Duyuru

Duyurular

 • Ağustos 11, 2023 II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Aralık Ayında İstanbul’da Düzenlenecek

  Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde kurulan Balkan Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde üniversitelerle iş birliği içerisinde her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır. İlki 7-9 Eylül 2022 tarihlerinde Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 2023 yılında da Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde 13-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Önemli Tarihler - Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 3 Kasım 2023 - Kabul edilen bildirilerin ilanı 13 Kasım 2023 - Özet kitapçığı ilanı 30 Kasım 2023 - Sempozyum 13-15 Aralık 2023  - Tam metinlerin son hallerinin gönderilmesi 29 Aralık 2023 - Bildiri kitabının basımı 2024 Detaylı Bilgi İçin Tıklayın I. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı için Tıklayın...

 • Ocak 31, 2020 Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı Başvuru İlanı

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI VE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA TÜRKİYE MAARİF VAKFI TARAFINDAN KISMİ BURSLULUK VE ARAŞTIRMA DESTEĞİ VERİLECEKTİR (2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)   Başvuru İşlemleri;   Türkiye Maarif Vakfı uluslararası eğitim alanında çalışmalar yapmakta ve bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim programlarını desteklemektedir. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisans” Programına kabul alan 10 (5 Tezli, 5 Tezsiz) öğrenciye ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekte bulunacaktır.   Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programından faydalanmak isteyen adayların başvurularını 2 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular basvuru@turkiyemaarif.org adresi üzerinden aşağıda belirtilen belgeler de eklenerek yapılacaktır.   Özgeçmiş Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı Başvuru Dilekçesi Yüksek Lisans Kabul Belgesi Kimlik Fotokopisi 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf. ...

 • Ağustos 21, 2019 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı Yayımlandı

  Türkçe öğretiminin uluslararası dil öğretimi standartlarına göre yapılandırılmasında ve yürütülmesinde, alanda önemli bir boşluğu dolduracak olan ‘’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı’’ Türkiye Maarif Vakfının öncülüğünde hazırlanmıştır. Alan uzmanlarının yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarının gayretleri sonucunda 11 aylık süreçte tamamlanan ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı’nın alanda görev yapan uygulayıcılara, sınav hazırlayıcılara, araştırmacılara ve Türkçe öğrenen herkese hayırlı olmasını dileriz....

 • Temmuz 12, 2019 Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı

  Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı   Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Yurt dışında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,   Başvuru Özel Şartları: Okul Yöneticileri için: Üniversitelerin örgün eğitim veren dört yıllık fakültelerinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydıyla okul müdürleri için en az beş (5) yıl, okul müdür yardımcıları için en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak, İngilizce veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,   Türkçe Öğretmenleri için: Üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından mezun olmak, Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında tecrübe sahibi olmak, Tercihen “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında sertifika sahibi olmak,   İngilizce Öğretmenleri için: Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun, Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, İngilizce dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,   Branş Öğretmenleri için: Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarında öğretmenlik mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası sahibi olmak, Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, İngilizce ve/veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,   *Branş öğretmenleri öncelikli olarak Irak ve Afganistan okullarımız için değerlendirilecektir. Başvuru İşlemleri: Adayların; Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.   İstenen Belgeler; Adayların, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, Yabancı dil belgesini, Özgeçmişini, 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, Türkçe Öğretmenliğine başvuran adaylar için, yabancılara Türkçe öğretim sertifikasını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 26/07/2019 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.   *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Tarihi: Başvurular; 12 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında 26 Temmuz 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Yazılı Sınav: Sınav çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sözlü Sınav: Sözlü sınav üç aşamalı gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada aday; Alanına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.   İkinci aşamada; Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olması, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır. Üçüncü aşamada ise; İngilizce ve/veya Fransızca dil bilgisini dört temel beceride (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanabiliyor olması değerlendirilecektir. Sınav Tarihi: Yazılı ve sözlü sınavlar 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Diğer Hususlar: Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için çalışma yıllarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar. Mülakatta başarılı olunması Türkiye Maarif Vakfı’nın istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunduğu anlamını taşımamaktadır. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurtdışı görevlendirilmesi onaylanan Okul Yöneticileri, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.   Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.     Sık Sorulan Sorular Çalışma yeri neresidir? Çalışma yeri, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde bulunan yurt dışındaki okullarımızdır. Hangi ülkede çalışacağım belli mi? İstihdam planlaması ülkelerin ihtiyaçları doğrultusuna değişebilmektedir. Yurt dışında çalışma süresi ne kadardır? Yapılan iş sözleşme belirsiz sürelidir. Kamu çalışanlarının istihdamı halinde bağlı bulunduğu kurumdan istifa etmesi gerekiyor mu? Kamu çalışanları Vakfımız bünyesinde kanunumuzun 1/a bendine göre görevlendirme ile istihdam edilmektedir. Görevlendirmesi yapılan personelin bağlı bulunduğu kurumdan istifa etmesine gerek yoktur. Görevlendirmenin bitmesi durumunda kamu görevine geri dönmektir. Dil belgesi nedir? Adaylar, YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan, ÖSYM tarafından son beş yıl içinde yapılan yabancı dil sınavından (YDS) C düzeyinde veya ilgili dillerden yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olduklarına dair belgelemek zorundadır. YÖKDİL geçerli midir? YÖKDİL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Yurt dışında eğitim alanlar dil yeterliliklerini nasıl belgeleyecekler? İlanda istenen dillerde eğitim veren yurt dışındaki kurumlardan mezun olanların, bu eğitimlerini belgelemeleri yeterlidir. Türkçe Öğretmenliğine başvuru için yabancı dil şartı var mıdır? Türkçe Öğretmenliği için yabancı dil şartı aranmamaktadır. Mezuniyet belgesi olarak e-devletten alınan belge yeterli midir? Sisteme yükleme yapabiliyorsanız yeterlidir. Farklı bir lisans programından mezun olup ilanlarda belirtilen alanların birinden yüksek lisans düzeyinde mezun olanların başvuruları geçerli mi? İlanlarda belirtilen alanlardan lisans düzeyinde mezun olan ve diğer şartları da sağlayan adayların başvuruları dikkate alınacaktır. İş tecrübesinin belgelendirilmesi nasıl yapılmaktadır? Başvuru yapılacak ilanda istenen nitelikte iş tecrübesini resmi olarak belgelendirmek gerekmektedir. Söz konusu alanda toplam tecrübenin asgari iki yıl olduğu sigorta dökümü yeterlidir. İlana nasıl başvuracağım? kariyer.turkiyemaarif.org web sitesinde üyelik işlemlerinizi gerçekleştirip özgeçmişinizi oluşturduktan sonra, ilgili grubunuzun ilanına başvurmanız yeterlidir. Başvuru için istenilen belgeler sisteme nasıl yüklenmesi gerekiyor? İstenen belgeler, sisteme PDF olarak (Özgeçmiş: WORD şeklinde de olabilir) yüklemeniz gerekmektedir. Daha önce başvuru yaptıysam tekrar yapmalı mıyım? Güncel ilanlarımız için daha önce yapılan başvurular geçerli değildir. Şartların sağlanması halinde tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.  ...

 • Aralık 27, 2018 Okul Yöneticisi ve Yardımcısı Alım İlanı

  Muhasebe Personeli Alım İlanı   Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından; Türkiye Maarif Vakfının istihdam planlamaları çerçevesinde, CV havuzunda değerlendirilmek üzere Vakıf merkezi ve yurt dışındaki okullarda çalışabilecek Muhasebe Personeli başvuruları alınacaktır. Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Üniversitelerin İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak, En az 5 yıl firmaların muhasebe ve finans departmanlarında ya da Mali Müşavir veya YMM ofislerinde çalışmış olmak, Tercihen SMMM belgesine sahip olmak, Tercihen denetim firmalarında çalışmış olmak, 30-35 yaş aralığında olmak, Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet ediyor olmak, Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmamak, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak, Tercihen iyi derecede İngilizce konuşma ve yazma dil becerisine sahip olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Detaylara önem veren, verilen iş ve görevleri zamanında yerine getiren, takım çalışmasına katkı sağlayan ve takıma kolay entegre olabilen, pratik ve gizliliğe önem veren adaylar aranmaktadır. İş Tanımı: Türkiye Maarif Vakfı merkez ve Vakfa bağlı yurt dışındaki okullarında Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi adına; Tek düzen hesap planına hâkim olmak, Vakfın küresel ve yerel muhasebe politikalarına ve stratejilerine uygun olacak şekilde Muhasebe ve finans işlemlerini gerçekleştirmek, ERP uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak, Kurumlar, GV, KDV, Muhtasar ve Ba-Bs. vb. beyannameleri hazırlamak, İthalat & İhracat uygulamalarını yapmak, Ödemelerin takibini yapmak, Aylık, çeyrek bazda ve yıllık olacak şekilde gerekli finansal tabloları hazırlamak, Nakit akım tabloları hazırlamak ve bütçeleri aylık bazda konsolide etmek, Cari mutabakatları yapmak, Talep edilen özel raporlamaları hazırlamak, Varlıkların değerlemesi ve amortisman hesaplarına yapmak. Başvuru İşlemleri: Adayların; 1.   Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Muhasebe Personeli Başvuru İlanı” na başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. İstenen Belgeler; Adayların, 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, 2. Varsa Yabancı dil belgesini, 3. Özgeçmişini, 4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.   *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Tarihi: Başvurular; 10 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 14 Haziran 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Diğer Hususlar: İlana yapılan başvurular Türkiye Maarif Vakfının ilerleyen süreçlerdeki istihdam planlamaları çerçevesinde, CV havuzunda değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için başvuru şartlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.    ...

 • Temmuz 12, 2018 Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı

  15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.  (Kullanıcı adı ve şifre olarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kullanılmalıdır.)  ...

 • Haziran 08, 2018 Okul Yöneticisi ve Öğretmen Adayı Alım İlanı

  Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere aşağıdaki bölüm veya alanlardan Okul Yöneticileri ve Öğretmen Adayları alınacaktır. Başvuru Özel Şartları: 1. Yönetici Adayları için; a. Üniversitelerin Eğitim, Fen, Edebiyat, İlahiyat, Sosyal ve Beşerî Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Teknoloji Fakültelerinden birinden mezun olmak, b. En az 2 yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak, c. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olmak, d. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinden herhangi birinden başvuru şartlarına haiz olmak, 2. Öğretmen Adayları için; a. Üniversitelerin Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olmak, b. Eğitim, Teknik Eğitim ve Mesleki Eğitim Fakültesi diplomasına veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, c. En az 2 yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, d. Türkçe bölümü hariç branş derslerini İngilizce, Fransızca, Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak,   Branş/Diller Kontenjan OKUL YÖNETİCİSİ   30 ÖĞRETMEN Türkçe 10 Matematik 2 Fizik 2 Kimya  2 Biyoloji 2 Bilgisayar 1 Fen Bilgisi 1 Okul Öncesi 5 PDR 5 Sınava Başvuru Şartları: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d. Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinin herhangi birinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dillerden yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak, f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Sınav Şekli: Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda tüm adaylar; genel yetenek, genel kültür, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve eğitim bilimleri alanları, Ayrıca, öğretmen adayları alan bilgisinden, Yönetici adayları ise okul işletmeciliği ve yönetim bilimlerinden sorumlu olacaklardır. Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katına kadar aday mülakata davet edilecektir. Her iki alana da başvuran adaylar ise ek süre karşılığında hem okul yöneticiliği ve yönetim bilimlerinden, hem de öğretmen adayları alan bilgisinden sorumlu olacaklardır. Mülakat Mülakat iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada; a. Alanına ilişkin bilgi düzeyi, b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği, c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu, d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. İkinci aşamada ise; Öğretmen adayları için ilgili dil ile örnek ders üzerinden öğretmenlik uygulaması gerçekleştirilecektir. Yöneticiler için ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır. Sınav Tarihi: Yazılı sınav; 15 Temmuz 2018 Pazar günü, Mülakat Sınavı ise 8-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Başvuru İşlemleri: Başvurular; 8-25 Haziran 2018 tarihleri arasında 25 Haziran 2018 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. İstenen Belgeler; 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, 2. Yabancı dil belgesini, 3. Özgeçmişini, 4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, tarayarak sisteme yüklemeleri ve 25/06/2018 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer Hususlar: a. Başvurular ile ilgili gerek şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Sınav Komisyonunun değerlendirmesi esas alınır. b. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. c. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar, d. Hizmetiçi Eğitim Programını başarı ile tamamlayanlar, Vakfın istihdam havuzuna dahil edilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda yurtdışı eğitim kurumlarında görevlendirilebilir, e. Sınavda başarılı olmak ve eğitimi tamamlamak istihdam garantisi anlamı taşımamaktadır, f. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurtdışı görevlendirilmesi onaylanan Okul Yöneticisi veya Öğretmenler, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür....

 • Mart 26, 2018 Uluslararası Öğretmenlere İstihdam Fırsatı

  Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölüm veya alanlarından Uluslararası Öğretmenler istihdam edilecektir. Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak (veya çifte vatandaşlığa sahip olmak), İletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmek, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak, Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına uğramamış veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Başvuru İşlemleri: Başvurular; 26 Mart – 15 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların; Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri gerekmektedir.  İstenen Belgeler; Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneğini, Pasaportun -resimli ön sayfasının- kopyasını, Özgeçmişini, 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, Başvuru şartlarında bulunan 3. maddedeki belirtilen dilleri bildiğini ve/veya bu dillerde ders anlatabildiğini gösteren resmi yazı, sertifika vb. gibi destekleyici belgeleri tarayarak sisteme yüklemeleri ve 15/04/2018 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.   *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür....

 • Şubat 28, 2018 Yabancı Uyruklu Öğretmen Alım İlanı

  Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere aşağıdaki bölüm veya alanlardan mezun Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları alınacaktır. Başvuru Şartları: Üniversitelerin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri ile Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, İletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmek, Branş derslerini İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden herhangi birinden ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak, Yabancı uyruklu olmak, 31.12.2017 tarihi itibari ile 35 yaşını aşmamış olmak, Adli takip gerektiren bir suçtan hüküm giymemiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Başvuru İşlemleri: Başvurular; 1-10 Mart 2018 tarihleri arasında 10 Mart 2018 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Adayların; 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.  İstenen Belgeler; Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, Özgeçmişini, 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/03/2018 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür....