Türkiye Maarif Vakfı Yıllık İstişare Toplantısı

27.11.2018

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Türkiye Maarif Vakfı bir ağacın dalları gibi ve bir ağacın köklerin bütün dünyaya dağıldığı bir yapıya doğru evrildiğini de görmek memnuniyet vericidir.

Türkiye Maarif Vakfı Eğitime Değer sloganı ile düzenlenen 5. Ülke Direktörleri ve Okul Müdürleri İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

Vakfın Genel Merkezindeki konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, ülke direktörleri ve okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açılış konuşmasında, eğitimin kendi yerel dokusunda renklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Türkiye Maarif Vakfı bir ağacın dalları gibi ve bir ağacın kökleri bütün dünyaya dağıldığı bir yapıya doğru gittiğini de görmek mümkündür.  Eğitimle ilgili temel bir kavram olarak maarifin seçilmiş olması zaten meselenin tohumunu izah ediyor. Maarif içinde irfanı barındırdığı gibi, ifrat ve tefritten uzak durmayı da barındıran bir kavramdır. Eğitimle alakalı yaptığımız tüm çalışmalarda mesajı insana veriyoruz. Mesajı insan olan her şeyin öncelikle evrensel olarak kurgulanması gerekiyor. Ondan sonra kendi yerel ve milli dokusunda o toprağın boyası ile boyanması gerekiyor, millileşip güzelleşmesi gerekiyor. Kurgu evrensel olmazsa o zaman yerelleşme ve içe kapanma hadisesi ortaya çıkabilir. İçe kapanma hadisesinin de toplumların nasıl kilitlediğini tarihte birçok numunesi var. Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi o toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. Bizim bir şekilde hem içeride yeşermemiz hem de bütün dünya da etkileşmemiz lazım. Bizim mesajımız sadece bu topaklarla sınırlı kalamaz. Çünkü bizim asli gayemiz, iki dünya ile ilgili temel nosyonumuz bizim bütün insanlığa bir mesajımız olması gerektiğini de gösteriyor. Bu bağlamda 2023 eğitim vizyonu ile ortaya koymak istediğimiz şey de aslında insanın sadece psikosomatik ve maddi yapısı ile değil, aynı zamanda manevi ve spiritüel boyutu ile de bir şekilde kuşatmak ve tam insan noktasında mesafe alabilmektir. Bu olamadığında eğitim sadece endüstrisinin ihtiyaçlarını gözeten, sadece 21. yüzyıl becerileri gibi belirli alanlarda kısıtlanmış olan bir çerçeveye sıkışmaya yol açıyor.

Milli Eğitim Bakanı’nın ardından konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, Türkiye Maarif Vakfı’nın 2 yıl içerisinde önemli başarılara imza attığını anlattı.

Türkiye Maarif Vakfı Türkiyenin 2023 hedefleri doğrultusunda önemli hedeflere ilerlediğini aktaran Kıran, Geçen 2 yıla baktığımızda Türkiye Maarif Vakfı’nda büyük bir doğru örneğini görüyoruz. Maarif aracılığıyla gittiğimiz ülkelerde güç buluyoruz. İşimizi ne kadar rahatlattığını görüyoruz. Tüm dünyada eğitim ile var olmaya devam edeceğiz. 2 yıl önce hiçbir ülkede eğitim alanında ciddi anlamda faaliyetimiz yokken, bugün 45 ülkede varız. Emeklerinize teşekkür ediyoruz. diye konuştu.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün açılış programında yaptığı konuşmada, gerek nicel gerekse nitel göstergeler bakımından her geçen gün gelişen ve büyüyen Türkiye Maarif Vakfı, dış politikada insanlığın ortak vicdanı olarak hareket eden ülkemizin eğitim alanındaki yeni kültürel diplomasi hamlesi olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkede faaliyet gösterme hedefiyle yola çıkan Türkiye Maarif Vakfı’nın 2 yıl gibi kısa sürede 6 kıtada 90'dan fazla ülke ile resmi temas sağlayarak, uluslararası bir eğitim markası haline geldiğini ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

Vakfımızın kuruluşunu müteakiben geçen iki yıllık süre içerisinde bu amaç ve önceliklerimize uygun düşecek şekilde dünyanın dört bir tarafında çok yönlü ve sonuçları itibarıyla da oldukça başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bugün itibarıyla vakfımızın 45 ülkede temsilciliği vardır 2si üniversite olmak üzere 31 farklı ülkede 174 okulumuz ve 15 yurt binamız bulunmaktadır. Üçüncü yılın sonunda okulumuz olan ülke sayısını 50ye çıkartmayı planlıyoruz. Vakfımıza yönelik yüksek teveccühün de etkisiyle kayıtların her geçen gün arttığı okullarımızda eğitim gören öğrenci sayısı 15 bini aşmış durumdadır. Ayrıca 30 ülkeyle de gerek FETÖ/PDY iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni okulların açılması için protokoller imzalanmış olup devir teslim süreçleri devam etmektedir. Bütün bu veriler, Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim alanında evrensel ölçekte yükselen bir değer haline geldiğini ve küresel bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini ortaya koymaktadır.

Ancak sıklıkla vurguladığımız üzere, bizler eğitimi hiçbir zaman yalnızca kendi ülkemizin ve diğer ülkelerin maddi refahını artıracak zaruri bir yatırım alanı olarak ele almadık, almıyoruz. Onu aynı zamanda kültürel ve toplumsal varlığımızın ihyasını sağlayacak, insani gelişmeye ve küresel barışa hizmet edecek dinamik ve sürekli bir öğrenme süreci olarak da tanımlıyoruz. Eğitim sürecini, yeryüzündeki varoluşumuzun temel gerekçesini ve nihai hedefini oluşturan iyi insan olmanın ve kendini tanımanın tüm koşullarını içerecek bir toplumsal tekamül ve bireysel özgürleşme süreci olarak görüyoruz.

Toplantı kapsamında düzenlenen Maarif Söyleşileri programına konuşmacı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursunun Eğitim ve Kültür Geleneği konulu sunumu ile Ayasofyanın Maarif teki önemini anlattı.

Program söyleşinin ardından Eğitim Politikaları ve Öğretim Programları Birimin sunumları ile devam etti.

4 gün sürecek toplantı, birimlerin sunumları ve istişare toplantıları ile sürecek. Toplantının son gününde ise Ülke Direktörleri ile Tecrübe Paylaşımı Toplantısı ve genel değerlendirme yapılacak.

 

BENZER HABERLER

Video Title