Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024
Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024

Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024

Ocak 19, 2024

Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı-2024

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

Program Bilgileri

Gerçekleştirilecek eğitim programı; kurumsal oryantasyon ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini kapsamaktadır.

 

Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. 

Fırsatlar

Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.

Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Mezuniyet ve Tecrübe

  1. Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye vb. lisans bölümlerinden mezun olmak yahut
  2. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans bölümünden mezun olmak ve en az 2 (iki) yıl Muhasebe alanında tecrübe sahibi olmak,

 5. Tercihen;

  1. Yurt dışında çalışma engeli bulunmamak,
  2. Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,
  3. Yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Başvuru İşlemleri

Başvurular 19/01/2024 – 18/02/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesindeki ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları,
 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretleyerek başvurularını tamamlamaları,
 4. Adımda: İlanda istenen belgeleri basvuru@turkiyemaarif.org adresine pdf olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler:

Adayların,

 1. Diploma aslı ya da onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan Lisans Mezun Belgesi
 2. Aday tarafından oluşturulan özgeçmiş

 

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav

Sınav içeriği ve tarihi ile ilgili bilgilendirme başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Mülakat

Programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, puan sıralamasına göre mülakata davet edilecektir.

Sınav neticesinde mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve saati e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 

 

Diğer Hususlar

 • Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

 • Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.
 • Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.
 • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.
 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık olarak burs verilecektir.
 • İlan ve program kapsamındaki sorularınızı basvuru@turkiyemaarif.org adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.