Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı - 2024
Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı - 2024

Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı - 2024

Ocak 19, 2024

Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı-2024

 

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

 

Program Bilgileri

Gerçekleştirilecek eğitim programı; kurumsal oryantasyon ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini kapsamaktadır.

Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.

 

Fırsatlar

Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.

 

Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Üniversitelerin örgün eğitim veren fakültelerinden mezun olmak,
 5. İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Fransızca veya Rusça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 55 eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Fransızca veya Rusça) eğitim veren lise veya lisans bölümlerinden mezun olmak,
 6. Devlet veya özel eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıl öğretmenlik yahut en az 2 (iki) yıl okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak,
 7. Tercihen;

  1. Yabancı dil bilgisi yeterli ve konuşması akıcı olmak,
  2. Uluslararası Akreditasyon Sistemleri ve Müfredat uygulamaları konusunda deneyim sahibi olmak,
  3. Uluslararası eğitim kurumlarında tecrübe sahibi olmak,
  4. Yurt dışı çalışma deneyimine sahip olmak,

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesindeki ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları,
 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretleyerek başvurularını tamamlamaları,
 4. Adımda: İlanda istenen belgeleri kariyer@turkiyemaarif.org adresine pdf olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler:

Adayların,

 1. Diploma aslı ya da onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan Lisans Mezun Belgesi
 2. Yabancı dil belgesi,
 3. Aday tarafından oluşturulan özgeçmiş

 

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav

Sınav içeriği ve tarihi ile ilgili bilgilendirme başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

Mülakat

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının %85’i ile yabancı dil puanının %15’i alınarak yapılacaktır. Programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, puan sıralamasına göre mülakata davet edilecektir.

 

Sınav neticesinde mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve saati e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Diğer Hususlar

 1. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.
 2. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.
 3. Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.
 4. Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.
 5. Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık olarak burs verilecektir.
 6. İlan ve program kapsamındaki sorularınızı kariyer@turkiyemaarif.org adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.