Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile 2. İstişare Toplantısı

03.05.2021

Türkiye Maarif Vakfı tarafından çevrim içi düzenlenen “Üniversiteler ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı” 73 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı tarafından değerlendirme sunumu yapıldı.

Ardından açılış konuşmasını icra eden Prof. Dr. Akgün, Türkiye Maarif Vakfının TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulduğunu ve kâr amacı gütmeyen, eğitim alanında faaliyet gösteren bir kamu vakfı olduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfını “İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verir. Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresidir. Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçlar. Nihai hedefi ‘erdemli insan’ yetiştirmektir.” diye tanımlayan Akgün, Vakfın ilkelerini şöyle açıkladı:

“Tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket eder. Kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalışır. Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi için çabalar. İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addeder. Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturur. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi, eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görür. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanır.”

Eğitim-Öğretim, yayın, eğitim destek tesisleri, burs ve barınma alanlarında faaliyet yürüten Türkiye Maarif Vakfının mevcut durumuna da değinen Akgün, şöyle konuştu:

“Dünya genelinde 104 ülkeyle resmî temas sağlanmıştır, 52 ülkede temsilcilikler açılmıştır, 67 ülkede de faaliyetler yürütülmektedir. 44 ülkede bulunan 342 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde toplam 43 bin 813 öğrencimiz ile faaliyetlerimizi sürmekteyiz. 19 ülkede FETÖ iltisaklı toplam 216 okul devralınmıştır. Bunların dışında da 126 yeni okul açılmıştır. Pandemiye rağmen okul sayımızın hızla artmakta olduğunu görüyoruz. Yıl sonuna doğru 50 civarında ülkede okul açmayı planlıyoruz. Amacımız skor yapmak değil, dünyanın her köşesine ulaşmaktır. Sırf okul açmak, bina kiralamak ve satın almak da değildir. Yapılması gereken stratejik olarak Türkiye’nin yer yüzünde ulaşması gereken yerlere ulaşmak ve Türk dış politikasının genel çerçevesi temelinde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim kurumları açmaktır. Dolayısıyla bir kamu Vakfı olarak bütün faaliyetlerimizi devletimizin ilgili birimleriyle kurumlarıyla yakın işbirliği çerçevesinde yürütüyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız ve daha çok günlük işler bakımından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden faaliyetlerimizi organize ediyoruz.”

2023’e doğru Vakfın hedeflerine vurgu yapan Akgün, “Türkiye Maarif Vakfı olarak 2020-2023 hedefimiz yeni stratejik plan çerçevesinde, şu anda yürümekte olduğumuz faaliyetlerin kalite standartlarını 4 temelde yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bunlar; kurum kültürü ve kalitesinin geliştirilmesi, finansal yeterliliğin sağlanması, insan kaynağının güçlendirilmesi ve eğitimde uluslararası bir marka haline getirilmesidir. Özetle son hedef fevkalade önemlidir ve belli ölçüde bu noktaya gelinmiştir. Yeryüzünde bize benzer faaliyet yürüten Alman, Fransız ve İngiliz kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında yer yüzündeki eğitim networkü ve sayı bakımından ilk 5’te yer alan bir kurum haline geldiğimizi söylemeliyiz. Özelikle Afrika ve Asya kıtalarında çok güçlü eğitim kurumlarımız oluştu. Yine Balkanlar’da hemen hemen her ülkede okulumuz var. Şimdi Orta Asya Cumhuriyetlerine de açılıyoruz. Kırgızistan’da ilk okulumuzu açtık öğrenci kayıtlarına başladık. Azerbaycan’da da bu sene okul açacağız. Diğer ülkelerde de peyder pey Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan çizgide yer almak istiyoruz.”

Türkiye Maarif Vakfı ile iş birliği protokolü imzalamış üniversiteler ile protokol kapsamında mevcut iş birliklerinin niteliğini arttırmak, daha verimli sonuçlara odaklanmak ve 1.İstişare Toplantısı kapsamında ortaya konulan sorun, öneri ve talepleri değerlendirmek amacıyla bu toplantının düzenlendiğine dikkat çeken Akgün, önceki toplantının önce çıkan başlıklarını şöyle açıkladı:

“Eğitimde Uluslararasılaşma, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Uluslararası Öğrencilerin Barınma, Burs ve Uyum Sorunları, Uluslararası Öğrenci Sınavı, Yurt Dışı Faaliyet Gösteren Kurumlararası Koordinasyon, Tanıtım ve Eğitim Fuarları ve Kardeş Okul Çalışmaları. 1.İstişare toplantısında öne çıkan bu başlıklar altında 17 sorun, talep ve öneri ortaya konmuştu. Söz konusu toplantının raporu kitapçık halinde basılarak birer adet katılımcı kurumlara iletilmişti. Bu 17 sorun öneri ve taleplerden 3’ü Maarif Vakfı ve üniversitelerimizin yetki alanı dışında olduğu görülmektedir. Bunlar; uluslararası Öğrenci Sınavları ile ilgili kamu kurumlarından oluşan bir komisyonun kurulması, Türkiye adına yurt dışında faaliyet gösteren kurum temsilcilerinden oluşan uluslararası eğitim-öğretim üst kurulu kurulması ve Balkanların kültürel ve sosyal yapısı sebebiyle, birçok üniversite ve kurumun bir araya gelerek Balkanlar özelinde bir çalıştay organize edilmesidir.” diye konuştu.

Akgün’ün konuşmasının ardından 1. İstişare Toplantısı’nda görüşülen sorun ve öneriler ile ilgili Maarif Ajansı Sorumlusu Hamza Özdemir tarafından sunum gerçekleştirildi.

İş birlikleri faaliyetleri hakkında Başkan Akgün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare oturumunda ise üniversitelerin, Türkiye Maarif Vakfı ile yurt içinde ve yurt dışında geliştirdikleri iş birlikleri faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerileri dile getirildi.

Programın son kısmında birlikte daha etkin çalışma yürütmek anlamında katılımcı kurumlar fikir ve önerilerini sundular.

DİĞER HABERLER

Video Title