Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı
Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Eylül 01, 2023

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 20 katılımcı alınacaktır.


Program Bilgileri

Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf Merkezinde ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.

Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinin yanı sıra Yabancılara Türkçe Öğretimi Alan Programı da düzenlenecektir.

Program teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşacak ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.


Fırsatlar

Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar çerçevesinde başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir.


Başvuru Şartları

 • • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • • 01/01/1983 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.

      

         Tablo 1. Branş Tablosu


Mezun Olduğu Bölüm/Alan/Program
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Türk Halkbilimi
Dil Bilimi
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği

Başvuru İşlemleri


Başvurular 01/09/2023 – 17/09/2023 tarihleri arasında alınacaktır.


Adayların;

 1. 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 1. 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 2. 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


İstenen Belgeler:

Adayların,

 1. 1. Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),
 2. 2. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),
 3. 3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı),
 4. 4. Özgeçmişini,
 5. Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 17/09/2023 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Sınav

Sınav iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Türkçe Alan Bilgisini kapsamakta ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır ve adayın ilgili başlıklarda kompozisyon yazması beklenecektir.


Mülakat

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, çoktan seçmeli soruların toplam puanının %50’si ile kompozisyon puanının %50’si alınarak yapılacaktır. Sıralama puanına göre programa alınacak kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.


Diğer Hususlar

 • a) Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.
 • b) Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
 • c) Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.
 • d) Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.

PROGRAM KATILIM BURSU

 • • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince destek bursu verilecektir.


SIK SORULAN SORULAR


Eğitim dili nedir?

 • • Programın dili Türkçedir.

Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?

 • • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?

 • • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.
 • Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?
 • • Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?

 • • Katılımcıların Başarı Belgesi almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.
 • Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?
 • • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.


BİLGİ ALMA

Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.


Başvuru için tıklayın