transkriptini, 3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı), 4. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı), 5. Özgeçmişini (sistemden bağımsız kendi oluşturduğu), Pdf halinde, sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sınav Sınav; Mesleki Bilgi ve Yabancı Dil (İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Arapça) olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Sınav Puanı; Mesleki Bilgi p, Yabancı Dil 0 etkili olacak şekilde hesaplanacaktır. Sınav tarihi ve yeri, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta yoluyla iletilecektir. Mülakat Sınav puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. Diğer Hususlar • Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir. • Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. • Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir. • Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir. • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır. Program Katılım Bursu • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince iaşe ve ibatelerini karşılamaya yönelik burs verilecektir. ...

 • Mayıs 10, 2023 Öğretmen Adayları İstihdama Yönelik Yüksek Lisans Bursluluk Programı

  Türkiye Maarif Vakfı, İstihdama Yönelik Yüksek Lisans Bursluluk Programı kapsamında eğitim fakültelerinden yeni mezun olmuş, başarılı, uluslararası öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri süresince (1 yıl) desteklemeyi, mezuniyetleri sonrasında başta vatandaşı oldukları ülke olmak üzere faaliyette bulunduğu ülkelerdeki Maarif Okullarında istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Başvuru kriterlerini karşılayan, teknik elemeden ve mülakattan başarı ile geçen adaylar, Vakfımızın iş birliği protokolünün bulunduğu Marmara Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına yönlendirilmektedir. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bilimsel değerlendirme sınavından ve mülakatından başarıyla geçen adaylar bursluluk programına kabul edilmektedir. Başvurusu kabul edilen ve yüksek lisans eğitimlerine başlayan bursiyerler • Eğitim bursu • Konaklama bursu • Senelik devlet sağlık sigortası • Okul harcı • Senede bir defa ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti ile desteklenmektedir. Marmara Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 1 senelik (2 dönem) ders yükümlülüğü bulunmaktadır. Burs programına kabul edilen adaylar, Türkiye Maarif Vakfı’nın hazırladığı oryantasyon ve gelişim programına katılmalıdır. İstihdam süreçleri, adayların mezuniyetleri sonrası yetkinlik durumlarının değerlendirilmesi ve açık pozisyonlara göre İnsan Kaynakları Dairesi tarafından yürütülecektir. Başvuru Şartları • Eğitim fakültesi (öğretmenlik), psikoloji, pedagoji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olmak • En az C1 düzeyinde Türkçe yeterliğine sahip olmak • Adli sicil kaydının olmaması (Uluslararası öğrencilerin ve mezunların başvuruları kabul edilmektedir.)BİLGİ:1. Halen yüksek öğrenimine devam eden lisans son sınıf öğrencileri zorunlu alandaki diploma yükleme alanına öğrenim belgelerini yükleyeceklerdir.2. Halen yüksek öğrenimine devam eden lisans son sınıf öğrencileri not ve transkript dökümü yükleme alanına bir önceki dönemin notunu ve not dökümünü yükleyeceklerdir. ...

 • Mayıs 03, 2023 İstihdama Yönelik Lisans Burs Programı

              Türkiye’de Uluslararası İmam Hatip Liselerinin 12. sınıfında okuyan misafir öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimi aldıktan sonra başta kendi ülkeleri olmak üzere öğrencilerin talep ettiği ülkelerdeki Maarif Okullarında öğretmen olarak görevlendirilmesi amaçlanmaktadır.            Bu sayede kendi yerel dili yanında hem Türkçe hem de uluslararası bir dili de konuşabilen alanında iyi yetişmiş, Türk kültürünü tanımış ve Türkiye Maarif Vakfının ideallerini kavramış nitelikli bir kadro ile insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.             Öğretmen olmayı isteyen ve bu amaçla Türkiye’nin nitelikli Üniversitelerinde eğitim fakültesi okumayı, mezun olduktan sonra da Türkiye Maarif Vakfı okullarında 5 yıl öğretmen olarak çalışmayı taahhüt eden adaylar lisans eğitimi süresince; • Öğrenim bursu • Konaklama bursu • Sağlık sigortası gideri • Öğrenim harcı• Yılda bir kez ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti verilmek suretiyle destekleneceklerdir. Bu öğrenciler okullarından başarıyla mezun olduktan sonra öncelikle kendi ülkelerinde veya tercih edecekleri komşu bir ülkede Maarif okullarında iyi imkanlarla öğretmen olarak çalışmaları sağlanacaktır. Son başvuru tarihi: 21 Mayıs 2023 ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:1. Bir Uluslararası İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi veya 2022 yılı mezunu olmak 2. Lise diploma notunun en az 75 ve üzeri olması 3. Sabıka kaydının olmaması 4. Başvuru sahibinin 21 yaşından gün almamış olması5. Adaylar en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olmalıdır. BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. Türkiye’de bir eğitim fakültesinde eğitim görmeyi ve mezuniyet sonrası Maarif okullarında 5 yıl çalışmayı kabul etmek 2. Türkiye devletinin kanunlarına uymak, ülkedeki davranış ve kültür kurallarına uygun olarak olumlu davranışlar sergilemek. 3. Türkiye üniversitelerinde eğitim dili Türkçedir. Türkçe lisans derslerinde başarılı olmak. 4. Tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde akademik başarı için çalışmak Başvuru için tıklayın ...

 • Nisan 14, 2023 Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

  Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.Program BilgileriTürkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Muhasebe Personeli ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; Kurumsal Oryantasyon, Mali İşler ve Muhasebe Alan Uzmanlığı, İletişim, Yönetişim, Planlama, Mevzuat (ulusal ve uluslararası) konu gruplarının da yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır.Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı hafta içi her gün ve tam gün (6 ders saati) olarak toplamda 2 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.FırsatlarTürkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 440 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Bu kapsamda muhtemel bir görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir. Başvuru ŞartlarıTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Üniversitelerin İktisat, Siyasal Bilgiler ve benzeri Fakültelerinde 4 (dört) yıllık örgün eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve en az 2 (iki) yarıyıl Muhasebe dersi almış olmak,İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 50 eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,Tercihen Muhasebe Programlarından en az birini kullanabiliyor olmak. Başvuru İşlemleriBaşvurular 07/04/2023 – 28/04/2023 tarihleri arasında alınacaktır.  Adayların;Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemeli ve başvurularını bu şekilde gerçekleştirmelidirler.Eksik belge, bilgi ile veya koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen Belgeler:Adayların,Diploma aslı ya da noter onaylı örneği ile E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),Lisans Transkriptini,Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),Özgeçmişini (sistemden bağımsız kendi oluşturduğu), Pdf halinde, sisteme yüklemeleri gerekmektedir.SınavSınav; Genel Kültür/Yetenek ve Mesleki Bilgi olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.Sınav tarihi ve yeri, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta yoluyla iletilecektir. MülakatMülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının ?’i ile yabancı dil puanının ’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.Diğer HususlarProgramın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.Program Katılım BursuPrograma kabul alan her bir katılımcıya program süresince iaşe ve ibatelerini karşılamaya yönelik burs verilecektir....

 • Temmuz 23, 2022 Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu

  Balkan Araştırmaları Merkezi (BAM), Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde bulunan Avrupa ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren bir merkezdir. 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Vakıf, hâlihazırda 67 ülkede faaliyette bulunurken 49 ülkede ise eğitim faaliyeti yürütmektedir. Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren 424 farklı eğitim kurumunda 48.683 öğrenci öğrenim görmektedir. Vakıf, kanundan aldığı yetkiyle eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. 2002 yılında Arnavutluk’ta kurulan ilk özel üniversite olan Tiran New York Üniversitesi (UNYT) 2018 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde yer almaktadır. Eğitim dili İngilizce olan UNYT, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ekonomi ve Finans Fakültesi ve Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakültede ve dokuz bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kadim dostlukları, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeyi; ortak ilgi alanlarına yönelik olarak Türk-Balkan projelerini hayata geçirmeyi, bu alanlarda uluslararası sempozyumlar ve bilimsel konferanslar düzenlemeyi, Türk ve Balkan akademisyenler ve öğrencilerin arşiv, kütüphane ve saha araştırmalarına destek olmayı hedeflemektedir. Sempozyumun Amacı Türkiye Maarif Vakfının, K-12 kapsamı dışında Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde Balkanlara yönelik sosyal, ekonomik, siyasal, tarihî alanlarda araştırmalar yapılması amacıyla Balkan Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Arnavutluk’taki Türkçe öğretmeni ve Türkoloji bölümlerinin öğretim üyesi istihdamına destek olmak için üniversite bünyesinde aynı zamanda Türkoloji bölümünün kurulması planlanmaktadır. Arnavutluk’ta Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Arnavutluk Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Türkçe, K-12 kapsamında seçmeli ders olarak kabul edilmiştir. Sözü edilen çalışmalardan hareketle Tiran New York Üniversitesi aynı zamanda Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetlerinin niteliğini artırmayı da amaçlamaktadır. Yukarıda ifade edilen çalışmalara zemin teşkil etmesi amacıyla Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi, üniversiteler ve ilişkili kurumlarla işbirliği içinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu yapılmasını planlamaktadır. Sempozyumunun amacı; Türkçe öğretimi ve Türk dili edebiyatı alanlarında Balkanlara yönelik olarak çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarındaki temel güncel sorunları tespit etmek, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmaları üzerine bilimsel araştırmaları değerlendirmek, Balkanlarda Türk edebiyatı: eserler, yayınlar, kişiler üzerine henüz üzerinde çalışma yapılmamış konuları ortaya çıkarmak, kısacası bu alanların geçmişini ve bugününü eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara ışık tutmaktır. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumunun bundan sonraki yıllarda da tematik olarak yapılması planlanmaktadır. Sempozyum Ortakları İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Belgrad Üniversitesi, Türkoloji Bölümü “Luigj Gurakuqi” İşkodra Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Priştine Üniversitesi “Hasan Priştine”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Saraybosna Devlet Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Zagreb Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elte Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Destekleyen Kuruluşlar TC Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Yunus Emre Enstitüsü Türk Tarih Kurumu Türk Hava Yolları Air Albania Banka Kombëtare Tregtare ...