İstihdama Yönelik Lisans Burs Programı
İstihdama Yönelik Lisans Burs Programı

İstihdama Yönelik Lisans Burs Programı

Mayıs 03, 2023

            Türkiye’de Uluslararası İmam Hatip Liselerinin 12. sınıfında okuyan misafir öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimi aldıktan sonra başta kendi ülkeleri olmak üzere öğrencilerin talep ettiği ülkelerdeki Maarif Okullarında öğretmen olarak görevlendirilmesi amaçlanmaktadır.

            Bu sayede kendi yerel dili yanında hem Türkçe hem de uluslararası bir dili de konuşabilen alanında iyi yetişmiş, Türk kültürünü tanımış ve Türkiye Maarif Vakfının ideallerini kavramış nitelikli bir kadro ile insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

            Öğretmen olmayı isteyen ve bu amaçla Türkiye’nin nitelikli Üniversitelerinde eğitim fakültesi okumayı, mezun olduktan sonra da Türkiye Maarif Vakfı okullarında 5 yıl öğretmen olarak çalışmayı taahhüt eden adaylar lisans eğitimi süresince;

• Öğrenim bursu

• Konaklama bursu

• Sağlık sigortası gideri

• Öğrenim harcı

• Yılda bir kez ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti

 verilmek suretiyle destekleneceklerdir. Bu öğrenciler okullarından başarıyla mezun olduktan sonra öncelikle kendi ülkelerinde veya tercih edecekleri komşu bir ülkede Maarif okullarında iyi imkanlarla öğretmen olarak çalışmaları sağlanacaktır.

Son başvuru tarihi: 21 Mayıs 2023

 1. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. 1. Bir Uluslararası İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi veya 2022 yılı mezunu olmak
 2. 2. Lise diploma notunun en az 75 ve üzeri olması
 3. 3. Sabıka kaydının olmaması
 4. 4. Başvuru sahibinin 21 yaşından gün almamış olması
 5. 5. Adaylar en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olmalıdır.

 1. BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. 1. Türkiye’de bir eğitim fakültesinde eğitim görmeyi ve mezuniyet sonrası Maarif okullarında 5 yıl çalışmayı kabul etmek
 2. 2. Türkiye devletinin kanunlarına uymak, ülkedeki davranış ve kültür kurallarına uygun olarak olumlu davranışlar sergilemek.
 3. 3. Türkiye üniversitelerinde eğitim dili Türkçedir. Türkçe lisans derslerinde başarılı olmak.
 4. 4. Tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde akademik başarı için çalışmak

Başvuru için tıklayın