Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı
Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

Haziran 22, 2023

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.


Program Bilgileri


Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Muhasebe Personeli ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; Kurumsal Oryantasyon, Mali İşler ve Muhasebe Alan Uzmanlığı, İletişim, Yönetişim, Planlama, Mevzuat (ulusal ve uluslararası) konu gruplarının da yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır.


Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı hafta içi her gün ve tam gün (6 ders saati) olarak toplamda 2 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


Devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.


Fırsatlar


Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 446 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Bu kapsamda muhtemel bir görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.


Başvuru Şartları


• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Üniversitelerin İktisat, Siyasal Bilgiler ve benzeri Fakültelerinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden yahut 2 (iki) yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

• En az 2 (iki) yarıyıl Muhasebe dersi almış olmak yahut belgelendirmek koşuluyla en az 2 (iki) yıl Muhasebe alanında tecrübe sahibi olmak,

• Tercihen Muhasebe Programlarından en az birini kullanabiliyor olmak.


Başvuru İşlemleri


Başvurular 22/06/2023 – 23/07/2023 tarihleri arasında alınacaktır.


Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

• Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemeli ve başvurularını bu şekilde gerçekleştirmelidirler.

• Eksik belge, bilgi ile veya koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


İstenen Belgeler:

Adayların,

1. Diploma aslı ya da noter onaylı örneği ile E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),

2. Lisans Transkriptini,

3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı),

4. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),

5. Özgeçmişini (sistemden bağımsız kendi oluşturduğu),

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


Sınav

Sınav; Mesleki Bilgi ve Yabancı Dil (İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Arapça) olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.

Sınav Puanı; Mesleki Bilgi p, Yabancı Dil 0 etkili olacak şekilde hesaplanacaktır.

Sınav tarihi ve yeri, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta yoluyla iletilecektir.


Mülakat

Sınav puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

Diğer Hususlar

• Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

• Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

• Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.

• Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.

• Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.


Program Katılım Bursu

• Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince iaşe ve ibatelerini karşılamaya yönelik burs verilecektir.