BM’den FETÖ Okulları kararı

26.06.2019

Türkiye Cumhuriyyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında Afganistan’daki FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devrine dair mutabakat zaptı BM tarafından tescil edildi.

TBMM tarafından çıkarılan 6721 sayılı kanunla 17 Haziran 2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı, ilgili devlet makamları ile doğrudan taraf olunan anlaşmalar veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili ülke makamları arasında imzalanan, Birleşmiş Milletlerce de tescil edilen Uluslararası anlaşmalarla yurtdışındaki FETÖ iltisaklı okulları devralmayı sürdürüyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında Afganistan’daki FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Okulları’nın Türkiye Maarif Vakfı’na Devrine Dair 26 Şubat 2018 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimî temsilciliğimizin başvurusuyla BM Sekretaryası tarafından 3 Ocak 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 10 Mayıs 2019 tarihinde tescil sertifikası imzalanmıştır.

Tescil İşlemi BM Tüzüğü Uyarınca Yapıldı

BM Şartı madde 102 uyarınca, BM üyesi devletler tarafından yapılan her uluslararası antlaşmanın mümkün olan en kısa sürede BM Sekretaryası’na tescil ettirilmesi ve kütüğe işlenerek sekretarya tarafından yayınlanması gerekmektedir. Bir uluslararası antlaşmanın BM Sekretaryası tarafından tescil edilmesi, o antlaşmanın 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku’na uygun bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Tescil ettirilmeyen uluslararası anlaşmalar, herhangi bir ihtilaf durumunda Uluslararası Adalet Divanı dahil BM organları önünde taraflarca ileri sürülememektedir. Bu bakımdan devletler, uluslararası kazanımlarını, antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini korumak amacıyla BM Sekretaryasına tescil ettirmektedirler.

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurtdışındaki FETÖ iltisaklı okulları devralmasını içeren bir anlaşma ilk kez BM tarafından tescil edildi

Afganistan’daki FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesi süreci de Türkiye ve Afganistan arasında, hükümetler arası düzeyde imzalanan uluslararası sözleşmeye uygun bir biçimde gerçekleşmiştir. İki ülke Eğitim Bakanları arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’na ilişkin resmî işlemler iç hukukumuz uyarınca tamamlanmış, 30 Mart 2018 tarih ve 30604 Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Bahsekonu uluslararası antlaşmanın gereği olarak FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devir süreci devam etmekte olup, şu ana kadar devri gerçekleşen sekiz okulda 3 bine yakın öğrenciye Türkiye Maarif Vakfı tarafından eğitim hizmeti verilmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı’nın FETÖ ile Mücadelesi BM Tarafından Tescillendi

“Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na Devrine Dair Mutabakat Zaptı’nın” BM Sekretaryası tarafından tescil edilmesi, Türkiye Maarif Vakfı’nın FETÖ iltisaklı okulları Afganistan devletinin onayı ve yardımı ile uluslararası hukuka uygun olarak ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünün uluslararası kamuoyu önünde de tescili anlamına gelmektedir.

FETÖ İltisaklı Okulların Türkiye Maarif Vakfı’na Devri Uluslararası Hukuka Uygundur

BM Sekretaryası tescil ettirilmek istenen uluslararası antlaşmaları Uluslararası Antlaşmalar Hukukuna uygun bir şekilde yapılması koşuluyla tescil etmektedir. Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na Devrine Dair Mutabakat Zaptı’nın BM Sekretaryası tarafından tescil edilmesi de, dünya genelindeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesi sürecinde diğer ülkeler için örnek olacaktır.

Bu tescil işlemi ile FETÖ, BM tarafından bir terör örgütü olarak tanınmış olmamaktadır. Ancak FETÖ okullarının bulunduğu ve henüz Türkiye Maarif Vakfı’na devir işlemlerinin tamamlanmadığı diğer ülkeler açısından bu karar emsal teşkil edecektir.

Afganistan’da Yatırımlar Sürüyor

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan’daki okullarında eğitim yatırımlarına devam ediyor. Vakıf FETÖ’den devralınan okullardaki fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra kütüphaneleri de yeniliyor. Ayrıca, okullarda tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Türkiye’de alanında yetkili branş öğretmenleri de bir taraftan istihdam ediyor. Bununla birlikte, Türkiye Maarif Vakfı, devraldığı okulların yanında Afganistan’da yeni okullar ve yurtlar da inşa ediyor. Kapasite gelişim programları yoluyla mahalli öğretmenlere eğitimler yine vakıf tarafından okullarda veriliyor.

BENZER HABERLER

Video Title