Sabit Sayfa

Eğitim Felsefesi

Türkiye Maarif Vakfı, iyi insan yetiştirmeye dayalı bir eğitim felsefesini temel almaktadır. Vakıf, insanı özü itibariyle iyiye meyilli, doğuştan kıymetli ve özel bir varlık olarak kabul etmekte; onu nitelikli bir eğitim ile geliştirmek istemektedir.


Türkiye Maarif Vakfının yetiştirmek istediği “iyi insan”


- Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı,


- Eleştirel ve analitik düşünebilen,


- Bilimsel bakış açısına sahip,


- Ahlaki, kültürel ve insani değerleri içselleştirilmiş,


- Çevreye, canlılara ve insan haklarına duyarlı,


- Beden, zihin ve ruh olarak dengeli,


- Tarih şuuru olan, ailesini vatanını, milletini seven ve yücelten,


- Hürmet, merhamet ve adalet duygularıyla hareket eden, gelecek nesillere mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı kendine görev edinmiş,


- Üretken, paylaşımcı ve sosyal sorumluluk bilinci olan, nitelikli bir şahsiyete karşılık gelmektedir.