Duyuru

Duyurular

 • Mart 15, 2024 İSTİHDAMA YÖNELİK LİSANS BURS PROGRAMI

  Uluslararası İmam Hatip Liselerinin 12. sınıfında okuyan uluslararası öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimi aldıktan sonra kendi ülkeleri öncelikli olmak üzere Maarif Okullarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Bu program ile anadili yanında hem Türkçe hem de uluslararası bir dili konuşabilen, alanında iyi yetişmiş, Türk kültürünü tanımış, Türkiye Maarif Vakfının ideallerini kavramış nitelikli bir kadro ile insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. PROGRAM KAPSAMINDA BURSİYERLERE SAĞLANACAK DESTEKLER İstihdama Yönelik Lisans Burs Programına kabul edilen bursiyerlere lisans eğitimleri süresince sağlanacak imkanlar: Aylık öğrenim bursu Aylık konaklama bursu Sağlık sigortası desteği Üniversite harcı desteği Yılda bir kez ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti Maarif Aday Öğretmen Eğitim Programı   ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Türkiye’deki Uluslararası İmam Hatip Liselerinden birinde son sınıf öğrencisi veya 2023 yılı mezunu olması Lise diploma notunun en az 75 ve üzeri olması Sabıka kaydının olmaması Başvuru sahibinin 21 yaşından gün almamış olması En az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olması   BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Türkiye’de bir eğitim fakültesinde eğitim görmeyi ve mezuniyet sonrası Maarif okullarında 5 yıl çalışmayı kabul etmek Tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde üniversite eğitimine devam etmek Lisans eğitimi süresince Vakıf tarafından belirlenen akademik başarı düzeyini sağlamak Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına uymak, ülkedeki davranış ve kültür kurallarına uygun olarak olumlu davranışlar sergilemek   Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2024Bilgi ve iletişim: ogrenci@turkiyemaarif.org...

 • Mayıs 03, 2023 İstihdama Yönelik Lisans Burs Programı

              Türkiye’de Uluslararası İmam Hatip Liselerinin 12. sınıfında okuyan misafir öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimi aldıktan sonra başta kendi ülkeleri olmak üzere öğrencilerin talep ettiği ülkelerdeki Maarif Okullarında öğretmen olarak görevlendirilmesi amaçlanmaktadır.            Bu sayede kendi yerel dili yanında hem Türkçe hem de uluslararası bir dili de konuşabilen alanında iyi yetişmiş, Türk kültürünü tanımış ve Türkiye Maarif Vakfının ideallerini kavramış nitelikli bir kadro ile insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.             Öğretmen olmayı isteyen ve bu amaçla Türkiye’nin nitelikli Üniversitelerinde eğitim fakültesi okumayı, mezun olduktan sonra da Türkiye Maarif Vakfı okullarında 5 yıl öğretmen olarak çalışmayı taahhüt eden adaylar lisans eğitimi süresince; • Öğrenim bursu • Konaklama bursu • Sağlık sigortası gideri • Öğrenim harcı• Yılda bir kez ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti verilmek suretiyle destekleneceklerdir. Bu öğrenciler okullarından başarıyla mezun olduktan sonra öncelikle kendi ülkelerinde veya tercih edecekleri komşu bir ülkede Maarif okullarında iyi imkanlarla öğretmen olarak çalışmaları sağlanacaktır. Son başvuru tarihi: 21 Mayıs 2023 ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:1. Bir Uluslararası İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi veya 2022 yılı mezunu olmak 2. Lise diploma notunun en az 75 ve üzeri olması 3. Sabıka kaydının olmaması 4. Başvuru sahibinin 21 yaşından gün almamış olması5. Adaylar en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olmalıdır. BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. Türkiye’de bir eğitim fakültesinde eğitim görmeyi ve mezuniyet sonrası Maarif okullarında 5 yıl çalışmayı kabul etmek 2. Türkiye devletinin kanunlarına uymak, ülkedeki davranış ve kültür kurallarına uygun olarak olumlu davranışlar sergilemek. 3. Türkiye üniversitelerinde eğitim dili Türkçedir. Türkçe lisans derslerinde başarılı olmak. 4. Tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde akademik başarı için çalışmak Başvuru için tıklayın ...

 • Nisan 14, 2023 Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

  Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.Program BilgileriTürkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Muhasebe Personeli ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; Kurumsal Oryantasyon, Mali İşler ve Muhasebe Alan Uzmanlığı, İletişim, Yönetişim, Planlama, Mevzuat (ulusal ve uluslararası) konu gruplarının da yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır.Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı hafta içi her gün ve tam gün (6 ders saati) olarak toplamda 2 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.FırsatlarTürkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 440 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Bu kapsamda muhtemel bir görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir. Başvuru ŞartlarıTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Üniversitelerin İktisat, Siyasal Bilgiler ve benzeri Fakültelerinde 4 (dört) yıllık örgün eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve en az 2 (iki) yarıyıl Muhasebe dersi almış olmak,İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 50 eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,Tercihen Muhasebe Programlarından en az birini kullanabiliyor olmak. Başvuru İşlemleriBaşvurular 07/04/2023 – 28/04/2023 tarihleri arasında alınacaktır.  Adayların;Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemeli ve başvurularını bu şekilde gerçekleştirmelidirler.Eksik belge, bilgi ile veya koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen Belgeler:Adayların,Diploma aslı ya da noter onaylı örneği ile E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),Lisans Transkriptini,Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),Özgeçmişini (sistemden bağımsız kendi oluşturduğu), Pdf halinde, sisteme yüklemeleri gerekmektedir.SınavSınav; Genel Kültür/Yetenek ve Mesleki Bilgi olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.Sınav tarihi ve yeri, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta yoluyla iletilecektir. MülakatMülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının ?’i ile yabancı dil puanının ’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir. Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.Diğer HususlarProgramın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.Program Katılım BursuPrograma kabul alan her bir katılımcıya program süresince iaşe ve ibatelerini karşılamaya yönelik burs verilecektir....

 • Temmuz 23, 2022 Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu

  Balkan Araştırmaları Merkezi (BAM), Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde bulunan Avrupa ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren bir merkezdir. 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Vakıf, hâlihazırda 67 ülkede faaliyette bulunurken 49 ülkede ise eğitim faaliyeti yürütmektedir. Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren 424 farklı eğitim kurumunda 48.683 öğrenci öğrenim görmektedir. Vakıf, kanundan aldığı yetkiyle eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. 2002 yılında Arnavutluk’ta kurulan ilk özel üniversite olan Tiran New York Üniversitesi (UNYT) 2018 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde yer almaktadır. Eğitim dili İngilizce olan UNYT, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ekonomi ve Finans Fakültesi ve Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakültede ve dokuz bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kadim dostlukları, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeyi; ortak ilgi alanlarına yönelik olarak Türk-Balkan projelerini hayata geçirmeyi, bu alanlarda uluslararası sempozyumlar ve bilimsel konferanslar düzenlemeyi, Türk ve Balkan akademisyenler ve öğrencilerin arşiv, kütüphane ve saha araştırmalarına destek olmayı hedeflemektedir. Sempozyumun Amacı Türkiye Maarif Vakfının, K-12 kapsamı dışında Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde Balkanlara yönelik sosyal, ekonomik, siyasal, tarihî alanlarda araştırmalar yapılması amacıyla Balkan Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Arnavutluk’taki Türkçe öğretmeni ve Türkoloji bölümlerinin öğretim üyesi istihdamına destek olmak için üniversite bünyesinde aynı zamanda Türkoloji bölümünün kurulması planlanmaktadır. Arnavutluk’ta Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Arnavutluk Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Türkçe, K-12 kapsamında seçmeli ders olarak kabul edilmiştir. Sözü edilen çalışmalardan hareketle Tiran New York Üniversitesi aynı zamanda Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetlerinin niteliğini artırmayı da amaçlamaktadır. Yukarıda ifade edilen çalışmalara zemin teşkil etmesi amacıyla Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi, üniversiteler ve ilişkili kurumlarla işbirliği içinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu yapılmasını planlamaktadır. Sempozyumunun amacı; Türkçe öğretimi ve Türk dili edebiyatı alanlarında Balkanlara yönelik olarak çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarındaki temel güncel sorunları tespit etmek, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmaları üzerine bilimsel araştırmaları değerlendirmek, Balkanlarda Türk edebiyatı: eserler, yayınlar, kişiler üzerine henüz üzerinde çalışma yapılmamış konuları ortaya çıkarmak, kısacası bu alanların geçmişini ve bugününü eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara ışık tutmaktır. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumunun bundan sonraki yıllarda da tematik olarak yapılması planlanmaktadır. Sempozyum Ortakları İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Belgrad Üniversitesi, Türkoloji Bölümü “Luigj Gurakuqi” İşkodra Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Priştine Üniversitesi “Hasan Priştine”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Saraybosna Devlet Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Zagreb Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elte Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Destekleyen Kuruluşlar TC Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Yunus Emre Enstitüsü Türk Tarih Kurumu Türk Hava Yolları Air Albania Banka Kombëtare Tregtare ...

 • Ocak 31, 2020 Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı Başvuru İlanı

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI VE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA TÜRKİYE MAARİF VAKFI TARAFINDAN KISMİ BURSLULUK VE ARAŞTIRMA DESTEĞİ VERİLECEKTİR (2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)   Başvuru İşlemleri;   Türkiye Maarif Vakfı uluslararası eğitim alanında çalışmalar yapmakta ve bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim programlarını desteklemektedir. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisans” Programına kabul alan 10 (5 Tezli, 5 Tezsiz) öğrenciye ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekte bulunacaktır.   Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programından faydalanmak isteyen adayların başvurularını 2 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular basvuru@turkiyemaarif.org adresi üzerinden aşağıda belirtilen belgeler de eklenerek yapılacaktır.   Özgeçmiş Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı Başvuru Dilekçesi Yüksek Lisans Kabul Belgesi Kimlik Fotokopisi 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf. ...

 • Ağustos 21, 2019 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı Yayımlandı

  Türkçe öğretiminin uluslararası dil öğretimi standartlarına göre yapılandırılmasında ve yürütülmesinde, alanda önemli bir boşluğu dolduracak olan ‘’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı’’ Türkiye Maarif Vakfının öncülüğünde hazırlanmıştır. Alan uzmanlarının yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarının gayretleri sonucunda 11 aylık süreçte tamamlanan ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı’nın alanda görev yapan uygulayıcılara, sınav hazırlayıcılara, araştırmacılara ve Türkçe öğrenen herkese hayırlı olmasını dileriz....

 • Temmuz 12, 2019 Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı

  Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı   Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan; Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Yurt dışında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,   Başvuru Özel Şartları: Okul Yöneticileri için: Üniversitelerin örgün eğitim veren dört yıllık fakültelerinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydıyla okul müdürleri için en az beş (5) yıl, okul müdür yardımcıları için en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak, İngilizce veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,   Türkçe Öğretmenleri için: Üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından mezun olmak, Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında tecrübe sahibi olmak, Tercihen “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında sertifika sahibi olmak,   İngilizce Öğretmenleri için: Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun, Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, İngilizce dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,   Branş Öğretmenleri için: Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarında öğretmenlik mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası sahibi olmak, Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, İngilizce ve/veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,   *Branş öğretmenleri öncelikli olarak Irak ve Afganistan okullarımız için değerlendirilecektir. Başvuru İşlemleri: Adayların; Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.   İstenen Belgeler; Adayların, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, Yabancı dil belgesini, Özgeçmişini, 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, Türkçe Öğretmenliğine başvuran adaylar için, yabancılara Türkçe öğretim sertifikasını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 26/07/2019 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.   *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Tarihi: Başvurular; 12 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında 26 Temmuz 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Yazılı Sınav: Sınav çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sözlü Sınav: Sözlü sınav üç aşamalı gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada aday; Alanına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.   İkinci aşamada; Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olması, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır. Üçüncü aşamada ise; İngilizce ve/veya Fransızca dil bilgisini dört temel beceride (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanabiliyor olması değerlendirilecektir. Sınav Tarihi: Yazılı ve sözlü sınavlar 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Diğer Hususlar: Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için çalışma yıllarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar. Mülakatta başarılı olunması Türkiye Maarif Vakfı’nın istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunduğu anlamını taşımamaktadır. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurtdışı görevlendirilmesi onaylanan Okul Yöneticileri, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.   Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.     Sık Sorulan Sorular Çalışma yeri neresidir? Çalışma yeri, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde bulunan yurt dışındaki okullarımızdır. Hangi ülkede çalışacağım belli mi? İstihdam planlaması ülkelerin ihtiyaçları doğrultusuna değişebilmektedir. Yurt dışında çalışma süresi ne kadardır? Yapılan iş sözleşme belirsiz sürelidir. Kamu çalışanlarının istihdamı halinde bağlı bulunduğu kurumdan istifa etmesi gerekiyor mu? Kamu çalışanları Vakfımız bünyesinde kanunumuzun 1/a bendine göre görevlendirme ile istihdam edilmektedir. Görevlendirmesi yapılan personelin bağlı bulunduğu kurumdan istifa etmesine gerek yoktur. Görevlendirmenin bitmesi durumunda kamu görevine geri dönmektir. Dil belgesi nedir? Adaylar, YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan, ÖSYM tarafından son beş yıl içinde yapılan yabancı dil sınavından (YDS) C düzeyinde veya ilgili dillerden yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olduklarına dair belgelemek zorundadır. YÖKDİL geçerli midir? YÖKDİL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Yurt dışında eğitim alanlar dil yeterliliklerini nasıl belgeleyecekler? İlanda istenen dillerde eğitim veren yurt dışındaki kurumlardan mezun olanların, bu eğitimlerini belgelemeleri yeterlidir. Türkçe Öğretmenliğine başvuru için yabancı dil şartı var mıdır? Türkçe Öğretmenliği için yabancı dil şartı aranmamaktadır. Mezuniyet belgesi olarak e-devletten alınan belge yeterli midir? Sisteme yükleme yapabiliyorsanız yeterlidir. Farklı bir lisans programından mezun olup ilanlarda belirtilen alanların birinden yüksek lisans düzeyinde mezun olanların başvuruları geçerli mi? İlanlarda belirtilen alanlardan lisans düzeyinde mezun olan ve diğer şartları da sağlayan adayların başvuruları dikkate alınacaktır. İş tecrübesinin belgelendirilmesi nasıl yapılmaktadır? Başvuru yapılacak ilanda istenen nitelikte iş tecrübesini resmi olarak belgelendirmek gerekmektedir. Söz konusu alanda toplam tecrübenin asgari iki yıl olduğu sigorta dökümü yeterlidir. İlana nasıl başvuracağım? kariyer.turkiyemaarif.org web sitesinde üyelik işlemlerinizi gerçekleştirip özgeçmişinizi oluşturduktan sonra, ilgili grubunuzun ilanına başvurmanız yeterlidir. Başvuru için istenilen belgeler sisteme nasıl yüklenmesi gerekiyor? İstenen belgeler, sisteme PDF olarak (Özgeçmiş: WORD şeklinde de olabilir) yüklemeniz gerekmektedir. Daha önce başvuru yaptıysam tekrar yapmalı mıyım? Güncel ilanlarımız için daha önce yapılan başvurular geçerli değildir. Şartların sağlanması halinde tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.  ...

 • Aralık 27, 2018 Okul Yöneticisi ve Yardımcısı Alım İlanı

  Muhasebe Personeli Alım İlanı   Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından; Türkiye Maarif Vakfının istihdam planlamaları çerçevesinde, CV havuzunda değerlendirilmek üzere Vakıf merkezi ve yurt dışındaki okullarda çalışabilecek Muhasebe Personeli başvuruları alınacaktır. Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Üniversitelerin İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak, En az 5 yıl firmaların muhasebe ve finans departmanlarında ya da Mali Müşavir veya YMM ofislerinde çalışmış olmak, Tercihen SMMM belgesine sahip olmak, Tercihen denetim firmalarında çalışmış olmak, 30-35 yaş aralığında olmak, Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet ediyor olmak, Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmamak, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak, Tercihen iyi derecede İngilizce konuşma ve yazma dil becerisine sahip olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Detaylara önem veren, verilen iş ve görevleri zamanında yerine getiren, takım çalışmasına katkı sağlayan ve takıma kolay entegre olabilen, pratik ve gizliliğe önem veren adaylar aranmaktadır. İş Tanımı: Türkiye Maarif Vakfı merkez ve Vakfa bağlı yurt dışındaki okullarında Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi adına; Tek düzen hesap planına hâkim olmak, Vakfın küresel ve yerel muhasebe politikalarına ve stratejilerine uygun olacak şekilde Muhasebe ve finans işlemlerini gerçekleştirmek, ERP uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak, Kurumlar, GV, KDV, Muhtasar ve Ba-Bs. vb. beyannameleri hazırlamak, İthalat & İhracat uygulamalarını yapmak, Ödemelerin takibini yapmak, Aylık, çeyrek bazda ve yıllık olacak şekilde gerekli finansal tabloları hazırlamak, Nakit akım tabloları hazırlamak ve bütçeleri aylık bazda konsolide etmek, Cari mutabakatları yapmak, Talep edilen özel raporlamaları hazırlamak, Varlıkların değerlemesi ve amortisman hesaplarına yapmak. Başvuru İşlemleri: Adayların; 1.   Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Muhasebe Personeli Başvuru İlanı” na başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir. İstenen Belgeler; Adayların, 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini, 2. Varsa Yabancı dil belgesini, 3. Özgeçmişini, 4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.   *Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. *Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Tarihi: Başvurular; 10 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 14 Haziran 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır. Diğer Hususlar: İlana yapılan başvurular Türkiye Maarif Vakfının ilerleyen süreçlerdeki istihdam planlamaları çerçevesinde, CV havuzunda değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için başvuru şartlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir. Bilgi Alma *Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.    ...

 • Temmuz 12, 2018 Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı

  15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.  (Kullanıcı adı ve şifre olarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kullanılmalıdır.)  ...