İhale İlanları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Tefrişatı Alımı 20.08.2017 tarihinde kabul edilmiş Türkiye Maarif Vakfı Satınalma Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgilerin yer aldığı ihale ilanına buradanihaleyle ilgili tüm dokümanlara ise buradan ulaşabilirsiniz.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bilişim Teknoloji Ürünleri Alımı 20.08.2017 tarihinde kabul edilmiş Türkiye Maarif Vakfı Satınalma Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgilerin yer aldığı ihale ilanına buradanihaleyle ilgili tüm dokümanlara ise buradan ulaşabilirsiniz.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bilişim Teknoloji Ürünleri Alım İhalesi, ihale dokümanında zeyilname ile düzenleme yapılmıştır. İlgili düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bilişim Teknoloji Ürünleri Alım İhalesi, ihale dokümanında ikinci bir zeyilname ile düzenleme yapılmıştır. İlgili düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Video Title