İhale İlanları

Dizüstü Bilgisayar Alım İhalesi

 

Vakfımızın ihtiyacı olan, 750 Adet ‘’Dizüstü Bilgisayar Alımı” işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır.

İhale dokümanı, Altunizade mah. Fahrettin Kerim Gökay cad. Erdem Sk. No:5 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı Satınalma Başkanlığı’ndan doküman bedelinin Vakıf hesabına yatırıldığını gösterir belde karşılığında teslim alınabilir.

Teklif mektupları en geç 05/04/2018 günü saat 11:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.