Sabit Sayfa

Çalışma Alanları

Eğitim Öğretim

 • Türkiye Maarif Vakfı; okul öncesi eğitim, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde eğitim kurumları açar.
 • Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurar.
Eğitime Destek

 • Yüzlerce farklı kültürde eğitim kurumlarına sahip olan Türkiye Maarif Vakfı, gücünü kültürel çeşitliklere duyarlı eğitim felsefesinden ve buna uygun destek mekanizmalarından alır.
 • Kariyer Takip ve Rehberlik Sistemi’yle öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek olur.
Burs ve Barınma

 • Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslarla nakdî destekler; defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar.
 • Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurar.
Yayınlar & Ders Materyalleri

 • Kademelere göre hazırlanan öğretim materyalleri, eğitim sürecini hem öğreticiler hem öğrenciler için yapılandıran her türlü araç gereci ihtiva eder.
 • Eğitimde uluslararası bir standart oluşturmak adına eğitim programı materyalleri geliştirme çalışmaları da yapan Türkiye Maarif Vakfı, alanının uzmanı akademisyenlerin danışmanlığında, öğretmenler ve branş uzmanlarından ekipler oluşturularak her bir öğrenme alanına ilişkin eğitim materyalleri hazırlar.
 • Türkiye Maarif Vakfı, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destekler sağlar.
 • Süreli ve süresiz yayınlar çıkarır, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenler, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bulunur.
 • Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma geliştirme çalışmaları yapar.
 • Eğitim amaçlı yayın organları kurar. Eğitim program ve içeriklerini geliştirir, üretir ve yayınlar.
İstanbul Eğitim Zirvesi

 • Eğitime ilişkin analizlerin, gelecek perspektiflerinin, kuramsal yaklaşımların ve uygulamaların tartışıldığı, eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında aktarıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu uluslararası bir platform olan İstanbul Eğitim Zirvesi’nin ilki 2021’de gerçekleştirilmiştir.
 • 2021’de “Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm”, 2022’de “Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları” temasıyla düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi, eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası olmayı amaçlamaktadır.