Sabit Sayfa

Maarifte Kariyer

Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Politikası

“İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak” misyonu ile yola çıkan Vakfımız, İnsan Kaynakları Politikasını belirlerken de bu misyonu icra edebilecek insan kaynağını keşfetmek ve geliştirmek için adil ve nesnel kriterler ortaya koymuştur.


Bu çerçevede Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Politikasının temel ilkeleri şunlardır;


• Vakfımızın misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak uluslararası tecrübe, yabancı dil ve mesleki yetkinliğe sahip kişileri istihdam etmek,

• Yeterli tecrübe ve mesleki yetkinliğe sahip olmayan genç yetenekleri keşfederek eğitim programları ile desteklemek ve Vakfa kazandırmak,

• Çalışanın verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanarak ortak bir ‘Kurum Kültürü’nün oluşmasını sağlamak,

• Çalışanın kişiliğine saygı duyan, adil, iletişime açık, şeffaf, katılımcı ve değer üreten bir organizasyon olmak,

• Etkin performans yönetim sistemi ile nitelikli ve özgüveni yüksek çalışanın, kariyer yolunda başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlamak,

• Kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla insan kaynağının güçlendirilmesine ve çalışanların mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim imkanları oluşturmak,