Sabit Sayfa

Mütevelli Heyeti Başkanı Mesajı

Prof. Dr. Birol AKGÜN

HEDEFİMİZ TÜM DÜNYADA GÜZEL İNSANLAR YETİŞTİRMEK

Türkiye son yıllarda dünya devletler liginde önemli mesafeler kaydetti. Ekonomisini geliştirdi. Fiziki altyapısını büyük ölçüde tamamladı.


Devasa kalkınma projelerini bir bir hayata geçiriyor. Anadolu coğrafyası geçmişten aldığı zengin tarih, kültür ve medeniyet mirasını 21. yüzyılın eşiğinde yeniden diriltiyor.


Gönül coğrafyamız ile ülkemiz arasına dikilen yapay duvarları aştık, aramızdaki buzları erittik. Bugün küreselleşme süreci ve artan ulaşım ve iletişim imkanları Anadolu insanının tüm dünya halkları ile sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirmesini artık zorunlu kılıyor.

Buna istekliyiz de. Zira Türkler olarak bin yıldır sürdürdüğümüz göç yolculuğunda insanlık birikiminden çok şey öğrendik ve dünyaya da çok şey öğrettik. Farklı kültürlerle karşılaşmaktan ve onlardan bir şeyler almaktan çekinmiyoruz. Ürettiğimiz değerleri ve birikimimizi de başkalarıyla paylaşmaktan haz alırız.


Uzun bir kalkınma çabası ve batı eksenli modernleşme süreciyle evrensel bilgiye ulaşma ve çağdaş uygarlık düzeyini yakalama konusunda belli bir olgunluğa erişen Türkiye, kazandığı özgüvenle şimdi tekrar kendi tarihsel ve kültürel geleneklerini yeniden keşfediyor. Geçmişte cihanşümul bir medeniyetin bayraktarlığını yapmış bir millet olarak, küresel sistemin yeniden yapılandığı bir dönemde dünya milletler ligine yerel ile evrenseli birleştiren sağlam bir zihinle çıkıyoruz. Bizi farklı ve özgün kılan şey işte bu iddialı duruşumuzdur. Türkiye Maarif Vakfı tam da böyle bir tarihsel ve siyasal konjonktürde kuruldu. Kuruluş kanunumuzda da ifade edildiği gibi, amaç insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek. Türkiye’nin eğitim alanındaki bilgi ve tecrübesini ve Anadolu insanının irfan geleneğini evrensel değerlerle buluşturacak, insanlığın barış, adalet ve gelişme ümitlerine hizmet edecek erdemli “güzel insanlar” yetiştirmek.


Dünyanın her yerine ve her seviyedeki kamuoyuna Türkiye ve parçası olduğumuz gönül coğrafyamızın zenginliklerini açacağımız okullar vasıtasıyla taşımak istiyoruz. Güç ve iktidar paylaşımının neden olduğu savaş, şiddet ve terörün kırdığı gönülleri toparlamak, parçalanan yüreklere merhem olmak ve yaralanan bilinçleri tamir edecek ruhu yeryüzünün her noktasına ulaştırmak ana ülkümüzdür. Bu uzun yolda en büyük rehberlerimiz ve örneklerimiz “Biz bu topraklara sevgiden başka bir şey ekmedik.” diyen Hz. Mevlana; bilgi, hikmet ve güzel öğütlere dayanarak insanlığı iyide ve doğruda buluşturmaya çalışan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre ve Hacı Bayramı Veli gibi erenlerimizdir. Onlar yılmadılar, Horasandan gelip Diyarı Rum-u (Anadolu) taşıdıkları insani değerleri ve sıcacık yürekleriyle dönüştürdüler. Şimdi aynı değerleri dünyanın tüm halklarına ulaştırmak ise bizim, yani Maarif Vakfımızın vazifesidir.


Maarif kelimesinin anlamı ise yalnızca bilgi ve eğitim değildir; daha derin olan bilgelik (hikmet) ve kültürü de içerir. Bu bizim temel vizyonumuzdur aynı zamanda. Dünyanın tüm çocuklarını Türkiye ve Anadolu kültürü ile tanış yapmak; insanımızı ve değerlerimizi tüm dünyada başarıyla ve doğru biçimde temsil etmek. Anadolu kültürünü kendi insanımızla dünyaya anlatmak için Türkiye ile tüm dünya halkları arasında sağlıklı iletişim kanalları açmak ve kalıcı kültür köprüleri inşa etmek.

Bu amaca ulaşmak için en büyük güvencemiz çalışkan Anadolu insanının cehd ve gayreti ile milletimizin dua ve desteğidir. Bu davaya inanmış her bir insanımızı Maarif Vakfı ailesinin doğal üyesi sayıyoruz.