Maarif Söyleşileri Prof. Dr. Ayşen Gürcan “Eğitim Vizyonunda İnsan”ı anlattı

25.12.2018

Maarif Söyleşilerinin Aralık ayı konuğu Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan’dı. Gürcan, 20 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14’teki programda “Eğitim Vizyonunda İnsan” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumuna eğitimde olması gereken temel kavramları açıklayarak başlayan Prof. Ayşen Gürcan sonrasında bir bütün olarak insanı anlattı. Eğitim- öğretimde, süreç, değişim-gelişim, performans, ortam ve insanın en temel belirleyici olduğunu, bu nedenle, sürecin; bugünü, bugünün öncesini ve bugünün yarınını bir bütün olarak kapsadığını, dünden yarına kademeli bir şekilde ilerlediğini, dünün ve yarının aslında bugün olduğunu söyleyen Gürcan, Değişim ve gelişimde ise esas olanın değiştirme iradesi olduğunu, bunun da; vizyon, strateji, hedef ve gösterge çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. Performansın, bilişssel, duyuşsal, devinimsel bir davranışa dönüşerek ortaya çıktığını ve kişinin kendi ortamı içerisinde fiziksel, sosyal, ruhsal olmak üzere farklı üç boyutta görünür olduğunu söyleyen Prof. Ayşen Gürcan, insanın doğası içerisinde, yani yaratılışında var olan fıtrat ve mizaç içerisinde, öğrenme stil ve stratejilerin yönlendirme ve katkısı ile kişilik sahibi olduğunu ve bir bütün olarak bunların hepsi birden insanı ortaya çıkardığını ifade etti.
İnsanın, bitki ve hayvan evrelerini içinde barındırarak, ama onları aşarak insan olduğunu karakter ve kişilik sahibi olmayla sorumluluk sahibi bir varlık olma aşamasına geldiğini ve bunu, tohum, toprak, bitki/ağaç ve meyve metaforundaki döngüye benzetebileceğimizi söyleyen Gürcan, “insan, enerji kaynağı tutkuları, davranışlarının temel etkileyeni korkuları olan sosyal bir varlıktır. İçinde bir konuşanı/takıntıları vardır, ikna olmak ister, zordan beslenir, onu iradesi/arzuları yönetir, bugüncüdür (“şimdi”cidir), mülkiyet duygusu her şeyine egemendir ve her bir insanın eylemi kendine özgüdür” dedi.

Prof. Ayşen Gürcan, insanın mizacı üzerine ayrıntılı analizler yaparak teorik sunumunu tamamladı. Sonrasında Ayşen Hanım tarafından hazırlanan “Mizaç Testi”nin uygulanmasına geçildi. Testin uygulanmasının sonrasında soru cevap faslı ile program sona erdi.

BENZER HABERLER

Video Title