Uluslararası Öğretmenlere İstihdam Fırsatı

Uluslararası Öğretmenlere İstihdam Fırsatı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan;

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölüm veya alanlarından Uluslararası Öğretmenler istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak (veya çifte vatandaşlığa sahip olmak),
 2. İletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmek,
 3. İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak,
 4. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına uğramamış veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Başvuru İşlemleri:

Başvurular; 26 Mart – 15 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,
 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayları Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri gerekmektedir.


 İstenen Belgeler;

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneğini,
 2. Pasaportun -resimli ön sayfasının- kopyasını,
 3. Özgeçmişini,
 4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
 5. Başvuru şartlarında bulunan 3. maddedeki belirtilen dilleri bildiğini ve/veya bu dillerde ders anlatabildiğini gösteren resmi yazı, sertifika vb. gibi destekleyici belgeleri tarayarak sisteme yüklemeleri ve 15/04/2018 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.