Duyuru

Duyurular

 • Ağustos 11, 2023 II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Aralık Ayında İstanbul’da Düzenlenecek

  Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde kurulan Balkan Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde üniversitelerle iş birliği içerisinde her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır. İlki 7-9 Eylül 2022 tarihlerinde Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 2023 yılında da Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde 13-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Önemli Tarihler - Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 3 Kasım 2023 - Kabul edilen bildirilerin ilanı 13 Kasım 2023 - Özet kitapçığı ilanı 30 Kasım 2023 - Sempozyum 13-15 Aralık 2023  - Tam metinlerin son hallerinin gönderilmesi 29 Aralık 2023 - Bildiri kitabının basımı 2024 Detaylı Bilgi İçin Tıklayın I. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı için Tıklayın...

 • Şubat 02, 2018 Maarif Okulları Tanzanya’da

  Türkiye Maarif Vakfı, 23 Eylül 2017’de Maarif Okulları bünyesine dahil etmiş olduğu Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Zanzibar Adası’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji’nde 23 Ocak 2018 itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Türkiye Maarif Vakfı ‘Dünyanın İyiliği İçin’ ilkesi doğrultusunda Maarif Okulları öğrencilerine kaliteli eğitim sağlamak anlayışıyla tüm imkânlarını 15 Temmuz Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji için de seferber etti. Yerel ve Türk öğretmenlerin görev yaptığı, mimarisi ve konumu ile ilgi odağı olan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji 140 öğrenci kapasiteli olup, kütüphane, laboratuvar, sağlık odası, kantin ve spor alanları gibi birçok fizikî imkânı içinde barındırıyor....

 • Ocak 05, 2018 TÜRKİYE MAARİF VAKFI UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

  Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere sınav ile aşağıdaki bölüm veya alanlardan belirtilen kontenjan kadar toplam 30 Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı alınacaktır.   SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER Başvuru Tarihleri: Başvurular; 10-21 Ocak 2018 (son başvuru saati 23.59) tarihleri arasında sadece http://kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden alınacaktır.    İstenen Belgeler: 1. Sınava gireceklerin http://kariyer.turkiyemaarif.org internet adresinden üye olarak talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve a) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini, b) Dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını, c) Özgeçmişini, ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/01/2018 tarihinden itibaren 21/01/2018 günü saat 23.59.00'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 2.  Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.   Sınav Tarihi ve Yeri: a)  Giriş sınavının yazılı bölümü 17/02/2018 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. c) Yazılı sınavda başarı sıralamasına göre ilan edilen A, B, C sınav kodunun dört (4) katı kadar adaya, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yedi (7) gün önce e-posta ile gönderilecektir.   Sınava Başvuru Şartları: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, b) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak, c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, e) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, f) Üniversitelerin yukarıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, g) ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde eğitim veren üniversitelerden mezun olmak, h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.   Sınav Şekli: Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. Adaylar genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisinden sorumlu olacaklardır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli sorulardan 70 ve essay tipi (açık uçlu) sorulardan 30 olmak koşuluyla 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katı kadar aday mülakata davet edilecektir.   Mülakat Mülakatta adayların; a) Alanına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için kırk puan, (b) ila (e) bentleri arasındaki yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.   Değerlendirme ve Atama a) Giriş sınavı sonuçları, Vakfın internet sitesinde (https://turkiyemaarif.org) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir. b) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez. c) Sınavda başarılı olanların Vakıfça kendilerine bildirilen süre içerisinde Maarif Vakfı İK Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. d) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Maarif Vakfı Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.   Bilgi Alma Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının ik@turkiyemaarif.org adresine sınav ile ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sıkça Sorulan Sorular: https://turkiyemaarif.org/faq...

 • Ekim 28, 2017 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  29 Ekim, millet olarak geleceğimizi ancak ve ancak kendi öz irademizle inşa edebileceğimizin, irademiz üzerinde hiçbir güç tanımadığımızın ilanıdır. Geçtiğimiz 94 yılın sonunda, daha adil ve insani bir dünya ise ancak iyi, doğru ve güzeli düstur edinmiş nesillerin iradesiyle mümkündür.  Türkiye Maarif Vakfı olarak “iyi insan yetiştirme” vizyonumuzla bir yandan Anadolu’nun kadim irfan geleneğini dünya ile buluşturuyor, diğer yandan evrensel insanlık değerlerini kendi değerlerimiz addediyor, kucaklıyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 94. yıl dönümünde, bu güzide vatanı bizlere emanet eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları ve Anadolu’nun yiğit insanının destansı hak mücadelesini bir kez daha hatırlıyor, onları hayırla yad ediyoruz.  Nasıl ki 29 Ekim 1923’te bizler irademizin üzerinde hiçbir irade tanımadığımızı tüm dünyaya ilan etmişsek, 15 Temmuz gecesi de yine aynı haykırışa şahit olmuştur. Bizler, bu yüce gönüllü milleti tüm dünyaya tanıtmaya aynı heyecanla devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, ülkemize huzur ve esenlik diliyorum.  ...

 • Temmuz 03, 2017 Maarif Akademi Yönetici ve Öğretmen Eğitimleri Sertifika Programları Başlıyor

  Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Politikaları ve Öğretim Programları Biriminin düzenlediği Maarif Akademi Yönetici ve Öğretmen Eğitimleri Sertifika Programları 03-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Sertifika programları yurt dışında görev yapan maarif personeliyle yönetici ve öğretmen adayı kursiyerlerini kapsamaktadır. Alanında uzman eğitimcilerin ders vereceği program Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol AKGÜN’ ün açılış dersi ile başlayacaktır. Yönetici ve Öğretmen Sertifika Programlarıyla Türkiye Maarif Vakfının okullarında çalışmaya aday olan kişilerin Vakfın vizyon ve misyonunu yakından tanımaları, kabiliyet ve donanımlarının artırılması, alanlarıyla ilgili uygulama dersleriyle sahadaki koşullara hızlı uyum sağlamaları amaçlanmaktadır....

 • Haziran 29, 2017 Türkiye Maarif Vakfı'ndan Yabancı Öğrencilere Burs İmkanı

  Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Vakfın çalışmaları ile ilgili Anadolu Ajansı'na röportaj verdi. Akgün, röportajında kısa bir süre önce çalışmalarına başlayan Türkiye Maarif Vakfı (yaklaşık 9 ay oldu ) dünyanın birçok ülkesinde FETÖ'nün, eğitim kurumlarını araç edinerek Türkiye’yi itibarsızlaştırma faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve bu kurumları devralmak için mücadele ederken, bölge toplulukları ile kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunduklarını, karşılıklı kültür alışverişi çerçevesinde ilgili ülkelerde Türk dilini, kültür ve tarihini sevdirmek için çalışmalar yürüttükleri anlattı. İlgili röportajda, Türkiye Maarif Vakfının FETÖ ile mücadele çerçevesinde 50'ye yakın ülke ile görüşmeler yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği ile bu görüşmeler sonrasında Afrika’da örgüte ait 30 okulun devralındığını, 20 ülke ile de mütabakat imzalandığını kaydeden Akgün, "Devraldığımız ve açmayı planladığımız okullarımızda hizmet vermek üzere Türk dilini, kültürünü bilen, Türkiye'de yetiştikten ve mezun olduktan sonra ülkesine hizmet etmek isteyen eğitimcilerin istihdamı için çalışma yürütüyoruz. Proje kapsamında öğrencileri, eğitim fakültelerine gitmeleri konusunda teşvik ediyoruz." dedi. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili bir burs havuzu oluşturmak istediklerini ve bu yönde bir çalışma başlattıklarını, konu ile ilişkili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan burs alarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde "devlet parasız yatılı" statüsünde eğitimlerine devam eden Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencilerine üniversitede Eğitim Fakültelerini tercih etmeleri durumunda burs vereceklerini bildirdi. Türkiye'de sayıları yedi olan Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerin yanı sıra kendi olanakları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bursuyla eğitimlerine devam eden öğrencilere de yine Eğitim Fakültelerini tercih etmeleri durumunda burs vereceklerinin altını çizen Akgün, şunları kaydetti: "Yaklaşık 60, 70 ülke uyruklu çok sayıda öğrenci, lise öğrenimini Türkiye'de sürdürüyor. Bir kısmı İlahiyat Fakültesini tercih ediyor. Bu durumda Diyanet Vakfı burs veriyor. Siyaset bilimi, hukuk, tıp, mühendislik gibi belirli alanlarda eğitim görmek isteyenler de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burs alıyor. Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve diğer yabancı uyruklu öğrencilerimizi Türkçe öğrendikleri ve Türkiye'deki şartları bildikleri için istihdam havuzuna katmak istiyoruz. Eğitim Fakültelerini kazandıkları takdirde öğrenim hayatları boyunca burs vermeyi planlıyoruz." Öğrencilere Türkiye’de eğitimlerini rahat bir şekilde sürdürmelerine imkân verecek miktarda burs vereceklerini ifade eden Akgün, öğretmen adayı olan öğrencileri üniversite öğrenimleri sürecinde Türkiye Maarif Vakfı Öğretmen Sertifika Programları'na alarak, Vakfın kuruluş amacı, misyonu ve mesleki eğitime ilişkin ders vereceklerini söyledi. Başkan Akgün, "Öğrencilere istihdam havuzu oluşturarak, hayatlarını garanti altına almalarını sağlamış olacağız. Afrika, Balkanlar ve dünyanın birçok yerinde açtığımız Maarif Okulları'nda yerel dille birlikte Türkçe'yi bilen öğretmenlerin görev yapacak olması, hem Türkiye hem de o ülke açısından son derece önemli olacak. Çünkü Maarif Vakfının en önemli hedeflerinden birisi de uluslararası eğitim merkezi olmak. Bundan dolayı kendi öğretmen havuzumuzu oluşturmayı amaçlıyoruz." açıklamasını yaptı. Burs alan öğrencilerle mecburi hizmet sözleşmesi de yapacaklarını belirten Akgün, Türkiye'de istihdam garantili az sayıdaki burstan birinin Türkiye Maarif Vakfı tarafından verilecek olmasının eğitim hayatına önemli bir katkı sunacağını kaydetti....

 • Haziran 14, 2017 Türkiye Maarif Vakfı’ndan Kosova’da İki Okul

  Önümüzdeki eğitim sezonunda 30 ülke hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, bu hedef doğrultusunda Kosova’da iki okulu bünyesine dahil etti. Balkan coğrafyasına özel bir önem veren Türkiye Maarif Vakfı, geçtiğimiz eğitim sezonunda devraldığı Priştine’deki okul yanında, önümüzdeki yıl faaliyete geçmek üzere Prizren’de de yeni bir okul için anlaşma yaptı. 2017-2018 akademik yılına Kosova’da iki okul ile eğitime başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinin yer aldığı iki okulda da tüm çalışmalarını hızla yürüten Türkiye Maarif Vakfı, Priştine’deki devralınan okulun mezuniyet töreninin ardından çok sayıda davetlinin katılacağı bir iftar programıyla, bir anlamda Kosova’daki okullarının lansmanını yapacak. Programda bölge insanına Vakfın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler verilecek ve yeni eğitim döneminde iki yeni okulun Kosovalılar’ın hizmetinde olacağı bildirilecek. 17 Haziran tarihinde Priştine'de gerçekleştirilecek iftar programı, Kosova’nın eğitim hayatına çok önemli katkılar sağlaması beklenen Maarif Okulları ile ilk tanışma olması sebebiyle bölge insanı tarafından da heyecanla bekleniyor. ...