Haber Sayfası Banner Görseli

1. İstanbul Eğitim Zirvesi

 • Kasım 26, 2021 İstanbul Eğitim Zirvesi’nin Sloganı: “Gelecek yıl İstanbul’da”

  Eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası olmayı amaçlayan İstanbul Eğitim Zirvesi, ikinci gününde yapılan panellerle sona erdi. Saat 15.30’da başlayan ilk panelde “Eğitim ve Kalkınma” başlığı değerlendirildi. Panelde; New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, Oxford Üniversitesi Kıdemli Uzmanı Adeel Malik, Kuzey Malezya Üniversitesinden Eğitici Teknoloji Profesörü Raja Maznah ile UNESCO Sosyal Öğrenme ve Sürdürülebilir Kalkınma Masası Başkanı Arjen Wals konuştu. “Araştırma ve öğretim açısından uluslararası standartlara ulaşmak için çalışmaya yerel koşullardan başlamamız gerekiyor.” diyen Erkan Erdemir, farklı kurumlar ekolojisine sahip olmamız, bunun için de yüksek öğretim kurumlarının hükümetlerle yakın çalışması gerektiğini aktardı. Adeel Malik, Dünya Bankası veya BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ortaya koyduğu jargonun ötesine geçilmesi ve eğitimin sağlıklı bir deneyim olarak düşünülmesinin şart olduğunun altını çizerken, Arjen Wals ekolojik sınırlar içinde sürdürülebilir kalkınma sağlayan eğitime yatırım yapılması gerektiğini söyledi ve öğrenme kültürümüzün, merakımızın ve tutkumuzun geliştirilebileceği bir sisteme ihtiyacımız olduğuna işaret etti. Raja Maznah ise, yüksek öğretimin yaşam boyu öğrenmeye katkı sağlayan bir yapıda olması gerektiğine vurgu yaptı. 2. panelde “Eğitimin Yeniden Modellenmesi” ile ilgili Brookings Enstitüsünden Michael Hansen, JA Worldwide Operasyon Direktörü Caroline Jenner, Learning Policy Institute Kıdemli Araştırmacısı Tony Wagner, Cambridge Üniversitesinden Rupert Wegerif ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut değerlendirmelerde bulundu.  Michael Hansen, öğrencileri bilgisayar teknolojilerine erken maruz bırakmanın, özellikle yetersiz hizmet alan öğrenciler arasında talebi artırmaya yardımcı olduğunu savunduklarını dile getirdi. Caroline Jenner eğitimde yenilik yapmak ve ilerlemek için bugün geçmişten nasıl daha iyi olunabileceği üzerine kafa yorulması gerektiğini aktardı. Tony Wagner eğitim sistemlerinin zamana dayalı yapısının sorunlu olduğuna değinerek, öğrencilerin sadece işe değil, aynı zamanda vatandaşlığa ve yaşam boyu öğrenmeye de hazırlanamadığına temas etti. Rupert Wegerif, internetin ve yeni teknolojilerin eşler arası öğrenmeyi ve eğitim için küresel bir bağlamı destekleme potansiyelinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Mustafa Aykut da “Geleneksel eğitim sistemini bugünden itibaren disiplinler arası bir eğitim sistemine dönüştürmemiz gerekiyor. Disiplinler arası eğitim, öğrencinin fikir ve kavramlar arasında bağlantı kurarken öğrenmesini sağlıyor.” dedi. Nobel Barış Ödülü Sahibi Tawakkal Karman’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı 3. panelde ise Study Hall Educational Foundation Kurucusu Urvashi Sahni, UNICEF’ten Rory Robertshaw, Yıldırım Bayezid Üniversitesinden Prof. Dr. Muhsin Kar ve Muhammadiyah Foundation’dan Muhammad Sayuti eğitim ve sosyal adalet üzerine değerlendirmelerde bulundu. Urvashi Sahni kızların eğitimiyle ilgili olarak çok güçlü bir ön yargı bulunduğunun altını çizdi ve “Kızlar ulus inşasında, yurttaşlıkta çok eşit katılımcılar olmalı, kendilerini demokrasimizde eşit yurttaşlar olarak algılamayı öğrenmeliler.” dedi. Rory Robertshaw koronavirüs dönemine dikkat çekerek, “COVID-19 sırasında gördüğümüz şey, daha yoksul aileler için internet erişimi gibi zorlukları meydana getiren dijital dışlamanın ortaya çıkmasıydı.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Muhsin Kar, “Pandemi sürecinde bu çocukları maddi olarak da destekleyebilmemiz için STK'lar veya diğer devlet kurumları gibi farklı paydaşlarla iş birliği yapmalıyız.” cümlesiyle iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Muhammad Sayuti ise “Yüksek kaliteli mesleki eğitime eşit erişim, sosyoekonomik eşitsizliği kapatmanın en önemli ön koşullarından biridir.” diyerek eğitimin sosyal eşitsizlik karşısındaki gücünü gözler önüne serdi.  Kapanış konuşmasını Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün yaptı. “Geleceğimiz için neler yapabileceğimizi hayal etmemiz gerekiyor. Bu süreçte öğretmenler, öğrenciler ve tüm karar vericilerin görüşleri dikkate alınmalıdır.” diyen Akgün, ortak teması eğitimde yeni trendler olan tüm perspektiflerin karat alıcılar tarafından dikkate alınacağını ve değerlendirileceğini söyledi. Prof. Dr. Akgün, eğitimin temel amacının bilgiyi aktarmak olduğuna, ancak bunu yaparken bilgiyi erdem, şefkat ve merhametle kuşatmak gerektiğine atıfta bulunarak “Teknolojiyi eğitimde kullanmak durumundayız. Ancak unutmayalım: Teknoloji amaç değil araçtır. Eğitimde devrim yapmak için öğretmenlerimizi iyi yetiştirmeliyiz. Çünkü eğitimin doğası değişti. Artık her şeyi bilmek değil hayatı anlamlandırmak ve eğitimde tecrübe paylaşımı önemli. İstanbul Eğitim Zirvesi bu açıdan ehemmiyetli. Zirve’yi kurumsallaştırarak sizlerin de destekleriyle düzenlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Akgün, katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer olmak üzere, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek önümüzdeki yıl, İstanbul Eğitim Zirvesi’ni İstanbul’da yapmak istediklerini aktardı. Prof. Dr. Birol Akgün “Sloganımız: Gelecek yıl İstanbul’da” diyerek sözlerini tamamladı....

 • Kasım 26, 2021 İstanbul Eğitim Zirvesi’nin İlk Gününde Eğitimin Geleceği Konuşuldu

  Eğitim alanında ülkemizin yurt dışına açılan penceresi Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen; eğitime ilişkin analizlerin, gelecek perspektiflerinin, kuramsal yaklaşımların, uygulamaların tartışıldığı İstanbul Eğitim Zirvesi birinci günü yapılan panellerle tamamlandı. Alanının uzmanı isimlerin katıldığı panellerde; eğitimin geleceği, müfredatın uluslararasılaşması ve dijitalleşme gibi konular masaya yatırıldı.  Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen özel oturumda, Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evis Kushi ve Nijer Yüksek Öğretim Bakanı Mamoudou Djibo eğitimde yeni trendler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evis Kushi vyaptığı konuşmada, “Arnavutluk, eğitim sisteminin modernleştirilmesini, eğitim kalitesinin artırılmasını ve iyileştirilmesini, eğitime katılımın sağlanmasını ve genç nesillerin işgücü piyasası için gerekli becerilerle donatılmasını amaçlayan derin ve kapsamlı reformları başlatmış ve uygulamıştır.” ifadelerini kullandı.  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı 1. panelde, OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, New York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji profesörü Selçuk Şirin, New South Wales Üniversitesi Eğitim Politikaları profesörü Pasi Sahlberg, Buckingham Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Sir Anthonuy Seldon ve Sydney Teknoloji Üniversitesi Öğretme ve Öğrenim Direktörü Bem Le Hunte “Eğitimin Geleceği” konusu üzerine müzakere etti. İbrahim Kalın, Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek, “Uluslararası eğitimin nasıl olması ve geliştirilmesi gerektiğinin bir örneği olan Türkiye Maarif Vakfına teşekkür ederim.” dedi. Panelde eğitim perspektifini ve sistemle ilgili hayalini anlatan Selçuk Şirin, “Bir okul sistemi hayal edecek olsam, altı veya yedi yaşında değil, bu sistemi üç yaşından başlatırdım. Burada temel, evrensel bir ilköğretimden bahsediyorum. Ve bu sistemi on sekiz yaşında bitirirdim.” şeklinde konuştu.  2. panelde Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan, The Black Curriculum Kurucusu Lavinya Stennett, Harvard Üniversitesinden Fernando Reimers ve Cambridge Üniversitesinden Pete Dudley müfredatın uluslararasılaşması üzerine konuştu. Prof. Dr. Gürcan Maarif öğrenen profilini şöyle özetledi: “Aklını ve düşünce yapısını kullanabilen öğrenen; iradesini yönetebilen öğrenen, bir sosyal çevre içerisinde vicdanı, hakkaniyeti ve birlikte yaşadığı kişilerle kurduğu diyaloğu yönetebilen öğrenen ve son olarak zaman yönetiminde etkin olan öğrenen’dir.” Lavinya Stenned de eğitimde sosyal medyanın önemine atıfta bulunarak şunları söyledi: “Bugün en büyük öğretmenlerden biri de sosyal medya. İnsanlar, sınıflardan çıktıklarında telefonlarından sosyal medyaya girerek öğrenmeye devam ediyorlar. Bir eğitim programı olarak sosyal medyanın nasıl kullanılacağını konuşmak lazım. Ve gençlerin sosyal medyadan ne öğrendiklerini de bilmemiz lazım.” 3. panelde ise PISA Kıdemli Danışmanı Michael Stevemson, Arizona Eyalet Üniversitesinden Punya Mishra, Jang/Geo Medya Grubu kurucusu Umar Saif, Usturlab ortak kurucusu Sümeyye Ceylan ve ICLE Sorumlu Ortağı Eric Sheninger dijitalleşmenin eğitime etkisi konusunu değerlendirdi. Panelistlerden Umar Saif, eğitim öğretim sürecinde üç önemli unsuru olduğunu vurguladı: “Kaliteli içerik, sınıf içi donanım ve öğrenci ile öğretmenin etkileşimi.” Saif ayrıca, çocukların kitaplarla olan ilişkisini interaktif düzeye çekebilmek için ders kitaplarına oyunlar, animasyonlar, simülasyonlar eklediklerinin, öğrencilere sadece materyal sağlamakla sorunların çözülmeyeceğinin altını çizdi. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ikinci gününde saat 15.30’da başlayacak ilk panel “Eğitim ve Kalkınma” başlığıyla ilgili olacak. Panelde; New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, Oxford Üniversitesi Kıdemli Uzmanı Adeel Malik, UCL Eğitim Uygulama ve Toplum Bölümü Başkanı Brad Plitz ile UNESCO Sosyal Öğrenme ve Sürdürülebilir Kalkınma Masası Başkanı Arjen Wals konuşacak. 2. panelde “Eğitimin Yeniden Modellenmesi” ile ilgili Brookings Enstitüsünden Michael Hansen, JA Worldwide Operasyon Direktörü Caroline Jenner, Learning Policy Institute Kıdemli Araştırmacısı Tony Waner, Cambridge Üniversitesinden Rupert Wegerif ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut değerlendirmelerde bulunacaklar. Nobel Barış Ödülü Sahibi Tawakkal Karman’ın davetli konuşmacı olarak katılacağı 3. panelde ise Study Hall Educational Fondation Kurucusu Urvashi Sahni, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominics ve Cambridge Üniversitesinden Ricardo Sabates Aysa “Eğitim ve Toplumsal Adalet” konusunu masaya yatıracaklar. Oturumların ardından zirve sona erecek.  ...

 • Kasım 25, 2021 İstanbul Eğitimi Zirvesi’nde Eğitimin Geleceği Konuşuluyor

  Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olduğu zirvede Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer de konuşma yaptı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı mensuplarının dünyanın en zor coğrafyalarında özveriyle ve samimiyetle çalışmalarını sürdürdüğüne değinerek Maarif Okullarının yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uyguladığını, dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibi olduğunu aktardı. “Vakfımıza bağlı okullar eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkânlardan faydalanarak koronavirüs döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirmiştir. Kritik bir süreçte sergilediği bu kararlı tutumuyla Vakfımız, eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koymuştur. Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları, gerekse yurt dışı ziyaretlerimizde muhataplarımız Vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Vakfımız, 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ’cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Maarif Okullarımız, yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibidir. Türkiye, bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletlerin 2030 Vizyon Belgesi'nde ilan edilen, sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır.” Türkiye Maarif Vakfının mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine öncülük edeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, “Dünyanın 47 ülkesinde samimiyetle, fedakârlıkla ve aşkla hizmet eden tüm Maarif Vakfı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.  Türkiye Maarif Vakfı Eğitimin Uluslararasılaşmasına Katkı Sunuyor Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer zirvenin açılışında yaptığı konuşmada Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika ve Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanında eğitimin her kademesinde faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfının, uluslararası alanda dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Özer, faaliyetlerini 67 ülkede yürüten Vakfın, kadim medeniyetin ilim, irfan geleneği ile insanlığın ortak değer ve kültürel mirasını sentezleyerek Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu belirtti. Türkiye Maarif Vakfının örgün eğitimin yanında etüt merkezleri, kurslar ve kültür merkezleri de açarak yaygın eğitim faaliyetleri yürüttüğünü ve hayatın her alanında bireylerin gelişimlerine katkı sunduğunu aktardı. Özer, “Yalnızca akademik açıdan başarılı bireyler değil her bir öğrencinin iyi insan olması Türkiye Maarif Vakfımızın en büyük hedeflerinden biridir. Dünyada var olan ve yayılan çatışma, ayrımcılık, ötekileştirme, nefret suçları gibi kötülüklere karşı insanlığın en büyük silahı, geleceği inşa edecek olan gençlerimizin iyi insan olmasını sağlayabilmektir.” ifadelerini kullandı. Vakfın özgün eğitim programları, bilimsel çalışmaları ve AR-GE faaliyetleriyle kısa sürede köklü uluslararası eğitim kurumlarıyla rekabet edebilir düzeye eriştiğini vurgulayan Özer, “Bugün itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası standartlarda eğitim faaliyeti yürüten 399 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde toplam 47 bin 604 öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilere ülkemizin dilini, tarihini ve kültürünü öğreterek dünyanın dört bir yanındaki gençlerle gönül köprüleri kuran Türkiye Maarif Vakfımız eğitimin uluslararasılaşmasına da büyük bir katkı sunmaktadır.” dedi. Zirve Uluslararası Bir Tartışma Platformu Olacak Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de açılış konuşmasında Vakfın 47 ülkedeki 414 eğitim kurumunda yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdiğinin altını çizerek “Eğitim faaliyetleri yürüttüğümüz ülkeler, ABD’den Avustralya’ya, Arnavutluk’tan Nijer’e kadar farklı coğrafyaları kapsamaktadır. Afrika kıtasında ise 25 farklı ülkede eğitim faaliyetleri yürütüyoruz.” şeklinde konuştu. Zirvenin amacının, eğitim alanında önde gelen karar alıcıları, politikacıları, eğitim otoritelerini, entelektüelleri, akademisyenleri, alan uzmanlarını ve eğitim kurumu yöneticilerini bir araya getirerek yaşanan yeni gelişmelerin, eğitime ilişkin gelecek perspektiflerinin ve kuramsal yaklaşımların tartışılacağı uluslararası bir tartışma platformu oluşturmak olduğunu aktaran Akgün, böylece dünyanın dört bir yanında eğitim alanında yaşanan gelişmeleri kapsayan ve farklı ülkelerden deneyimlerin paylaşılmasına da imkân tanıyan küresel bir buluşma noktası oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Zirvenin ilk gününde Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün moderatörlüğünde Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evis Kushi ve Nijer Yüksek Öğretim Bakanı Mamoudou Djibo eğitimde yeni trendler üzerine değerlendirmelerde bulundular. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı 1. panelde OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, New York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji profesörü Selçuk Şirin, New South Wales Üniversitesi Eğitim Politikaları profesörü Pasi Sahlberg, Buckingham Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Sir Anthonuy Seldon ve Sydney Teknoloji Üniversitesi Öğretme ve Öğrenim Direktörü Bem Le Hunte “Eğitimin Geleceği” konusunu masaya yatırdılar. 2. panelde Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan, The Black Curriculum Kurucusu Lavinya Stennett, Harvard Üniversitesinden Fernando Reimers ve Cambridge Üniversitesinden Pete Dudley müfredatın uluslararasılaşması üzerine konuştular. 3. panelde ise PISA Kıdemli Danışmanı Michael Stevemson, Arizona Eyalet Üniversitesinden Punya Mishra, Jang/Geo Medya Grubu kurucusu Umar Saif, Usturlab ortak kurucusu Sümeyye Ceylan ve ICLE Sorumlu Ortağı Eric Sheninger dijitalleşmenin eğitime etkisi konusunu değerlendirdiler.  İstanbul Eğitim Zirvesi ikinci gününde ilk panel “Eğitim ve Kalkınma” başlığıyla ilgili olacak. Panelde; New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, Oxford Üniversitesi Kıdemli Uzmanı Adeel Malik, UCL Eğitim Uygulama ve Toplum Bölümü Başkanı Brad Plitz ile UNESCO Sosyal Öğrenme ve Sürdürülebilir Kalkınma Masası Başkanı Arjen Wals konuşacak. 2. panelde “Eğitimin Yeniden Modellenmesi” ile ilgili Brookings Enstitüsünden Michael Hansen, JA Worldwide Operasyon Direktörü Caroline Jenner, Learning Policy Institute Kıdemli Araştırmacısı Tony Waner, Cambridge Üniversitesinden Rupert Wegerif ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut değerlendirmelerde bulunacaklar. Nobel Barış Ödülü Sahibi Tawakkal Karman’ın davetli konuşmacı olarak katılacağı 3. panelde ise Study Hall Educational Fondation Kurucusu Urvashi Sahni, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominics ve Cambridge Üniversitesinden Ricardo Sabates Aysa “Eğitim ve Toplumsal Adalet” konusunu masaya yatıracaklar. Oturumların ardından zirve sona erecek.  ...

 • Kasım 25, 2021 İstanbul Eğitim Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konuşmasıyla Başladı

    Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiği okullarla Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği İstanbul Eğitim Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı. Programın onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye Maarif Vakfı mensuplarının en sıkıntılı ve zorlu coğrafyalarda çalışmalarını büyük bir özveriyle ve samimiyetle sürdürdüğünü söyleyerek, Maarif Okullarının yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uyguladığını, bu vesileyle dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında öncü bir rol oynadığını dile getirdi. “Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları, gerekse yurt dışı ziyaretlerimizde muhataplarımız Vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz.” diyen Erdoğan, Maarif Okullarının eğitim öğretim hizmetlerini yerine getirirken teknolojinin imkânlarından da azami ölçüde faydalandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs döneminde bile eğitim öğretimi kesintisiz bir sürdüren Maarif Okullarının bu kritik süreçte sergilediği kararlı tutumuyla eğitim misyonundaki kaliteyi ortaya koyduğunu aktardı. Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere saygı duyacak bir anlayışın yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Maarif Vakfının öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesi’nin Vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Dünyanın 46 ülkesinde samimiyetle, fedakarlıkla ve aşkla hizmet eden tüm Maarif Vakfı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.”  ...