Dünyada Maarif

Dünyada Maarif

Güncel Durum Bilgisi

52

Eğitim Faaliyeti Yürütülen Ülke Sayısı

67

Faaliyette Bulunulan Ülke Sayısı

467

Eğitim Kurumu Sayısı

Öğrenci Sayısı

37

Yurt Sayısı

Kurum Listesi