Maarif Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Maarif Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Maarif Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ağustos 04, 2023

Türkiye Maarif Vakfının Merkez birimlerinde görevlendirilmek üzere 25 Maarif Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.


Başvuru Şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Üniversitelerin örgün eğitim veren ve aşağıda belirtilen dört yıllık bölümlerin birinden mezun olmak;

• Teknik Eğitim, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümü,

• Mezun olunduğunda formasyon eğitimi alınarak öğretmenlik yapılabilecek bölümler,

• İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği bölümleri.

5. 01/01/1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak,

6. İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce ve Rusça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce ve Rusça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,


Başvurularda Tercih Sebebi:

Aşağıda belirtilen hususlar, ilgili alanlarda adayların seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

1. Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik, Eğitim Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak,


Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

Not: Sistemde kullanıcı kaydı ve özgeçmişi bulunan adayların da yeni bir e-posta adresi ile sisteme üye olmaları ve güncel bir özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar’ kısmına ilanda belirtilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

Adayların,

1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini,

2. Yabancı dil belgesini,

3. Özgeçmişini,

4. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru Tarihi:

Başvurular; 04/08/2023 – 20/09/2023 tarihleri arasında 20/09/2023 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.


Sınav:

Genel Kültür ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir.


Mülakat:

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının yüzde 85’i ile yabancı dil puanının yüzde 15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, istihdam edilecek personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.


Sınav ve Mülakat Tarihi:

Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir.


Diğer Hususlar:

1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.

2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

3. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programına tabi tutulurlar.


Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.


İLANA BAŞVUR