Türkiye Maarif Vakfı Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geldi

09.04.2021

Türkiye Maarif Vakfı tarafından çevrim içi düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı", kurum temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Maarif Vakfıyla iş birliği protokolü imzalayan eğitim, kültür, sağlık ve insani yardım gibi alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Türk Kızılay, Yeşilay ve Türkiye Diyanet Vakfının da bulunduğu 21 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Açılış konuşması yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim hizmetleri veren vakfın 22 kamu kurumu, 76 üniversite, 43 sivil toplum kuruluşu, 14 eğitim kurumu ve özel teşebbüsler olmak üzere toplamda 155 kurum ve kuruluş ile iş birliği yaparak faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Vakfın 2023 hedeflerine işaret eden Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı 2020-2023 Stratejik Planı'nda, kurum kültürü ve kalitesinin geliştirilmesi, finansal yeterliliğin sağlanması, insan kaynağının güçlendirilmesi ve eğitimde uluslararası bir marka olunması, stratejilerini benimseyerek çalışmalarını sürdürecektir. 2023'te Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin en az yarısında faaliyete geçilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

TBMM tarafından özel bir kanunla 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfının kar amacı gütmeyen eğitim alanında faaliyet gösterdiğini belirten Akgün, vakfın ilkelerini şöyle sıraladı:

"Tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket eder. Kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalışır. Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesine hizmet eder. İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addeder. Anadolu'nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturur. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi, eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görür. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanır."

Prof. Dr. Akgün, Türkiye Maarif Vakfı ile iş birliği protokolü imzalamış bulunan kurum ve kuruluşlarla protokol kapsamında mevcut iş birliklerinin niteliğini arttırmak, daha verimli sonuçlara odaklanmak ve 1. İstişare Toplantısı kapsamında ortaya konulan sorun, öneri ve talepleri değerlendirmek amacıyla bu toplantının düzenlendiğini ifade etti.

Toplantıda, "İnsan Kaynağı Niteliğinin Geliştirilmesi", "Uluslararası Öğrencilerin Desteklenmesi", "Suriyeli Çocukların Eğitimi", "Sosyal Sorumluluk Projelerinin Geliştirilmesi" ve "Farklı Dillerde Ders Kitapları ve Destek Materyalleri Basımı" gibi öne çıkan başlıklar altında 11 sorun, talep ve öneri ortaya konduğunu aktaran Akgün, toplantının raporunun kitapçık halinde basılarak katılımcı kurumlara iletildiğini kaydetti.

Akgün'ün konuşmasının ardından iş birliği faaliyetleri ve 1. İstişare Toplantısı'nda elde edilen sonuçlara dair Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı bir sunum yaptı.

Programın son kısmında Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare oturumunda ise STK yöneticileri, Türkiye Maarif Vakfı ile yurt içinde ve yurt dışında geliştirdikleri iş birlikleri faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

DİĞER HABERLER

Video Title