Duyuru

Duyurular

 • Mart 15, 2024 İSTİHDAMA YÖNELİK LİSANS BURS PROGRAMI

  Uluslararası İmam Hatip Liselerinin 12. sınıfında okuyan uluslararası öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimi aldıktan sonra kendi ülkeleri öncelikli olmak üzere Maarif Okullarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Bu program ile anadili yanında hem Türkçe hem de uluslararası bir dili konuşabilen, alanında iyi yetişmiş, Türk kültürünü tanımış, Türkiye Maarif Vakfının ideallerini kavramış nitelikli bir kadro ile insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. PROGRAM KAPSAMINDA BURSİYERLERE SAĞLANACAK DESTEKLER İstihdama Yönelik Lisans Burs Programına kabul edilen bursiyerlere lisans eğitimleri süresince sağlanacak imkanlar: Aylık öğrenim bursu Aylık konaklama bursu Sağlık sigortası desteği Üniversite harcı desteği Yılda bir kez ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti Maarif Aday Öğretmen Eğitim Programı   ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Türkiye’deki Uluslararası İmam Hatip Liselerinden birinde son sınıf öğrencisi veya 2023 yılı mezunu olması Lise diploma notunun en az 75 ve üzeri olması Sabıka kaydının olmaması Başvuru sahibinin 21 yaşından gün almamış olması En az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olması   BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Türkiye’de bir eğitim fakültesinde eğitim görmeyi ve mezuniyet sonrası Maarif okullarında 5 yıl çalışmayı kabul etmek Tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde üniversite eğitimine devam etmek Lisans eğitimi süresince Vakıf tarafından belirlenen akademik başarı düzeyini sağlamak Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına uymak, ülkedeki davranış ve kültür kurallarına uygun olarak olumlu davranışlar sergilemek   Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2024Bilgi ve iletişim: ogrenci@turkiyemaarif.org...

 • Haziran 08, 2018 Okul Yöneticisi ve Öğretmen Adayı Alım İlanı

  Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere aşağıdaki bölüm veya alanlardan Okul Yöneticileri ve Öğretmen Adayları alınacaktır. Başvuru Özel Şartları: 1. Yönetici Adayları için; a. Üniversitelerin Eğitim, Fen, Edebiyat, İlahiyat, Sosyal ve Beşerî Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Teknoloji Fakültelerinden birinden mezun olmak, b. En az 2 yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak, c. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olmak, d. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinden herhangi birinden başvuru şartlarına haiz olmak, 2. Öğretmen Adayları için; a. Üniversitelerin Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olmak, b. Eğitim, Teknik Eğitim ve Mesleki Eğitim Fakültesi diplomasına veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, c. En az 2 yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, d. Türkçe bölümü hariç branş derslerini İngilizce, Fransızca, Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak,   Branş/Diller Kontenjan OKUL YÖNETİCİSİ   30 ÖĞRETMEN Türkçe 10 Matematik 2 Fizik 2 Kimya  2 Biyoloji 2 Bilgisayar 1 Fen Bilgisi 1 Okul Öncesi 5 PDR 5 Sınava Başvuru Şartları: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d. Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinin herhangi birinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dillerden yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak, f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Sınav Şekli: Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda tüm adaylar; genel yetenek, genel kültür, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve eğitim bilimleri alanları, Ayrıca, öğretmen adayları alan bilgisinden, Yönetici adayları ise okul işletmeciliği ve yönetim bilimlerinden sorumlu olacaklardır. Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katına kadar aday mülakata davet edilecektir. Her iki alana da başvuran adaylar ise ek süre karşılığında hem okul yöneticiliği ve yönetim bilimlerinden, hem de öğretmen adayları alan bilgisinden sorumlu olacaklardır. Mülakat Mülakat iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada; a. Alanına ilişkin bilgi düzeyi, b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği, c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu, d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. İkinci aşamada ise; Öğretmen adayları için ilgili dil ile örnek ders üzerinden öğretmenlik uygulaması gerçekleştirilecektir. Yöneticiler için ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır. Sınav Tarihi: Yazılı sınav; 15 Temmuz 2018 Pazar günü, Mülakat Sınavı ise 8-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Başvuru İşlemleri: Başvurular; 8-25 Haziran 2018 tarihleri arasında 25 Haziran 2018 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. İstenen Belgeler; 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, 2. Yabancı dil belgesini, 3. Özgeçmişini, 4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, tarayarak sisteme yüklemeleri ve 25/06/2018 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer Hususlar: a. Başvurular ile ilgili gerek şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Sınav Komisyonunun değerlendirmesi esas alınır. b. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. c. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar, d. Hizmetiçi Eğitim Programını başarı ile tamamlayanlar, Vakfın istihdam havuzuna dahil edilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda yurtdışı eğitim kurumlarında görevlendirilebilir, e. Sınavda başarılı olmak ve eğitimi tamamlamak istihdam garantisi anlamı taşımamaktadır, f. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurtdışı görevlendirilmesi onaylanan Okul Yöneticisi veya Öğretmenler, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür....

 • Mart 26, 2018 Uluslararası Öğretmenlere İstihdam Fırsatı

  Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölüm veya alanlarından Uluslararası Öğretmenler istihdam edilecektir. Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak (veya çifte vatandaşlığa sahip olmak), İletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmek, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak, Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına uğramamış veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Başvuru İşlemleri: Başvurular; 26 Mart – 15 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların; Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri gerekmektedir.  İstenen Belgeler; Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneğini, Pasaportun -resimli ön sayfasının- kopyasını, Özgeçmişini, 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, Başvuru şartlarında bulunan 3. maddedeki belirtilen dilleri bildiğini ve/veya bu dillerde ders anlatabildiğini gösteren resmi yazı, sertifika vb. gibi destekleyici belgeleri tarayarak sisteme yüklemeleri ve 15/04/2018 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.   *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür....

 • Şubat 28, 2018 Yabancı Uyruklu Öğretmen Alım İlanı

  Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere aşağıdaki bölüm veya alanlardan mezun Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları alınacaktır. Başvuru Şartları: Üniversitelerin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri ile Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, İletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmek, Branş derslerini İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden herhangi birinden ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak, Yabancı uyruklu olmak, 31.12.2017 tarihi itibari ile 35 yaşını aşmamış olmak, Adli takip gerektiren bir suçtan hüküm giymemiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Başvuru İşlemleri: Başvurular; 1-10 Mart 2018 tarihleri arasında 10 Mart 2018 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.  İstenen Belgeler; Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, Özgeçmişini, 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/03/2018 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür....

 • Şubat 02, 2018 Maarif Okulları Tanzanya’da

  Türkiye Maarif Vakfı, 23 Eylül 2017’de Maarif Okulları bünyesine dahil etmiş olduğu Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Zanzibar Adası’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji’nde 23 Ocak 2018 itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Türkiye Maarif Vakfı ‘Dünyanın İyiliği İçin’ ilkesi doğrultusunda Maarif Okulları öğrencilerine kaliteli eğitim sağlamak anlayışıyla tüm imkânlarını 15 Temmuz Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji için de seferber etti. Yerel ve Türk öğretmenlerin görev yaptığı, mimarisi ve konumu ile ilgi odağı olan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji 140 öğrenci kapasiteli olup, kütüphane, laboratuvar, sağlık odası, kantin ve spor alanları gibi birçok fizikî imkânı içinde barındırıyor....

 • Ocak 05, 2018 TÜRKİYE MAARİF VAKFI UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

  Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere sınav ile aşağıdaki bölüm veya alanlardan belirtilen kontenjan kadar toplam 30 Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı alınacaktır.   SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER Başvuru Tarihleri: Başvurular; 10-21 Ocak 2018 (son başvuru saati 23.59) tarihleri arasında sadece http://kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden alınacaktır.    İstenen Belgeler: 1. Sınava gireceklerin http://kariyer.turkiyemaarif.org internet adresinden üye olarak talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve a) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini, b) Dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını, c) Özgeçmişini, ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/01/2018 tarihinden itibaren 21/01/2018 günü saat 23.59.00'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 2.  Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.   Sınav Tarihi ve Yeri: a)  Giriş sınavının yazılı bölümü 17/02/2018 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. c) Yazılı sınavda başarı sıralamasına göre ilan edilen A, B, C sınav kodunun dört (4) katı kadar adaya, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yedi (7) gün önce e-posta ile gönderilecektir.   Sınava Başvuru Şartları: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, b) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak, c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, e) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, f) Üniversitelerin yukarıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, g) ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde eğitim veren üniversitelerden mezun olmak, h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.   Sınav Şekli: Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. Adaylar genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisinden sorumlu olacaklardır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli sorulardan 70 ve essay tipi (açık uçlu) sorulardan 30 olmak koşuluyla 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katı kadar aday mülakata davet edilecektir.   Mülakat Mülakatta adayların; a) Alanına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için kırk puan, (b) ila (e) bentleri arasındaki yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.   Değerlendirme ve Atama a) Giriş sınavı sonuçları, Vakfın internet sitesinde (https://turkiyemaarif.org) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir. b) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez. c) Sınavda başarılı olanların Vakıfça kendilerine bildirilen süre içerisinde Maarif Vakfı İK Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. d) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Maarif Vakfı Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.   Bilgi Alma Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının ik@turkiyemaarif.org adresine sınav ile ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sıkça Sorulan Sorular: https://turkiyemaarif.org/faq...

 • Ekim 28, 2017 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  29 Ekim, millet olarak geleceğimizi ancak ve ancak kendi öz irademizle inşa edebileceğimizin, irademiz üzerinde hiçbir güç tanımadığımızın ilanıdır. Geçtiğimiz 94 yılın sonunda, daha adil ve insani bir dünya ise ancak iyi, doğru ve güzeli düstur edinmiş nesillerin iradesiyle mümkündür.  Türkiye Maarif Vakfı olarak “iyi insan yetiştirme” vizyonumuzla bir yandan Anadolu’nun kadim irfan geleneğini dünya ile buluşturuyor, diğer yandan evrensel insanlık değerlerini kendi değerlerimiz addediyor, kucaklıyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 94. yıl dönümünde, bu güzide vatanı bizlere emanet eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları ve Anadolu’nun yiğit insanının destansı hak mücadelesini bir kez daha hatırlıyor, onları hayırla yad ediyoruz.  Nasıl ki 29 Ekim 1923’te bizler irademizin üzerinde hiçbir irade tanımadığımızı tüm dünyaya ilan etmişsek, 15 Temmuz gecesi de yine aynı haykırışa şahit olmuştur. Bizler, bu yüce gönüllü milleti tüm dünyaya tanıtmaya aynı heyecanla devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, ülkemize huzur ve esenlik diliyorum.  ...

 • Temmuz 03, 2017 Maarif Akademi Yönetici ve Öğretmen Eğitimleri Sertifika Programları Başlıyor

  Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Politikaları ve Öğretim Programları Biriminin düzenlediği Maarif Akademi Yönetici ve Öğretmen Eğitimleri Sertifika Programları 03-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Sertifika programları yurt dışında görev yapan maarif personeliyle yönetici ve öğretmen adayı kursiyerlerini kapsamaktadır. Alanında uzman eğitimcilerin ders vereceği program Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol AKGÜN’ ün açılış dersi ile başlayacaktır. Yönetici ve Öğretmen Sertifika Programlarıyla Türkiye Maarif Vakfının okullarında çalışmaya aday olan kişilerin Vakfın vizyon ve misyonunu yakından tanımaları, kabiliyet ve donanımlarının artırılması, alanlarıyla ilgili uygulama dersleriyle sahadaki koşullara hızlı uyum sağlamaları amaçlanmaktadır....