Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı
Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Haziran 24, 2024

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 40 katılımcı alınacaktır.

Program Bilgileri

Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf Merkezinde ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.

Program, Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında gerçekleştirilecek teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşacaktır. Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.

Fırsatlar

Türkiye Maarif Vakfı, 52 ülkede 467 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar çerçevesinde başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir.

BaşvuruŞartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölümlerde lisans düzeyinde mezun olmak yahut 15 Ağustos 2024 tarihine kadar mezun belgesini iletebilecek durumda son sınıf öğrencisi olmak,
 • 01/01/1984 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak,
 • Tercihen Formasyon Eğitimi almış olmak.

Tablo 1. Branş TablosuMezun Olduğu Bölüm

Türkçe Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

İngilizce, Fransızca Mütercim Tercümanlık

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Fransızca Öğretmenliği

Rus Dili ve Edebiyatı

Dil Bilimi

Fransız Dili ve Edebiyatı

Rusça Mütercim ve Tercümanlık 

Sınıf Öğretmenliği

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Almanca Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

İspanyol Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Türkoloji

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

 


 

Başvuru İşlemleri

Başvurular 24/06/2024 – 07/07/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme yeniden hesap açarak üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 1. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 2. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:

Adayların,

 1. Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),
 2. Yurt dışı mezuniyetlerde denklik belgesini,
 3. Özgeçmişini,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 07/07/2024 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav içeriği ve tarihi ile ilgili bilgilendirme, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

Mülakat

Sıralama puanına göre programa alınacak kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

Diğer Hususlar

 1. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.
 2. Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
 3. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.
 4. Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.

Program Katılım Bursu

 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince destek bursu verilecektir.

Sık Sorulan Sorular

Eğitim dili nedir?

 • Programın dili Türkçedir.

Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?

 • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?

 • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?

 • Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?

 • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.

Bilgi Alma

Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.