Somaliland Maarif Okulu Mezunların tercihi Türkiye oldu

Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Somaliland Okulu’ndan 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan 39 öğrenci arasından 15 öğrenci tam burslu, 24 öğrenci ise YÖS puanlarıyla kazandıkları Türkiye üniversitelerine yerleşti.

Burslu öğrencilerimizden 14 öğrenci YTB programı ile 1 öğrenci Diyanet Vakfı’nın programı ile üniversitelere yerleşti.

YTB programı ile 2 öğrenci Tıp Fakültesi’ne, 7 öğrenci Mühendislik Fakültesi’ne, 2 öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne, 2 öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne, 1 öğrenci Eğitim Fakültesi’ne yerleşti. Diyanet Vakfı programına yerleşen öğrenci Marmara Üniversite İlahiyat programına, YÖS puanları ile yerleşen 24 öğrenci de farklı üniversitelerin fakültelerine kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Video Title