Haber Sayfası Banner Görseli

Eğitimde İyi Örnekler

 • Mayıs 07, 2024 Kongo Demokratik Cumhuriyeti Uluslararası Maarif Okulları: Açık Okul Günleri

  Eğitimin en önemli paydaşlarından olan velilerin, öğrencilerin eğitim sürecine katkılarını sağlamak ve okulla olan diyaloglarını artırmak için düzenlenen etkinlikte “Hep Birlikte Öğrendik.”“Açık Okul Günleri”nde veliler üç gün boyunca öğrenciler gibi okula gelirler ve derslere katılırlar. Dersler veli-öğrenci ayrımı yapılmadan işlenir. Aileleri ile ortak bir amaç için çaba gösteren öğrenciler, onlarla beraber de öğrenebileceklerini keşfederler. Ayrıca birlikte keyifli vakit geçirmenin verimli ve kaliteli hale getirebileceğini fark eden ailelerin, evlerinin de bir öğrenme alanı olabileceğini keşfetmeleri amaçlanır. Proje ile; okul ve veli arasındaki ilişki ve iletişimin geliştirilmesine, velilerin eğitim sürecine verdikleri desteğin artırılmasına, okul ile ev arasında ortak eğitim dilinin oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. ...

 • Mayıs 07, 2024 Venezuela Uluslararası Maarif Okulları: Bilim Şenliği

  Öğrenciler oluşturdukları ekip ve projelerle 21. yüzyıl becerilerini kazanırken kendi kendilerine öğrenmeyi ve düşünmeyi de öğrenmektedirler.Venezuela Uluslararası Maarif Okullarında bilim-teknoloji-öğrenci arasındaki etkileşimi etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacıyla ilkokuldan liseye kadar tüm sınıflarda bilim şenlikleri düzenlemektedir.Bilim Şenliği’nde öğrenciler; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarında ilgi duydukları projeler ve etkinlikler oluşturmakta, ortaya koydukları çalışmaları sergilemektedirler. Öğrenciler projelerinde araştırma yapmak ve üretmek için internet, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilgilerini pekiştirmektedir. Ortak bir çaba etrafında bir araya gelen öğrenciler; zaman yönetimi ve ekip çalışmasının önemini kavramakta, bir projenin zamanında ve başarıyla tamamlanabilmesi için grup üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmeleri, birbirlerine saygı duymaları ve tahammül etmeleri gerektiğinin bilincine varmaktadır....

 • Mayıs 07, 2024 Pakistan Pak-Türk Uluslararası Maarif Okulları: Anne Baba Okulu

  Anne Baba Okulu programı ebeveynlerin okul ile etkili bir iletişim içerisinde bulunmaları, ailelerin eğitim sürecine dahil edilmeleri, sahip oldukları rolün önemine dair bilgilendirilmeleri ve sorumluluklarına dair farkındalıklarının artırılması amaçlanarak organize edilmektedir. Yapılan program kapsamında sosyal-duygusal becerileri inşa etme, merak duygusu, çocukların ihtiyaçları, ebeveynlik stilleri ve karar verme mekanizması, erken gelişim yılları, kriz zamanlarında çocuğa yol gösterme, ergenlik dönemindeki fiziksel ve bilişsel değişimler, öğrenme üçgeninin bir parçası olarak veliler gibi konu başlıkları ile yapılan webinarlar, dersler ve atölye çalışmaları yıl içerisinde velilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir....

 • Mayıs 07, 2024 Arnavutluk Uluslararası Maarif Okulları Elbasan Kampüsü: Maarif Şehri

  Öğrenciler kendi ürettikleri bir materyallerle bilgiyi beceriye dönüştürmüş, bu beceriyi de etkili bir sunumla diğer öğrencilere aktarmıştır.“Maarif Şehri” etkinliğiyle öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine ve tasarım odaklı düşünme yetilerini geliştirmelerine fırsat sağlanmıştır. Öğrencilerin hazırladıkları yapı maketleriyle okul bahçesinde “Maarif Şehri/Maarif Town” kurulmuştur. Öğrenciler şehirde bulunmasını istedikleri yapıları kendileri belirlemiş, bu yapıların üç boyutlu tasarımlarını yaparak şehir planına yerleştirmişlerdir. Gerçekleştirilen uyarlama/role play kurgusunda şehirde gezintiye çıkan turist rolündeki öğrenciler, karşılaştıkları kişilere yol tarifi sormuş ve arkadaşlarının belirledikleri hedeflere ulaşmışlardır.“Maarif Şehri” içerisinde kurgulanan uyarlama çalışmasıyla öğrencilerin Türkçe ve İngilizceyi doğal ve aktif bir şekilde kullanmaları da hedeflenmiştir. ...

 • Ocak 18, 2024 Uzaktan Eğitimi Yönetmek

  Vakfımızın eğitimde kuşatıcılık ve sürdürülebilirlik ilkesiyle; öğrencilerimize Pandemi döneminde kesintisiz ve etkili bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanabilmeleri adına çevrim içi eğitim imkânı sağlanmıştır. Süreçlerin sağlıklı yürütülmesi adına çeşitli koordinasyon grupları ve iletişim ağı oluşturulmuştur. ...

 • Ocak 18, 2024 Benim STEM Dünyam

  Irak Maarif OkullarıDisiplinler arası çalışma ve üreterek öğrenme kültürünü oluşturma hedefiyle uygulamış olduğumuz STEM yaklaşımlı eğitim, öğrencilerimizin bilgilerini bir değer çerçevesinde beceriye dönüştürmelerine fırsat sağlamaktadır. Okullarımızdaki STEM Laboratuvarlarında öğrencilerimiz, proje tabanlı öğrenme basamaklarını kullanarak çalışmalar yürütmektedir. Irak Maarif Okulları STEM laboratuvarında da öğrencilerimizin takım olarak hazırladıkları M.E.R.T. adlı arama-kurtarma robotu ve cisimleri renklerine göre ayıran robot projeleri öne çıkmaktadır. Öğrencilerimiz çeşitli robotik proje yarışmalarına katılarak dereceler almaktadır. M.E.R.T. arama kurtarma robotu, Selahaddin Üniversitesi’nde düzenlenen yarışmada jüri özel ödülü kazanmıştır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında geleceğini bilgi, beceri ve değerleriyle inşa eden nice projeler için Maarif öğrencileri öğrendiklerini hayata geçirmektedir....