Maarif Ülke Temsilcileri “Eğitimde Kalite” Gündemi İle Toplandı

06.11.2021

Türkiye’nin eğitim ve kültür alanındaki insani değerlerinin bayrak taşıyıcısı olarak 47 ülkede 400 okul ve 15 eğitim kurumuyla faaliyet yürüten Türkiye Maarif Vakfının ülke temsilcileri, gelecek vizyonu için “11. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı”nda bir araya geldi. Buluşmaya Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Vakfın Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıların özel konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

Bakan Çavuşoğlu, Ülke Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, Maarif Vakfının okul açtığı ülke sayısındaki hızlı büyüme kadar, aynı zamanda eğitim kalitesinden de söz ettirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin diplomasi çalışmalarında eğitimin özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Mecliste Türkiye Maarif Vakfından söz ederken bunu vurgulamaya çalıştım. Geleceğe, insana yapılan bir yatırım olan eğitim, bugün Türkiye’nin yumuşak gücünü daha da pekiştiriyor. Yumuşak güçle yeri geldiğinde sert gücü harmanlayarak akıllı gücü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hamdolsun Maarif Vakfı da eğitim konusunda kısa süre içerisinde dünyada bir marka oldu. Beş yılda kat edilen mesafeyi içeriden dışarıdan bilmeyenlere anlatsanız inanmazlar. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu sürecin hem destekçisi hem de yakından takipçisi olduğumuz için bunları biliyoruz ve gururla söylüyoruz.” dedi.

İstişare toplantılarında bölge temelli beş yıllık eğitim perspektif sunumları, mali durum raporları sunumu, satın alma, kurumsal iletişim ve tanıtım, burs ve yurtlar ile psikolojik danışma ve rehberlik sunumları ile eğitimde kalite hedefleri için çalışmalar masaya yatırıldı.

11. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısında, “Maarif Söyleşileri”nin konuğu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına başkan veya temsilciler ise “Eğitim ve Kültür Politikaları Bağlamında Türkiye’nin Yurt Dışı Faaliyetleri”ni bir panelle anlattılar.

Afganistan, Almanya, Irak, Tunus, Güney Afrika ve Fildişi Sahili ülke temsilcilerinin katıldığı panellerde ise bölgesel gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirildi.

“Maarif yeni dünya düzeninde varlığını güçlendirmektir.”

Toplantının açılışında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün, özellikle son yirmi yılda Türkiye ve uluslararası sistem açısından oldukça önemli değişikliklerin yaşandığı; hızlı, yoğun ve dönüştürücü etkileri olan bir dönemin, iç içe geçmiş çok katmanlı ekonomik, siyasi ve insani krizlerin doğurduğu yeni bir dünya düzeni arayışına dair projeksiyon sunarak, kurumun dünyadaki eğitim vizyonunun gelecek perspektifini çizen bir konuşma yaptı.

“Eski düzenin sahipleri olan statüko güçleri ile yeni düzenin yükünü üstlenmeye aday olan değişimin aktörleri arasında büyük mücadelelerin yaşandığı bir geçiş dönemindeyiz.” diyen Akgün, böyle bir dönemde Türkiye’nin kendi milli gücü ve medeniyet değerleri temelinde daha adil bir küresel sistemin kurulması için aktif bir rol aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Akgün, Türkiye’nin Batı dünyası ile ilişkilerini olabildiğince korurken, Batı dışı güçlerle de ilişkilerini geliştirdiğine; Türk dünyası, Ortadoğu, Afrika ve hatta Latin Amerika’da kurduğu siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini derinleştirdiğine vurgu yaptı.

 

“Sizin gibi düşünen değil, size dost olan eğitimli insanlar…”

 

Türkiye’nin yurtdışı eğitim vizyonunu, “Eğitim vasıtasıyla kültürünüze aşina olan, sizin gibi düşünen değil sizi tanıyan, ülkenize sempati duyan ve iş yapılacağı zaman yerelden size destek olacak, ilişkilerinizi geliştirecek profesyonel ve eğitimli insanlar yetiştirmek, dost ve kardeş ülkelerin kalkınma politikalarına destek vermek.” olarak tanımlayan Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfının bütün kurum, kurul ve ülkelerdeki temsilcileri ile bu amaçlar için çalıştığını dile getirdi.

 

“Türkiye Maarif Vakfı’nın misyonunu sadece FETÖ ile mücadeleye indirgemek yanlıştır. Vakfımız, büyüyen Türkiye’nin geniş bir küresel vizyonunun yansıması olarak görülmelidir.” hatırlatmasında bulunan Akgün; konuşmasında Vakfın uluslararası müfredat, okul öncesi ve Türkçe öğretimine dair çalışmaları ile uzaktan eğitim, yayın faaliyetleri, Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi çalışmaları, Almanya, Fransa, Çin gibi ülkelerin uluslararası kurumları ile Türkiye Maarif Vakfının farklarını da anlattı.

DİĞER HABERLER

Video Title