Mali İşler Sorumlusu Alım İlanı

07.09.2021Mali İşler Sorumlusu

Alım İlanı

 

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışı birimlerinde görevlendirilmek üzere 5 Mali İşler Sorumlusu alımı yapılacaktır.

 

Başvuru Şartları:

 1. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. 4. Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, 5. Ekonometri bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,
 5. 5. İlanın son başvuru tarihi olan 10/10/2021 tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
 6. 6. En az 3 yıl firmaların muhasebe ve finans departmanlarında yahut Mali Müşavir veya YMM ofislerinde çalışmış olmak,
 7. 7. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
 8. 8. Detaylara önem veren, verilen iş ve görevleri zamanında yerine getiren, takım çalışmasına katkı sağlayan ve takıma kolay entegre olabilen, pratik ve gizliliğe önem veren bir çalışma anlayışına sahip olmak,
 9. 9. Tercihen, SMMM belgesine sahip olmak,
 10. 10. Tercihen, denetim firmalarında çalışmış olmak,

 

İş Tanımı

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi adına;

 1. 1. Tek düzen hesap planına hâkim olmak,
 2. 2. Vakfın küresel ve yerel muhasebe politikalarına ve stratejilerine uygun olacak şekilde muhasebe ve finans işlemlerini gerçekleştirmek,
 3. 3. ERP uygulamalarına aşina olmak,
 4. 4. Kurumlar, GV, KDV, Muhtasar ve Ba-Bs gibi beyannameleri hazırlıyor olmak,
 5. 5. İthalat ve ihracat uygulamaları hakkında deneyime sahip olmak,
 6. 6. Ödemelerin takibini yapabilmek,
 7. 7. Aylık, çeyrek bazda ve yıllık olacak şekilde gerekli finansal tabloları hazırlayabilmek,
 8. 8. Nakit akım tabloları hazırlayabilmek, bütçeleri aylık bazda konsolide edebilmek,
 9. 9. Cari mutabakatları yapabilmek,
 10. 10. Mali İşler ile ilgili özel raporlamaları hazırlayabilmek,
 11. 11. Varlıkların değerlemesi ve amortisman hesaplarına hâkim olmak,
 12. 12. Takım çalışmasına önemli katlı sağlayabilmek.

 

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 07/09/2021 – 10/10/2021 tarihleri arasında 10/10/2021 saat 23:59:00’a kadar alınacaktır.

 

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

 1. 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar’ kısmına ilanda belirtilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler;

Adayların,

 1. 1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgelerini,
 2. 2. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini,
 3. 3. Özgeçmişlerini,
 4. 4. Adli Sicil Belgesini,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 23:59:00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav:
Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir.

 

Mülakat:

Sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, istihdam edilecek personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav ve Mülakat Tarihi:
Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar, adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir.

 

Diğer Hususlar:

 1. 1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
 2. 2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

 

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

 

 

DİĞER HABERLER

Video Title