Türkiye Maarif Vakfı “7. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı” Yapıldı

19.08.2019Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezinde 4 gün boyunca devam edecek olan “7. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı”, Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün açılış konuşmalarıyla başladı.


İlki Temmuz 2017’de dünyanın dört bir yanındaki Maarif Vakfı Direktörleriyle gerçekleştirilen Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı’nın yedincisi, bugün itibariyle Vakıf Genel Merkezi’nde icra ediliyor. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Vakıf personelleri katıldı.

Vakfın Haziran 2016’dan bugüne geçen 3 yıllık süre zarfında bir taraftan kurumsallaşma sürecinde ihtiyaç duyulan fizikî, beşerî ve hukukî altyapısını tamamlarken; diğer taraftan 6721 sayılı kuruluş kanunuyla kendisine tevdi edilen Türkiye adına yurt dışında eğitim-öğretim kurumları açmak, devralmak ve işletmek görevlerini hakkıyla ifa etmeye çalıştığına dikkat çeken Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, şöyle konuştu:

“Bugün geldiğimiz noktada, 100 ülkeyle resmî temas sağlanmış, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlanmış, 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası, altı bine yakın idareci, eğitici ve destek personel kadrosu ile 30.000’i aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verilmektedir. Ayrıca, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalanmış olup, bazı ülkelerde devir teslim süreçlerinin devam ettiğini de belirtmek isterim. Bu çalışmalarıyla Türkiye Maarif Vakfı küresel bir eğitim ağı haline gelmiştir.”

Maarif Vakfı Okulları’nın eğitimde yakaladığı başarı grafiğini, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılar, sanatsal ve sportif organizasyonlar, olimpiyatlar ve proje alanlarında elde ettiği derecelerle taçlandırdığını ve bulunduğu ülkelerin eğitim ve öğretim kalitesini artırdığını belirten Akgün, Maarif Okulları öğrencilerinin aldığı başarılara dikkat çekerek, “Horasan ikliminde olgunlaşan Yesevi ruhunun mayaladığı Anadolu irfan geleneği üzerine kurulan Vakfımız, 3 yılda kazandığı uluslararası tecrübesiyle birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılında genişlemeye ve açılımlara devam edecektir” dedi.

Maarif Vakfının eğitim kalitesiyle uluslararası alanda markalaşmasının önemine vurgu yapan Akgün, “Eğitimde uluslararası bir marka olunması stratejisi, ülkemizin 2023 Vizyonu çerçevesinde, yeni açıklanan 11. Kalkınma Planı’nda ısrarla zikredilen ‘eğitimin uluslararasılaşmasının’ en önemli ayağını oluşturmaktadır. Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresidir ve ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleriyle buluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.


 

BENZER HABERLER

Video Title