Hukuk Fakültesi Mezunu Başvuru İlanı

02.07.2021Hukuk Fakültesi Mezunu

Alım İlanı

 

Türkiye Maarif Vakfının Hukuk Biriminde değerlendirilmek üzere Hukuk Fakültesi mezunu adayların başvuruları alınacaktır.

 

İş Tanımı:

Türkiye Maarif Vakfının Hukuk Birimindeki iş ve işlemlerinin yürütülmesi adına;

 1. 1. Satın alma ve iş sözleşmeleri gibi çeşitli sözleşmeleri hazırlamak ve mevzuata uygunluğunu incelemek,
 2. 2. Yürüttüğü dosyalarda, konu ile ilgili durum analizlerini gerçekleştirmek ve kurumsal çözümler adına önerilerde bulunmak
 3. 3. Mevzuatta yapılan ve uzmanlık alanı kapsamında gerçekleşen yeni düzenlemeleri takip ederek gerektiğinde konu ile ilgili rapor hazırlamak,
 4. 4. Yasal değişikliklerin takip edilerek, ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve değişikliklerle ilgili Vakıf içi uygulamalardaki muhtemel hukuki riskleri önlemek için koruyucu hukuk tedbirlerinin alınmasında rol almak.

 

Başvuru Şartları:

 1. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. 4. Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden lisans derecesinde mezun olmak,
 5. 5. 03/07/1991 sonrası doğumlu olmak,
 6. 6. İngilizce veya Fransızca dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İngilizce veya Fransızca) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,
 7. 7. Tercihen alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

 

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 03/07/2021 – 31/07/2021 tarihleri arasında 31/07/2021 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

 

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

 1. 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar’ kısmına ilanda belirtilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler;

Adayların,

 1. 1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini,
 2. 2. Yabancı dil belgesini,
 3. 3. Özgeçmişini,
 4. 4. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav ve Mülakat Tarihi:

Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar, ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Diğer Hususlar:

 1. 1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
 2. 2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

 

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.
 

 

DİĞER HABERLER

Video Title