Yardımcı Okuma Kitap Setleri Maarif Öğrencileriyle Buluşuyor
Yardımcı Okuma Kitap Setleri Maarif Öğrencileriyle Buluşuyor

Yardımcı Okuma Kitap Setleri Maarif Öğrencileriyle Buluşuyor

Temmuz 10, 2023

İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanlar yetiştirme amacıyla 2016’da başladığı yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye Maarif Vakfı, geliştirdiği uluslararası IM (Uluslararası Maarif) Programı ve Türkçenin uluslararası alanda öğretimine ilişkin hazırladığı eğitim materyalleriyle önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda hazırlanan, dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumlarında Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen ve “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı”nı esas alan müfredat temelli yardımcı okuma kitap setlerini öğrencileriyle buluşturuyor.


Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Daire Başkanlığı tarafından, program temelli ve özgün olarak hazırlanan Yardımcı Okuma Kitap Setleri; K12 düzeyinde olma özelliğiyle alanında bir ilki daha gerçekleştiriyor. Okul öncesinde dokuz, ilkokulda on altı, ortaokulda yirmi ve lise kademesinde on olmak üzere toplam elli beş kitaptan oluşan yardımcı okuma kitap setleri, öğrencilere Türkçeyi eğlenerek öğrenebilecekleri bir zemin hazırlıyor.


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nın kazanımları doğrultusunda söz varlığı ve iletişimsel işlevler esas alınarak hazırlanan kitaplar, uzman görüşü alınarak oluşturulan hikâye yazım kılavuzlarından hareketle ve editör onayından geçerek yayınlandı. Karakter seçimleri; kitapların dil ve anlatım özellikleri, iletişim ve pedagojik unsurları, biçimsel özellikleri, içerikleri ve kitaplarda kullanılan görsel unsurlar, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’ndaki okuma becerisi kazanımlarıyla ilişkilendirilerek ele alındı.


Yardımcı Okuma Kitap Setleri, dil öğretimi ile kültürel etkileşimi sağlamayı da hedefliyor. Bu setler dünyanın farklı coğrafyalarında eğitim gören K12 düzeyindeki öğrencilere dokunarak Türkçenin ve Türk kültür hazinesinin öğrencilere eğlenceli bir şekilde sunumuna katkı sağlamaya devam edecek.