Türkiye Maarif Vakfı 2023 Stratejisi İçin Kampa Girdi

06.07.2019

“2023 Hedefi: Kurumsal Kalite Kültürü ve Finansal Yeterlilik”

Türkiye’nin Uluslararası eğitimde dünyaya açılan marka kurumu olan Maarif Vakfı, 2016’daki kuruluşunun ardından 34 ülkede yürüttüğü eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak, kurumsal kalite hedeflerini gerçekleştirmek için 2020-2023 Stratejik Plan Çalışmasını Kızılcahamam’da iki günlük bir çalıştay ile ele aldı.

Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan ve 2016’da TBMM’de 6721 Sayılı yasayla kurularak faaliyete geçen Türkiye Maarif Vakfı, 2020-2023 Stratejik Plan Çalışması için iki günlük kampa girdi.

Vakfın Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşan ve Başkan Prof. Dr. Birol Akgün’ün başkanlığında toplanan Vakfın yönetim organları 2020-2023 stratejik plan çalışmasında dört temel strateji belirledi. Buna göre stratejiler; “Kurum kültürü ve kalitenin geliştirilmesi, Finansal yeterliliğin sağlanması, İnsan kaynağının güçlendirilmesi ve Eğitimde uluslararası bir marka olunması” alt başlıkları ile öne çıkarıldı.

İlk üç yılında kuruluş ağırlıklı çalışmalar yürüten Türkiye Maarif Vakfı, ülkenin dünyadaki varlık ve genel hedefleri kapsamında önümüzdeki dört yıllık stratejik planını “Kurumsal Kalite Kültürü ve Finansal Yeterlilik” olarak belirledi. Kalite-Kapatise-Kaynak başlıkları çerçevesinde çalıştayda “Verimlilik-Etkinlik-Sürdürülebilirlik” kriterlerine yönelik alt başlıklar tek tek ele alındı.

Vakıf, 6721 Sayılı Kanununun 1. Maddesindeki “Yurtdışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri verme” amacına yönelik 2017-2019 Stratejik Planındaki gerçekleşme durumlarını ele aldı. Geçmişin değerlendirmesiyle beraber 2023’e dönük dört yıllık stratejik planını çıkardı. Buna göre TMV son üç yılda dünyanın 100 ülkesi ile aktif temasa geçti. 2019 Temmuz ayına kadar 34 ülkede, 280 okulda 33 bin öğrencisi ile Türkiye’nin uluslararası eğitime açılan kapısı oldu. Ayrıca Türkçe’nin örgün eğitim kurumlarında öğretilmesi de Maarif Vakfı’nın stratejik planında önemli yer tuttu. Planda etkin Türkçe öğretimi sağlanarak Türkçenin uluslararası ölçekte tercih edilir diller arasında olmasının önemine vurgu yapıldı.

Vakfın 2023 Stratejik plan çalışmasına Mütevelli Heyeti, Yönetim ve Denetim Kurulu ile ilgili Vakıf çalışanları katıldı.

BENZER HABERLER

Video Title