Nijer Maarif Okulları Tefrişat Alımı İhale İptali
Nijer Maarif Okulları Tefrişat Alımı İhale İptali

Nijer Maarif Okulları Tefrişat Alımı İhale İptali

Mayıs 06, 2024

2024/3405 İhale Sıra Numaralı Nijer Maarif Okulları Tefrişat Alımı İhalesi İdari Şartnamenin 15'inci maddesine göre iptal edilmiştir.