Uluslararası Maarif Dergisi 11
Uluslararası Maarif Dergisi 11

Uluslararası Maarif Dergisi 11

Eğitimin amacı insanı değiştirmektir.

O halde eğitimin öncesinde insanda görmek istediğimiz belli nitelikler olmalı.

Sürecin sonunda insanın beklenen nitelikleri kazanıp kazanmadığını belirli ölçme araç ve yöntemleriyle ölçmemiz ve sonucu değerlendirmemiz gerekir.

Ölçme ve değerlendirme bir yönüyle bireyin gelişimiyle alakalıdır, öte yandan sistemin sağlıklı yürüyüp yürümediği, arzu edilen yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi açısından da eğitim sistemleriyle alakalıdır.

Bireysel farklılıkların ve yeteneklerin ön plana çıktığı dijital çağda; ölçme ve değerlendirme kriterleri üzerine yeni fikirlerin ortaya atıldığı bir dönemde Uluslararası Maarif Dergisi 11. sayısında bu konuyu okurlarının gündemine taşıyor. 

Okumak için Tıklayınız