Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı

Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı

Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı

 

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan;

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Öğretmen alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Yurt dışında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

 

Başvuru Özel Şartları:

Okul Yöneticileri için:

 1. Üniversitelerin örgün eğitim veren dört yıllık fakültelerinden mezun olmak,
 2. Belgelendirmek kaydıyla okul müdürleri için en az beş (5) yıl, okul müdür yardımcıları için en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak,
 3. İngilizce veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

 

Türkçe Öğretmenleri için:

 1. Üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından mezun olmak,
 2. Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında tecrübe sahibi olmak,
 3. Tercihen “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında sertifika sahibi olmak,

 

İngilizce Öğretmenleri için:

 1. Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun,
 2. Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,
 3. İngilizce dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

 

Branş Öğretmenleri için:

 1. Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak,
 2. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarında öğretmenlik mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası sahibi olmak,
 3. Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,
 4. İngilizce ve/veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

 

*Branş öğretmenleri öncelikli olarak Irak ve Afganistan okullarımız için değerlendirilecektir.

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,
 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler;

Adayların,

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,
 2. Yabancı dil belgesini,
 3. Özgeçmişini,
 4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
 5. Türkçe Öğretmenliğine başvuran adaylar için, yabancılara Türkçe öğretim sertifikasını
  tarayarak sisteme yüklemeleri ve 26/07/2019 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 12 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında 26 Temmuz 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Yazılı Sınav:

Sınav çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşacaktır.

Sözlü Sınav:

Sözlü sınav üç aşamalı gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamada aday;

 1. Alanına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,
 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

 

İkinci aşamada;

 1. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olması,
 2. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 3. Ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır.

Üçüncü aşamada ise;

İngilizce ve/veya Fransızca dil bilgisini dört temel beceride (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanabiliyor olması değerlendirilecektir.

Sınav Tarihi:

Yazılı ve sözlü sınavlar 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Diğer Hususlar:

 1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
 2. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için çalışma yıllarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 3. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.
 4. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar.
 5. Mülakatta başarılı olunması Türkiye Maarif Vakfı’nın istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunduğu anlamını taşımamaktadır.
 6. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurtdışı görevlendirilmesi onaylanan Okul Yöneticileri, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

 

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

 

 

Sık Sorulan Sorular

Çalışma yeri neresidir?

Çalışma yeri, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde bulunan yurt dışındaki okullarımızdır.

Hangi ülkede çalışacağım belli mi?

İstihdam planlaması ülkelerin ihtiyaçları doğrultusuna değişebilmektedir.

Yurt dışında çalışma süresi ne kadardır?

Yapılan iş sözleşme belirsiz sürelidir.

Kamu çalışanlarının istihdamı halinde bağlı bulunduğu kurumdan istifa etmesi gerekiyor mu?

Kamu çalışanları Vakfımız bünyesinde kanunumuzun 1/a bendine göre görevlendirme ile istihdam edilmektedir. Görevlendirmesi yapılan personelin bağlı bulunduğu kurumdan istifa etmesine gerek yoktur. Görevlendirmenin bitmesi durumunda kamu görevine geri dönmektir.

Dil belgesi nedir?

Adaylar, YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan, ÖSYM tarafından son beş yıl içinde yapılan yabancı dil sınavından (YDS) C düzeyinde veya ilgili dillerden yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olduklarına dair belgelemek zorundadır.

YÖKDİL geçerli midir?

YÖKDİL sınav sonuçları kabul edilmemektedir.

Yurt dışında eğitim alanlar dil yeterliliklerini nasıl belgeleyecekler?

İlanda istenen dillerde eğitim veren yurt dışındaki kurumlardan mezun olanların, bu eğitimlerini belgelemeleri yeterlidir.

Türkçe Öğretmenliğine başvuru için yabancı dil şartı var mıdır?

Türkçe Öğretmenliği için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

Mezuniyet belgesi olarak e-devletten alınan belge yeterli midir?

Sisteme yükleme yapabiliyorsanız yeterlidir.

Farklı bir lisans programından mezun olup ilanlarda belirtilen alanların birinden yüksek lisans düzeyinde mezun olanların başvuruları geçerli mi?

İlanlarda belirtilen alanlardan lisans düzeyinde mezun olan ve diğer şartları da sağlayan adayların başvuruları dikkate alınacaktır.

İş tecrübesinin belgelendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Başvuru yapılacak ilanda istenen nitelikte iş tecrübesini resmi olarak belgelendirmek gerekmektedir. Söz konusu alanda toplam tecrübenin asgari iki yıl olduğu sigorta dökümü yeterlidir.

İlana nasıl başvuracağım?

kariyer.turkiyemaarif.org web sitesinde üyelik işlemlerinizi gerçekleştirip özgeçmişinizi oluşturduktan sonra, ilgili grubunuzun ilanına başvurmanız yeterlidir.

Başvuru için istenilen belgeler sisteme nasıl yüklenmesi gerekiyor?

İstenen belgeler, sisteme PDF olarak (Özgeçmiş: WORD şeklinde de olabilir) yüklemeniz gerekmektedir.

Daha önce başvuru yaptıysam tekrar yapmalı mıyım?

Güncel ilanlarımız için daha önce yapılan başvurular geçerli değildir. Şartların sağlanması halinde tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.