Türkçe Maarif Okullarıyla Dünyanın Dört Bir Yanında

13.05.2022Türkiye Maarif Vakfı, çok dilliliğin ve kültürlülüğün zenginlik olarak kabul edildiği bugünün dünyasında, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusuyla ilgili özel çaba gösteriyor. Türkçe öğretimi faaliyetlerini sistemli ve etkin bir şekilde yürüten Vakıf, liseden mezun olan her Maarif öğrencisinin B2 seviyesinde Türkçe kullanmalarını hedefliyor. Ve okul öncesinden ortaöğretime kadar halihazırda 50 binden fazla öğrenciye Türkçe eğitimi sunuyor.

Türkçe öğretimi faaliyetlerini; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), 21. Yüzyıl Becerileri (P21), Türkçe Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) ve Maarif Öğrenen Profili’ni esas alarak düzenleyen Türkiye Maarif Vakfı, Türkçe öğretimi faaliyetlerini; süreç odaklı, işlevsel, görev temelli, keşfetmeye dayalı, problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerilerini esas alan, gerçek hayatla bağlantılı, kültürlerarası etkileşime dayalı, oyun ve drama temelli şekilde yürütüyor.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nı çalışanlarının kullanımına sunan Vakıf, hazırladığı program temelli ders kitapları setleriyle öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçeyi kullanmalarını amaçlıyor. Yardımcı okuma kitaplarıyla Türkçeye aşinalık kazandırıyor ve Türk kültürüne ilgiyi artırıyor. Oyun ve drama tekniğiyle Türkçenin etkin bir şekilde kullanımı konusunda destek sağlayacak eğitim içerikleri, Türkçenin özellikle küçük yaşlarda öğrenilmesini sağlıyor. Öğrencilerin, kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri bilen kültürlerarası duygudaşlık becerisi gelişmiş kişiler olarak yetişmelerine önem veren Vakıf, Türk Kültürü ve Medeniyeti/Türkiye ve Türk Kültürü dersi vasıtasıyla kültür ve medeniyetimizin yapı taşlarını kültürel ve kültürlerarası duyarlılık temelinde nesnel ve objektif bir anlayışla uluslararası öğrencilere tanıtıyor.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri ve Öğretmen Yetiştirme Programlarıyla Türkiye Maarif Vakfı, farklı ülkelerde görev alan öğretmenlerinin gelişimine katkıda bulunuyor. Dahası, öğretim sürecini okul ortamının dışına taşıyarak sürece sosyal çevreyi ve aile katılımını dahil ederek çocukların gerçek hayatla ilişki kurarak öğrenmelerini sağlıyor. Ayrıca, 2023 Stratejileri doğrultusunda faaliyette bulunduğu ülkelerin üniversitelerinde Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için girişimlerde bulunmaya devam ederek, imzalanan protokollerle farklı coğrafyalarda bulunan üniversitelerde Türkçe dersleri veriyor

Türkiye Maarif Vakfı, Türkçeye yapılan yatırımı Türkiye’nin geleceğine yönelik yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyor.

DİĞER HABERLER

Video Title