Muhasebe Personel Başvuru İlanı

10.05.2019

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarda değerlendirilmek üzere Muhasebe Personeli başvuruları alınacaktır.

Başvuru Şartları:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Üniversitelerin İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,

e. En az 5 yıl firmaların muhasebe ve finans departmanlarında ya da Mali Müşavir veya YMM ofislerinde çalışmış olmak,

f. Tercihen SMMM belgesine sahip olmak,

g. Tercihen denetim firmalarında çalışmış olmak,

h. 30-35 yaş aralığında olmak,

i. Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmamak,

j. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,

k. İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden en az birinde iyi derecede konuşma ve yazma becerisine sahip olmak,

l. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

İş Tanımı:

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi adına;

a. Tek düzen hesap planına hâkim olmak,

b. Vakfın küresel ve yerel muhasebe politikalarına ve stratejilerine uygun olacak şekilde muhasebe ve finans işlemlerini gerçekleştirmek,

c. ERP uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,

d. Kurumlar, GV, KDV, Muhtasar ve Ba-Bs. vb. beyannameleri hazırlamak,

e. İthalat & İhracat uygulamalarını yapmak,

f. Ödemelerin takibini yapmak,

g. Aylık, çeyrek bazda ve yıllık olacak şekilde gerekli finansal tabloları hazırlamak,

h. Nakit akım tabloları hazırlamak ve bütçeleri aylık bazda konsolide etmek,

i. Cari mutabakatları yapmak,

j. Talep edilen özel raporlamaları hazırlamak,

k. Varlıkların değerlemesi ve amortisman hesaplarını yapmak.

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1.   Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,

2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Muhasebe Personeli Başvuru İlanı” na başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

Adayların,

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

2. Varsa Yabancı dil belgesini,

3. Varsa SMMM belgesini,

4. Özgeçmişini,

5. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 10 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 14 Haziran 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Diğer Hususlar:

a. İlana yapılan başvurular Türkiye Maarif Vakfının ilerleyen süreçlerdeki istihdam planlamaları çerçevesinde, özgeçmiş havuzunda değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir.

b. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.

c. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için başvuru şartlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

d. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

 

Sık Sorulan Sorular

Çalışma yeri neresidir?

Çalışma yeri, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde bulunan yurt dışındaki okullarımızdır.

Hangi ülkede çalışacağım belli mi?

İstihdam planlaması ülkelerin ihtiyaçları doğrultusuna değişebilmektedir.

Dil belgesi nedir?

Adaylar, YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan, ÖSYM tarafından son beş yıl içinde yapılan yabancı dil sınavından (YDS) C düzeyinde veya ilgili dillerden yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olduklarına dair belgelemek zorundadır.

YÖKDİL geçerli midir?

YÖKDİL sınav sonuçları kabul edilmektedir.

Yurt dışında eğitim alanlar dil yeterliliklerini nasıl belgeleyecekler?

İlanda istenen dillerde eğitim veren yurt dışındaki kurumlardan mezun olanların, bu eğitimlerini belgelemeleri yeterlidir.

Mezuniyet belgesi olarak e-devletten alınan belge yeterli midir?

Sisteme yükleme yapabiliyorsanız yeterlidir.

İlana nasıl başvuracağım?

kariyer.turkiyemaarif.org web sitesinde üyelik işlemlerinizi gerçekleştirip özgeçmişinizi oluşturduktan sonra, ilgili grubunuzun ilanına başvurmanız yeterlidir.

Başvuru için istenilen belgeler sisteme nasıl yüklenmesi gerekiyor?

İstenen belgeler, sisteme PDF olarak (Özgeçmiş: WORD şeklinde de olabilir) yüklemeniz gerekmektedir.

Muhasebe Personeli adayları hangi kritere göre belirlenecek?

Tüm başvurular değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek ve istihdam kriterlerini sağlayan adaylar mülakata davet edileceklerdir.

BENZER HABERLER

Video Title