Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Müfredatı MEB Tarafından Onaylandı

18.12.2020

Dünyanın 42 ülkesinde, 339 eğitim kurumundaki 40 bin öğrencisine nitelikli eğitim vermeye devam eden Türkiye Maarif Vakfı, Türkçe öğreterek de Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor.

Maarif Vakfının, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve uygulayıcıların yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla iki yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırladığı “Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı”, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanarak yayımlandı. Söz konusu çatı müfredat esas alınarak okul öncesinden liseye kadar dört kademede resimlendirilmiş ders kitap setlerinin hazırlık çalışmaları ise Maarif Vakfı tarafından sürdürülüyor.

Öğrencilerine fen bilimleri, sosyal bilimler, teknolojik beceriler, yerel kültür derslerinin yanında beşinci olarak dil becerisi de kazandıran Türkiye Maarif Vakfı; öğrencilerinin yerel dil, B2 düzeyinde Türkçe ve o ülkede geçerli bir yabancı dili kullanma becerisine sahip olmalarını hedefliyor.

 

MAARİF, TÜRKÇE ÖĞRETEREK TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYOR

Maarif bu kapsamda; dünya ülkeleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve kültürel ilişkileri geliştirmeye yönelik olarak da Türkçenin öğretimine özel önem veriyor.

Türkçe öğretimini Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak gören Türkiye Maarif Vakfı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimini uluslararası dil öğretimi standartlarına göre yürütüyor. Bu kapsamda Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve uygulayıcıların yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla iki yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Maarif Vakfı arasında yapılan protokol çerçevesinde PİKTES Koordinatörlüğünün katkılarıyla mevcut programa eklemeler yapılarak hazırlanan “Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi Programı”nın ikinci baskısı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 36 Sayı ve 11.11.2020 tarihli kararıyla onaylanarak yayımlandı.

TÜRKİYE’NİN İLK TÜRKÇE ÖĞRETİM MÜFREDATI OLACAK

“Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” esas alınarak geliştirilen “Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi Programı” uzmanlarca; yurt içinde veya yurt dışında örgün ve yaygın eğitim kapsamında Türkçe öğrenenler, öğreticiler, öğretim materyali hazırlayıcı ve sınav uygulayıcıları için temel dayanak ve yaklaşımları, amaçları, seviyelere ve becerilere göre kazanımları, ölçme ve değerlendirme sürecini, dil öğretimi içeriklerini düzenleyen ve dil öğretimi standartlarını belli bir çerçevede yapılandıran bir öğretim programı olarak değerlendiriliyor.

Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi Programı’nı onaylayan MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, programın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere, ilgili kurumlara ve uygulayıcılara teşekkür eden Türkiye Maarif Vakfı, alanda önemli bir eksikliği giderecek olan “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı”nın Türkçeye gönül veren herkese hayırlı ve faydalı olmasını diledi.

SIRADA DÖRT KADEMEDE TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VAR

Türkiye Maarif Vakfı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nı esas alarak okul öncesinden liseye kadar, dört kademede ders kitapları hazırlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul lise gibi dört kademede seviyelere göre resimlendirilmiş ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, tematik afişler, yardımcı okuma kitaplarının da hazırlığı devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfı ile TRT arasında yapılan protokol çerçevesinde anaokulundan liseye kadar dört kademede seviyelere uygun animasyonlar, her kademe için dil öğretimine uygun tematik şarkılar da Yabancılara Türkçe Öğretim Müfredatı’nın uzantıları olarak hazırlanıyor. Aynı şekilde seviyelere göre resimli sözlükler ile bu materyallerin zenginleştirilmiş dijital uygulamaları da örgün olarak Türkçe öğrenmek isteyenler için derslerin içeriğinde yer almış olacak.

DİĞER HABERLER

Video Title