Okul Yöneticisi ve Yardımcısı Alım İlanı

Okul Yöneticisi ve Yardımcısı Alım İlanı

Aralık 27, 2018

Muhasebe Personeli Alım İlanı

 

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

Türkiye Maarif Vakfının istihdam planlamaları çerçevesinde, CV havuzunda değerlendirilmek üzere Vakıf merkezi ve yurt dışındaki okullarda çalışabilecek Muhasebe Personeli başvuruları alınacaktır.

Başvuru Şartları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Üniversitelerin İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,
 5. En az 5 yıl firmaların muhasebe ve finans departmanlarında ya da Mali Müşavir veya YMM ofislerinde çalışmış olmak,
 6. Tercihen SMMM belgesine sahip olmak,
 7. Tercihen denetim firmalarında çalışmış olmak,
 8. 30-35 yaş aralığında olmak,
 9. Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet ediyor olmak,
 10. Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmamak,
 11. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
 12. Tercihen iyi derecede İngilizce konuşma ve yazma dil becerisine sahip olmak,
 13. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
 14. Detaylara önem veren, verilen iş ve görevleri zamanında yerine getiren, takım çalışmasına katkı sağlayan ve takıma kolay entegre olabilen, pratik ve gizliliğe önem veren adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

Türkiye Maarif Vakfı merkez ve Vakfa bağlı yurt dışındaki okullarında Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi adına;

 1. Tek düzen hesap planına hâkim olmak,
 2. Vakfın küresel ve yerel muhasebe politikalarına ve stratejilerine uygun olacak şekilde

Muhasebe ve finans işlemlerini gerçekleştirmek,

 1. ERP uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 2. Kurumlar, GV, KDV, Muhtasar ve Ba-Bs. vb. beyannameleri hazırlamak,
 3. İthalat & İhracat uygulamalarını yapmak,
 4. Ödemelerin takibini yapmak,
 5. Aylık, çeyrek bazda ve yıllık olacak şekilde gerekli finansal tabloları hazırlamak,
 6. Nakit akım tabloları hazırlamak ve bütçeleri aylık bazda konsolide etmek,
 7. Cari mutabakatları yapmak,
 8. Talep edilen özel raporlamaları hazırlamak,
 9. Varlıkların değerlemesi ve amortisman hesaplarına yapmak.

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1.   Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,

2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Muhasebe Personeli Başvuru İlanı” na başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

Adayların,

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

2. Varsa Yabancı dil belgesini,

3. Özgeçmişini,

4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 10 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 14 Haziran 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Diğer Hususlar:

 1. İlana yapılan başvurular Türkiye Maarif Vakfının ilerleyen süreçlerdeki istihdam planlamaları çerçevesinde, CV havuzunda değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir.
 2. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
 3. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için başvuru şartlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 4. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.