Dünyada Maarif

Dünyada Maarif

Güncel Durum Bilgisi

51

Eğitim Faaliyeti Yürütülen Ülke Sayısı

67

Faaliyette Bulunulan Ülke Sayısı

446

Eğitim Kurumu Sayısı

Öğrenci Sayısı

36

Yurt Sayısı

Kurum Listesi