İnsan Kaynakları Sayfası

İnsan Kaynakları

Eylül 01, 2023 Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 20 katılımcı alınacaktır. Program Bilgileri Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf Merkezinde ve


Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 20 katılımcı alınacaktır.
Program Bilgileri


Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf Merkezinde ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.


Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinin yanı sıra Yabancılara Türkçe Öğretimi Alan Programı da düzenlenecektir.


Program teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşacak ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.
Fırsatlar


Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar çerçevesinde başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir.
Başvuru Şartları


• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

• 01/01/1983 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.

      


         Tablo 1. Branş Tablosu


Mezun Olduğu Bölüm/Alan/Program

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi

Dil Bilimi

Sınıf Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği


Başvuru İşlemleri
Başvurular 01/09/2023 – 17/09/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
Adayların;


1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.


*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstenen Belgeler:


Adayların,


1. Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),

2. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),

3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı),

4. Özgeçmişini,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 17/09/2023 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.


Sınav


Sınav iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Türkçe Alan Bilgisini kapsamakta ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır ve adayın ilgili başlıklarda kompozisyon yazması beklenecektir.
Mülakat


Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, çoktan seçmeli soruların toplam puanının %50’si ile kompozisyon puanının %50’si alınarak yapılacaktır. Sıralama puanına göre programa alınacak kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.


Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
Diğer Hususlar


a) Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

b) Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

c) Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.

d) Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.PROGRAM KATILIM BURSU


• Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince destek bursu verilecektir.
SIK SORULAN SORULAR
Eğitim dili nedir?


• Programın dili Türkçedir.


Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?


• Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?


• Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?

• Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir.Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?


• Katılımcıların Başarı Belgesi almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?

• Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.
BİLGİ ALMA


Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.
Başvuru için tıklayınMart 24, 2023 Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.


Program Bilgileri

Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Muhasebe Personeli ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; Kurumsal Oryantasyon, Mali İşler ve Muhasebe Alan Uzmanlığı, İletişim, Yönetişim, Planlama, Mevzuat (ulusal ve uluslararası) konu gruplarının da yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır.


Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı hafta içi her gün ve tam gün (6 ders saati) olarak toplamda 2 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


Devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.


Fırsatlar

Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Bu kapsamda muhtemel bir görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.


Başvuru Şartları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Üniversitelerin İktisat, Siyasal Bilgiler ve benzeri Fakültelerinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden yahut 2 (iki) yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

• En az 2 (iki) yarıyıl Muhasebe dersi almış olmak yahut belgelendirmek koşuluyla en az 2 (iki) yıl Muhasebe alanında tecrübe sahibi olmak,

• Tercihen Muhasebe Programlarından en az birini kullanabiliyor olmak.


Başvuru İşlemleri

Başvurular 22/06/2023 – 23/07/2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

• Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemeli ve başvurularını bu şekilde gerçekleştirmelidirler.

• Eksik belge, bilgi ile veya koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


İstenen Belgeler:

Adayların,

1. Diploma aslı ya da noter onaylı örneği ile E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),

2. Lisans Transkriptini,

3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı),

4. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),

5. Özgeçmişini (sistemden bağımsız kendi oluşturduğu),

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


Sınav

Sınav; Mesleki Bilgi ve Yabancı Dil (İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Arapça) olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.

Sınav Puanı; Mesleki Bilgi p, Yabancı Dil 0 etkili olacak şekilde hesaplanacaktır.

Sınav tarihi ve yeri, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta yoluyla iletilecektir.


Mülakat

Sınav puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.


Diğer Hususlar

• Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

• Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

• Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.

• Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.

• Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.


Program Katılım Bursu

• Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince iaşe ve ibatelerini karşılamaya yönelik burs verilecektir.

Ağustos 04, 2023 Maarif Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Türkiye Maarif Vakfı’nın Merkez birimlerinde görevlendirilmek üzere 25 Maarif Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Üniversitelerin örgün eğitim veren ve aşağıda belirtilen dört yıllık bölümlerin birinden mezun olmak;

• Teknik Eğitim, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümü,

• Mezun olunduğunda formasyon eğitimi alınarak öğretmenlik yapılabilecek bölümler,

• İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği bölümleri.

5. 01/01/1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak,

6. İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce ve Rusça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça Portekizce ve Rusça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

Başvurularda Tercih Sebebi:

Aşağıda belirtilen hususlar, ilgili alanlarda adayların seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

1. Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik, Eğitim Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak,

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar’ kısmına ilanda belirtilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

Adayların,

1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini,

2. Yabancı dil belgesini,

3. Özgeçmişini,

4. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 04/08/2023 – 20/09/2023 tarihleri arasında 20/09/2023 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Sınav:

Genel Kültür ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir.

Mülakat:

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının yüzde 85’i ile yabancı dil puanının yüzde 15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, istihdam edilecek personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav ve Mülakat Tarihi:

Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir.

Diğer Hususlar:

1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.

2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

3. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programına tabi tutulurlar.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

Ocak 19, 2024 Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı - 2024


Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı-2024

 

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

 

Program Bilgileri

Gerçekleştirilecek eğitim programı; kurumsal oryantasyon ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini kapsamaktadır.

Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.

 

Fırsatlar

Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.

 

Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Üniversitelerin örgün eğitim veren fakültelerinden mezun olmak,
 5. İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Fransızca veya Rusça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 55 eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Fransızca veya Rusça) eğitim veren lise veya lisans bölümlerinden mezun olmak,
 6. Devlet veya özel eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıl öğretmenlik yahut en az 2 (iki) yıl okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak,
 7. Tercihen;

  1. Yabancı dil bilgisi yeterli ve konuşması akıcı olmak,
  2. Uluslararası Akreditasyon Sistemleri ve Müfredat uygulamaları konusunda deneyim sahibi olmak,
  3. Uluslararası eğitim kurumlarında tecrübe sahibi olmak,
  4. Yurt dışı çalışma deneyimine sahip olmak,

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesindeki ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları,
 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretleyerek başvurularını tamamlamaları,
 4. Adımda: İlanda istenen belgeleri kariyer@turkiyemaarif.org adresine pdf olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler:

Adayların,

 1. Diploma aslı ya da onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan Lisans Mezun Belgesi
 2. Yabancı dil belgesi,
 3. Aday tarafından oluşturulan özgeçmiş

 

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav

Sınav içeriği ve tarihi ile ilgili bilgilendirme başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

Mülakat

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının %85’i ile yabancı dil puanının %15’i alınarak yapılacaktır. Programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, puan sıralamasına göre mülakata davet edilecektir.

 

Sınav neticesinde mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve saati e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Diğer Hususlar

 1. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.
 2. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.
 3. Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.
 4. Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.
 5. Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık olarak burs verilecektir.
 6. İlan ve program kapsamındaki sorularınızı kariyer@turkiyemaarif.org adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Ocak 19, 2024 Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024


Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

Program Bilgileri

Gerçekleştirilecek eğitim programı; kurumsal oryantasyon ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini kapsamaktadır.

 

Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. 

Fırsatlar

Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.

Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Mezuniyet ve Tecrübe

  1. Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye vb. lisans bölümlerinden mezun olmak yahut
  2. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans bölümünden mezun olmak ve en az 2 (iki) yıl Muhasebe alanında tecrübe sahibi olmak,

 5. Tercihen;

  1. Yurt dışında çalışma engeli bulunmamak,
  2. Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,
  3. Yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Başvuru İşlemleri

Başvurular 19/01/2024 – 18/02/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesindeki ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları,
 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretleyerek başvurularını tamamlamaları,
 4. Adımda: İlanda istenen belgeleri basvuru@turkiyemaarif.org adresine pdf olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler:

Adayların,

 1. Diploma aslı ya da onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan Lisans Mezun Belgesi
 2. Aday tarafından oluşturulan özgeçmiş

 

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav

Sınav içeriği ve tarihi ile ilgili bilgilendirme başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Mülakat

Programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, puan sıralamasına göre mülakata davet edilecektir.

Sınav neticesinde mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve saati e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 

 

Diğer Hususlar

 • Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

 • Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.
 • Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.
 • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.
 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık olarak burs verilecektir.
 • İlan ve program kapsamındaki sorularınızı basvuru@turkiyemaarif.org adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.