Prof. Dr. Raşit Küçük Maarif Söyleşilerinde Hz. Peygamberin Eğitim Metodunu anlattı

31.01.2019

Maarif Söyleşilerinin Ocak ayı konuğu TDV İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük oldu. Raşit Küçük 31.01.2019 Perşembe günü saat 11.00 deki programda “Resulullah Dönemi Medine’sinde Eğitim- Öğretim” konulu bir sunum yaptı. Konuşmasına Kur’an’ın bilgi ve öğrenmeye verdiği önemi ayetlerden örneklerle anlatarak başlayan hocamız Peygamberimizin eğitim öğretim metodunu farklı boyutları ile ortaya koymaya çalıştı.

Yakın döneme kadar eğitim öğretim geleneğimizin refarans kaynağının Resulullah’ın Medinesi olduğunu ifade eden Raşit Küçük, Resulullah efendimizin Medine’deki uygulamalarının daima sonraki dönemlere ışık tuttuğunu, sonraki dönemdeki uygulamaların bu rol model üzerinde geliştiğini örnekleri ile izah etti. Kur’an’da arttırılması istenen tek şeyin “ilim” olduğunu ve bu düsturun uzun yıllar Müslümanlara kılavuzluk ettiğini, ancak bu durumun günümüzde gereği gibi idrak edilemediğini ifade eden Raşit Küçük, Peygamberimizin pek çok özelliği yanında en temel özelliklerinden birinin de “muallimlik olduğunu, bunun uygulamalarını Mekke’deki hayatından başlayarak bütün yaşamı boyunca ortaya koyduğunu söyledi. Mekke’de bir eğitim- öğretim sisteminden söz etmek mümkün olmasa da Peygamberimizin bire-bir uygulamalarında her zaman bir öğretmen gibi davrandığını, Medine’ye hicretten sonra ise Medine’de Mescid-i Nebevi’nin inşasından sonra bu mekânın temel bir eğitim kurumu olarak hizmet ettiğini, bunun sonraki dönemlere de de model olduğunu söyleyen Prof. Dr. Raşit Küçük bu mekanda dini bilgilerin, özellikle de Kur’an öğrenimi yanında devlet için gerekli diplomasi eğitimi gibi pek çok konuda eğitimlerin verildiğini ifade etti.

Hem Mescid-i Nebevi’de hem de Mescid-i Nebevi’nin müştemilatı olarak inşa edilen odalarda da “Suffe ehli” dediğimiz gençlerin yatılı ve gündüzlü olarak eğitim gördüklerini, bu gençlerin hem Medine içinde yaşayan hem de Medine dışında yaşayan ailelerin gençlerinden oluştuğunu, bu usul ve geleneğin uzun yıllar boyunca İslam Devletinin her yanında uygulanmaya devam edildiğini Cami/Medrese merkezli eğitim sisteminin İslam’ın en temel eğitim modeli olduğunu ifade eden Raşit Küçük buralarda yetişen gençlerin İslam devletinin farklı yerlerine hem İslam dininin öğretilmesi hem de devletin işlerinin görülmesi için gönderildiğini söyledi.

Resulullah efendimizin eğitim metodun özellikle vurgu yapan ve bunları örneklerle anlatan Prof. Dr. Raşit Küçük, Peygamber Efendimizin, herkese anlayacağı şekilde seviyesine göre hitap ettiğini, sorulan soruları ayrıntılı bir şekilde, gerektiğinde tekrar tekrar ve örnekler vererek anlattığını, yumuşak bir dil kullandığını, yüzünden tebessüm eksik olmadığını, karşısındakinin psikolojisine, zaman ve zemine dikkat ettiğini, eğitimde tedrici bir yol izlediğini, uygulamaya büyük önem verdiğini, anlatımlarında tasviri bir yöntem kullandığını, kişileri değil eylemleri övüp veya yerdiğini, halkın eğitimine de önem verdiğini bu nedenle Mescid-i Nebevi’de Perşembe günlerini erkeklere, Salı günlerini bayanlara sohbete ayırdığını, en temelde de kendisinin, kendi yaşayışıyla ümmetine örnek olduğunu dile getirdi. Raşit Küçük, Peygemberimizin aşırılığın her türlüsüne karşı olduğunu, “Nafile namazlarını neşe ve sürü zamanlarında kılınız, her daim namaz kılarak Allah’ı usandıramazsınız, hiç biriniz dini aşamazsınız” dediğini, sorular sormanın önemli olduğunu, “niçin” ve “nasıl” olmasaydı herkesin alim olabileceğinin altını çizdi.

DİĞER HABERLER

Video Title